TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Dış Ticaret önlisans programının amacı; öğrencilerin hukuki, ekonomik, politik ve sosyal teorilerden oluşan akademik bilgilerle ve mesleki alanda beceri, yabancı dil, otomasyon programı ile donanımda olmalarını sağlamaktır. Türkiye’nin komşuları ve dünya ile giderek artan ticari ilişkileri, Avrupa Birliği ve Gümrük Birliği konusunda karşılaşılan uyum sorunları, küreselleşmenin kendine özgü kural ve dinamikleri, Dış Ticaret ile ilgili sektörlerde iyi yetişmiş insan gücünü öncelikli bir gereksinim haline getirmektedir.  Günümüzde, küresel ekonominin neden olduğu rekabet ortamında, dış pazara yönelen ve ihracata her geçen gün daha fazla önem veren dış ticaret şirketlerinde, ulusal ya da uluslararası firmalarda ihtiyaç duyulan, yetişmiş iş gücünü oluşturabilmektir.

Programın Hedefi

Dış Ticaret önlisans programının hedefi; İyi derecede Türkçe ve İngilizce kullanım becerisine sahip, Mesleki alanda matematik becerilerini kullanabilen, İşletmenin temel kavramlarını, amaçlarını ve çevreyle olan ilişkilerini açıklayabilen, işletme fonksiyonlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilen, ulusal ve uluslararası siyasi ve ekonomik olguları ve değişiklikleri anlayıp, yorumlayabilen, dış ticaret işlemlerinde kullanılan dokümanları tanıyan ve düzenleyebilen, dış ticaret işlemlerinde ödeme sistemleri ve kambiyo yükümlülüklerine hakim olan, dış ticaret işlemlerinde yer alan tarafların hak ve sorumluluklarını hukuki ve ticari anlamda bilen, gümrük işlemlerini takip edebilen ve uygulayabilen, dış ticarette teşvikler mevzuatına hakim ve mevzuat değişikliklerini takip edip, yorumlayabilen, dış ticaret işlemlerinin finansman, muhasebe ve vergilendirme süreçlerini uygulayabilen, uluslararası taşımacılık ve lojistik sektörünün temel işleyişini bilip, operasyonlar yapabilen, yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilen ve etkin iletişim becerilerine sahip, meslek elemanlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir. İyi eğitilmiş, mesleki sorumluluk ve iş ahlakı bilincinde olan gençlerin iş alanlarında aranır eleman olması da, programın temel hedeflerini oluşturmaktadır.

Kariyer Olanakları

Dış Ticaret önlisans programının Mezunları, ithalat ve ihracat yapan şirketlerde, dış ticaret müsteşarlığında, finans kuruluşlarında, uluslararası ticaret ve lojistik şirketlerinde, bankaların kambiyo bölümlerinde ve gümrük işletmelerinde çalışabilirler. Bu alanlarda ara eleman kadrolarında çalışmaya başlayıp, uzman kadrolarında çalışmak üzere kariyer geliştirebilirler.

Çalışma Alanları

Dış Ticaret Programı mezunlarının çalışabileceği sektörlerin başlıcaları: İthalat, İhracat, Gümrük, Lojistik, Finans, Bankacılık olarak sıralanmaktadır. 

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

Dış Ticaret Programı'nda okuyan bir öğrenci Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) ile Bankacılık ve Sigortacılık, İşletme Yönetimi, Lojistik, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, İnsan Kaynakları ve Yönetimi gibi yakın programlara; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yapmış olduğu sınav skoru ile de Dış Ticaret Programı'nı kazandığı akademik yılda almış olduğu puanının yettiği herhangi bir programa geçiş yapabilir.

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

DGS Kılavuzuna göre "Dış Ticaret" programının geçiş yapabileceği bölümler şu şekilde sıralanmaktadır: 

*BANKACILIK

*BANKACILIK VE SİGORTACILIK

*ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

*EKONOMİ

*EKONOMİ VE FİNANS

*FİNANS VE BANKACILIK

*İKTİSAT

*İŞLETME

*LOJİSTİK YÖNETİMİ

*SERMAYE PİYASASI

*SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

*TEKNOLOJİ VE BİLGİ YÖNETİMİ

*ULUSLARARASI FİNANS

*ULUSLARARASI FİNANS VE BANKACILIK

*ULUSLARARASI İLİŞKİLER

*ULUSLARARASI İŞLETME YÖNETİMİ

*ULUSLARARASI TİCARET

*ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN

*ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK

*ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK

*YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Kaynak: 2022 DGS Kılavuzu - Tablo-2. Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/DGS/Tablo-2_13052022.pdf