TR EN

TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SABE503 TEZE GİRİŞ VE SEMİNER 3 0 0 18

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi YÜKSEK LİSANS, TYY: + 7.Düzey, EQF-LLL: 7.Düzey, QF-EHEA: 2.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi AYDIN PEKEL
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi AYDIN PEKEL

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Yüksek Lisans seminer dersi öğrencinin hakim olduğu yada tez konuları ile ilgili güncel ve eğitim öğretim sürecine katkı sağlayacak bir çalışmayı, bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olacak şekilde hazırlayarak, grup önünde sunma, anlatabilme, tartışabilme ve iletişim yeteneğini geliştirme ilişkin bilgi, beceri ve tutumların kazandırılması amaçlanmaktadır.
İçerik: Üniversitenin tez yazım kılavuzu esas alınarak tez çalışmalarının şekil özellikleri açısından analiz edilmesi ve kavranması.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Tez yazma ve sunum yapma ile ilgili kavramları, teorik ve pratik yönetim süreçlerini tanımlar.
Bir çalışmayı, bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olacak şekilde, grup önünde konuşabilme, anlatabilme, tartışabilme ve iletişim yeteneğini geliştirir.
Konferans ve sunum tekniklerini izlemeyi, tartışabilmeyi ve kaynak araştırma ve yönetiminde etkinlik kazanır.
Tez yazma ve sunum yapma ile ilgili kavramları, teorik ve pratik yönetim süreçlerini kavrayarak uygular.
Toplum içinde konuşma becerisi kazanır.
Bir çalışmayı, bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olacak şekilde, tartışabilme ve iletişim yeteneğini geliştirir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür tarama, Bireysel Araştırma Seminerin konusunun belirlenmesi Anlatım
2 Literatür tarama Literatür araştırması Anlatım
3 Literatür tarama Literatür araştırması Anlatım
4 Literatür tarama Literatür araştırması Anlatım, Soru Cevap
5 Literatür tarama Veri toplama Anlatım, Soru Cevap
6 Literatür tarama Veri toplama Anlatım, Soru Cevap
7 Literatür tarama Veri toplama Anlatım, Soru Cevap
8 - ARA SINAV -
9 Literatür tarama Veri toplama Anlatım, Soru Cevap
10 Literatür tarama Veri analizi Anlatım, Soru Cevap
11 Literatür tarama Veri analizi Anlatım, Soru Cevap
12 Literatür tarama Rapor hazırlama Anlatım, Soru Cevap
13 Literatür tarama Rapor hazırlama Anlatım, Soru Cevap
14 Literatür tarama Rapor hazırlama Anlatım, Soru Cevap
15 Literatür tarama Sunum Anlatım, Soru Cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Katz J.,(2002) Handbook of Clinical Audiology, Lippincott Williams&Wilkins

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 1 14
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 5 70
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 10 140
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 14 8 112
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 14 9 126
Ara Sınav 0 0 0
Ara Sınav Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 71 0 463
Genel Toplam 463
Toplam İş Yükü / 25.5 18,2
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 18,0