TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Sosyal Hizmet bölümünün amacı, çeşitli boyutlarda toplumsal sorunlar yaşayan bireylere, ailelere ve toplumlara gerekli hizmet uygulamalarını gerçekleştirebilecek bilim niteliğine sahip, yetkin sosyal hizmet uzmanı yetiştirmektedir. Teorik ve uygulamalı olarak alanda uzmanlaşmak isteyen ve toplumsal sorunlara duyarlı bireylerin gelişimini eğitsel açıdan sağlamayı amaçlamaktadır. Programdan mezun olanlara “Sosyal Hizmet Uzmanı/Sosyal Çalışmacı” unvanı verilmektedir.

 

Programın Hedefi

Sosyal hizmet, bireylerin, ailelerin, grupların ve toplumların sosyal işlevselliği için yetkinliklerin artırılması ya da düzeltilmesine, sosyal refahının ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesine yardım ederken sosyal sorunların önlenmesi ve çözümlenmesinde sosyal politikaların gücünü ortaya koymaktadır.

 

Kariyer Olanakları

Sosyal Hizmet Bölümü, davranış bilimleri, sosyal hizmet yöntem ve teknikleri ile alan uygulamalarını mesleki sorumlulukları çerçevesinde bütünleştirme yeteneğine sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı çalışmalar yapabilecek, sosyal hizmet için gerekli bilgileri bütünleştirip özümseyerek hizmet sunabilecek, profesyoneller yetiştirmeye yönelik bir eğitim-öğretim programı uygular. Günümüzde sosyal hizmet mesleği uygulayıcılarının bazı istihdam ve çalışma alanları aşağıda belirtilmektedir. * Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,* Çocuk Yuvaları, Çocuk Evleri, Sevgi Evleri, * Huzurevleri, * Engelli bakım ve rehabilitasyon merkezleri, * Kreş ve gündüz bakımevleri, * İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, * Toplum Merkezleri, * Kadın Sığınma Evleri, * Yaşlı Dayanışma Merkezleri, * Çocuk ve Gençlik Merkezi, * Ergen Danışma Merkezi, * Hastaneler, * Milli Eğitim Bakanlığı, * Kredi ve Yurtlar Kurumu, * Adalet Bakanlığı, * Aile ve Çocuk Mahkemeleri, * Cezaevleri, * Adli Tıp Kurumu, * Üniversiteler, * Jandarma ve Emniyet birimlerinin çocuk şube müdürlükleri, * Aile Danışma Merkezleri, * Yerel Yönetimler ve bağlı birimlerinde, * Kriz merkezleri, * Kızılay, * Uluslararası ve ulusal sivil toplum örgütleri ve vakıflar, * Özel Sektör.

 

Bölümün Geleceği

Evrensel anlamda kabul gören meslek tanımına göre Sosyal Hizmet, insan hakları ve sosyal adaleti esas alarak sosyal refahı artırıp yaşam kalitesini iyileştirmek üzere toplumdaki adaletsizliklere, eşitsizliklere ve engellere sistemli olarak müdahale etmeyi hedefleyen, uygulama temelli mesleki ve akademik bir disiplindir. Sosyal hizmet, toplumun çocuk, kadın, yaşlı, engelli, yoksul gibi dezavantajlı konumdaki bireyleri öncelikli olmak üzere, mikro düzeyde bireylerin ve makro düzeyde toplumun tamamının iyilik halini ve refah seviyesini artırmak için insan hakları, sosyal adalet, sosyal refah, eşitlik, farklılıklara saygı gibi belli ilkeler çerçevesinde müdahaleler geliştirerek insanlarla, kurum ve yapılarla çalışır. Küreselleşen dünya ve hızla artan sosyal sorunlar dikkate alındığında bu sorunların çözümü için de yetkin sosyal çalışmacılara olan ihtiyaç giderek artacaktır.

 

Kimler Seçmeli

Sosyal Hizmet Bölümü eğitim programlarında öğrenim gören öğrencilerin, insan haklarını özümsemiş, ulusal ve uluslararası düzlemde meydana gelen toplumsal olaylara duyarlı, toplumsal sorunlara çözüm odaklı yaklaşabilen ve yenilikçi çözümler üretebilen bireyler olarak yetişmesi amaçlanır. İlgisinin ve yeteneğinin bu alanlarda olduğunu düşünen ve bu alanlardaki yetkinliklerini geliştirmek isteyen öğrenciler için uygun bir meslek tercihidir.

 

Çalışma Alanları

Sosyal Hizmet Bölümü, davranış bilimleri, sosyal hizmet yöntem ve teknikleri ile alan uygulamalarını mesleki sorumlulukları çerçevesinde bütünleştirme yeteneğine sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı çalışmalar yapabilecek, sosyal hizmet için gerekli bilgileri bütünleştirip özümseyerek hizmet sunabilecek, profesyoneller yetiştirmeye yönelik bir eğitim-öğretim programı uygular. Günümüzde sosyal hizmet mesleği uygulayıcılarının bazı istihdam ve çalışma alanları aşağıda belirtilmektedir. * Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,* Çocuk Yuvaları, Çocuk Evleri, Sevgi Evleri, * Huzurevleri, * Engelli bakım ve rehabilitasyon merkezleri, * Kreş ve gündüz bakımevleri, * İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, * Toplum Merkezleri, * Kadın Sığınma Evleri, * Yaşlı Dayanışma Merkezleri, * Çocuk ve Gençlik Merkezi, * Ergen Danışma Merkezi, * Hastaneler, * Milli Eğitim Bakanlığı, * Kredi ve Yurtlar Kurumu, * Adalet Bakanlığı, * Aile ve Çocuk Mahkemeleri, * Cezaevleri, * Adli Tıp Kurumu, * Üniversiteler, * Jandarma ve Emniyet birimlerinin çocuk şube müdürlükleri, * Aile Danışma Merkezleri, * Yerel Yönetimler ve bağlı birimlerinde, * Kriz merkezleri, * Kızılay, * Uluslararası ve ulusal sivil toplum örgütleri ve vakıflar, * Özel Sektör.

 

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

Sosyoloji, psikoloji, antropoloji, sosyal psikoloji ve siyaset bilimi.

 

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

Sosyal Hizmet