TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Sosyal Hizmet bölümünün amacı, çeşitli boyutlarda toplumsal sorunlar yaşayan bireylere, ailelere ve toplumlara gerekli hizmet uygulamalarını gerçekleştirebilecek bilim niteliğine sahip, yetkin sosyal hizmet uzmanı yetiştirmektedir. Teorik ve uygulamalı olarak alanda uzmanlaşmak isteyen ve toplumsal sorunlara duyarlı bireylerin gelişimini eğitsel açıdan sağlamayı amaçlamaktadır. Programdan mezun olanlara “sosyal çalışmacı” unvanı verilmektedir.

Kariyer Olanakları

Sosyal Hizmet Bölümü, davranış bilimleri, sosyal hizmet yöntem ve teknikleri ile alan uygulamalarını mesleki sorumlulukları çerçevesinde bütünleştirme yeteneğine sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı çalışmalar yapabilecek, sosyal hizmet için gerekli bilgileri bütünleştirip özümseyerek hizmet sunabilecek, profesyoneller yetiştirmeye yönelik bir eğitim-öğretim programı uygular. Günümüzde sosyal hizmet mesleği uygulayıcılarının bazı istihdam ve çalışma alanları aşağıda belirtilmektedir. • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Yuvaları, Çocuk Evleri, Sevgi Evleri, Çocuk Yuvaları Evlat edindirme ve koruyucu aile hizmeti, • Resmi ya da özel huzurevleri • Resmi ya da özel engelli bakım ve rehabilitasyon merkezleri • Resmi ya da özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri • İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları • Yetiştirme Yurtları • Toplum Merkezleri, Semt Evleri • Kadın Sığınma Evleri • Yaşlı Dayanışma Merkezleri • Çocuk ve Gençlik Merkezi • Ergen Danışma Merkezi • Hastaneler • Milli Eğitim Bakanlığı • Mesleki Eğitim Merkezleri • Kredi ve Yurtlar Kurumu • Adalet Bakanlığı, Aile ve Çocuk Mahkemeleri • Cezaevleri • Çocuk Mahkemeleri • Çocuk Eğitim Evi • Adli Tıp Kurumu • Üniversiteler • Hastaneler • Jandarma ve Emniyet birimlerinin çocuk şube müdürlükleri • Aile Danışma Merkezleri • Yerel Yönetimler ve bağlı birimlerinde • Kriz merkezleri • Kızılay • Birleşmiş Milletler Türkiye temsilciliği • UNICEF Türkiye temsilciliği • Mülteciler • Sivil toplum örgütleri ve vakıflar • Özel Sektörde

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

Sosyoloji, psikoloji, antropoloji, sosyal psikoloji ve siyaset bilimi.

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

Sosyal Hizmet