TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

0-18 yaş normal gelişim gösteren, özel gereksinimi olan, korunmaya muhtaç ve risk altındaki çocukların zihinsel, dil, motor, sosyal, duygusal gelişimlerini ve öz bakım becerilerini değerlendirebilen, tüm gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan Çocuk Gelişimci’ si yetiştirmektir.

 

Programın Hedefi

 • Ülkenin geleceğine yön verecek çocuk ve gençlerin sağlıklı gelişimlerinin ve eğitimlerinin önemini bilen,
 • Çocuk Gelişimi alanında ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgi/becerileri bakım ve eğitim alanlarında kullanabilen,
 • Mesleki sorumluluklarının bilincinde ve etik değerlere bağlı,
 • Çocuk Gelişimi, sağlık ve eğitim alanındaki bilimsel araştırmaları, çocuğun sağlığı ve eğitimini yönlendiren teknoloji ve politikaları izleyebilen,
 • Çocuk Gelişimi alanındaki sorunları tanımlayabilen ve çözüm üretimine destek verebilen,
 • Yenilikçi düşüncelere açık, değerler konusunda bilinçli, özenli, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerine sahip olan,
 • Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyerek mesleki alanda kendini geliştirebilen,
 • Etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilen,
 • Toplumsal olaylara duyarlı olan ve bireysel sorumluluk alabilen,
 • Eğitim ve sağlık ekibi içinde yeterli ve etkin biçimde rol alabilen,
 • Farklılıklara ve insan haklarına saygılı Çocuk Gelişimciler yetiştirmektir.

 

Kariyer Olanakları

Çocuk Gelişimi bölüm mezunları;

 • Sağlık Bakanlığında (Hastaneler, Halk Sağlığı, Toplum Sağlığı, Aile Sağlığı, Sağlıklı Hayat Merkezleri vd.), çocuk gelişimi hizmetlerinin geliştirilmesi ile ilgili değerlendirmelerin yapılması; plan, program ve projeler üretilmesi ve bunların uygulanması ve kurum içi ve dışı işbirliği imkanlarının yaratılabilmesi için ilgili kişi ve şube ile işbirliği içinde çalışmalar yapılmasında,
 • Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında (Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çocuk Evleri, Aile Danışma Merkezleri vd.), çocuk gelişimci, hizmet bölgesinde yaşayan çocukların gelişim düzeylerinin saptanması, gelişimlerinin izlenmesinden sorumludur. Sorunlarının çözümüne yönelik mesleki çalışmalar yapar; mesleki teknik ve yöntemleri kullanarak merkezde bulunan çocuklara yönelik programlar hazırlar, uygular ve gerekli materyalin hazırlanmasında; Çocuk evlerinde çalışacak Çocuk Gelişimciler, koordinasyon merkezi tarafından çocuk evine kabul edilen çocuğun uyumu için gereken bakım ve yetiştirme ile ilgili mesleki çalışmaları yürütmekten sorumludur. Her bir çocuğun yaşı, engeli, ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda, fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal gelişimleri ile ilgili eğitim programları hazırlar ve uygularlar. Çocuk Gelişimci ve Çocuk Gelişimi Uzmanları, üniversitelerin, mesleki dernek ya da odaların ya da sivil toplum veya kamu kuruluşlarının düzenlediği ve belirlenen standartlara uygun olan aile danışmanlığı eğitim programını tamamlamak koşuluyla,
 • Milli Eğitim Bakanlığında (Özel Eğitim Kurumlarında ve Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, özel anaokullarında, kreşlerde, çocuk yuvalarında vd.),
 • Üniversitelerde önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim kadrolarında akademik personel olarak,
 • Çocuk ve Gençlik Merkezleri,
 • Halk Eğitim Merkezleri,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü (Çocuk şube müdürlüğü/büro amirliği vd.),
 • Unıcef, Ilo ve gönüllü kuruluşlarda (STK), proje üreticisi, yürütücüsü ve danışman olarak görev alabilirler.
 • Çocuk dergileri, tiyatroları, oyuncak yapımı alanlarında danışman olarak çalışma olanağı bulabilmektedirler.

 

Çalışma Alanları

Çocuk Gelişimi bölüm mezunları;

 • Sağlık Bakanlığında (Hastaneler, Halk Sağlığı, Toplum Sağlığı, Aile Sağlığı, Sağlıklı Hayat Merkezleri vd.), çocuk gelişimi hizmetlerinin geliştirilmesi ile ilgili değerlendirmelerin yapılması; plan, program ve projeler üretilmesi ve bunların uygulanması ve kurum içi ve dışı işbirliği imkanlarının yaratılabilmesi için ilgili kişi ve şube ile işbirliği içinde çalışmalar yapılmasında,
 • Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında (Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çocuk Evleri, Aile Danışma Merkezleri vd.), çocuk gelişimci, hizmet bölgesinde yaşayan çocukların gelişim düzeylerinin saptanması, gelişimlerinin izlenmesinden sorumludur. Sorunlarının çözümüne yönelik mesleki çalışmalar yapar; mesleki teknik ve yöntemleri kullanarak merkezde bulunan çocuklara yönelik programlar hazırlar, uygular ve gerekli materyalin hazırlanmasında; Çocuk evlerinde çalışacak Çocuk Gelişimciler, koordinasyon merkezi tarafından çocuk evine kabul edilen çocuğun uyumu için gereken bakım ve yetiştirme ile ilgili mesleki çalışmaları yürütmekten sorumludur. Her bir çocuğun yaşı, engeli, ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda, fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal gelişimleri ile ilgili eğitim programları hazırlar ve uygularlar. Çocuk Gelişimci ve Çocuk Gelişimi Uzmanları, üniversitelerin, mesleki dernek ya da odaların ya da sivil toplum veya kamu kuruluşlarının düzenlediği ve belirlenen standartlara uygun olan aile danışmanlığı eğitim programını tamamlamak koşuluyla,
 • Milli Eğitim Bakanlığında (Özel Eğitim Kurumlarında ve Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, özel anaokullarında, kreşlerde, çocuk yuvalarında vd.),
 • Üniversitelerde önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim kadrolarında akademik personel olarak,
 • Çocuk ve Gençlik Merkezleri,
 • Halk Eğitim Merkezleri,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü (Çocuk şube müdürlüğü/büro amirliği vd.),
 • Unıcef, Ilo ve gönüllü kuruluşlarda (STK), proje üreticisi, yürütücüsü ve danışman olarak görev alabilirler.
 • Çocuk dergileri, tiyatroları, oyuncak yapımı alanlarında danışman olarak çalışma olanağı bulabilmektedirler.

 

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

Sağlık Bilimleri bölümleri arasında kurum içi ve dışı yatay geçiş yapılabilir.

Detaylı bilgi için  tıklayabilirsiniz --->  https://oidb.gelisim.edu.tr/Sayfa/yatay-gecis

 

Dikey Geçiş Yapılabilecek Bölümler;

 • Çocuk Gelişimi (Önlisans)
 • Çocuk Gelişimi ve Eğitimi (Önlisans)
 • Anaokulu Öğretmenliği (Önlisans)
 • Okul  Öncesi Eğitimi (Önlisans)
 • Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri (Önlisans)

Kaynak: https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2019/DGS/tablo2_26082019.pdf

Dikey Geçiş Sınavı hakkında detaylı bilgi için tıklayabilirsiniz --> https://aday.gelisim.edu.tr/aday-ogrenci/dgs-bilgilendirme-metni-0

 

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

 • Çocuk Gelişimi (Önlisans)
 • Çocuk Gelişimi ve Eğitimi (Önlisans)
 • Anaokulu Öğretmenliği (Önlisans)
 • Okul  Öncesi Eğitimi (Önlisans)
 • Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri (Önlisans)

Kaynak: https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2019/DGS/tablo2_26082019.pdf

Dikey Geçiş Sınavı hakkında detaylı bilgi için tıklayabilirsiniz --> https://aday.gelisim.edu.tr/aday-ogrenci/dgs-bilgilendirme-metni-0