TR EN

YÜKSEK LİSANS TEZ-II DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
INF5882 YÜKSEK LİSANS TEZ-II 7 0 0 30

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi YÜKSEK LİSANS, TYY: + 7.Düzey, EQF-LLL: 7.Düzey, QF-EHEA: 2.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi AHMAD RESHAD NOORI
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: İnşaat Mühendisliği'nin araştırma/inceleme konuları arasında çeşitli alanlarda çalışmaya/çözmeye değer bir problem/soru belirlemek, bilimsel tabanlı bir araştırma yürütmek, ve araştırmanın hedeflerine/amaçlarına ulaştığını ve bilime/sanayiye orjinal bir katkının yapıldığını gösteren bir döküman, tez yazmak
İçerik: Yüksek lisans seviyesindeki bir lisansüstü çalışmanın her aşamasını birebir yürütüp bütün detaylarıyla yakından ilgilenmek, problemin net tanımını, konu hakkında detaylı ve tam bir literatür taramasını, kullanılan araştırma yöntemlerini, temel bulguları ve bilime/sanayiye katkısının özetini ve/veya sonraki çalışmalar için önerileri içeren bir tez yazmak

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Bilimsel araştırmanın süreç ve teknikleri konusunda bilgi ve beceri kazanabilmek
Raporlama ve sözlü sunum yapma konusunda bilgi ve beceri kazanabilmek
Tez alanındaki problemleri çözme becerisi kazanabilmek

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Araştırma konusu üzerinde çalışma ve tez danışmanı ile birlikte değerlendirme -
2 - Araştırma konusu üzerinde çalışma ve tez danışmanı ile birlikte değerlendirme -
3 - Araştırma konusu üzerinde çalışma ve tez danışmanı ile birlikte değerlendirme -
4 - Araştırma konusu üzerinde çalışma ve tez danışmanı ile birlikte değerlendirme -
5 - Araştırma konusu üzerinde çalışma ve tez danışmanı ile birlikte değerlendirme -
6 - Araştırma konusu üzerinde çalışma ve tez danışmanı ile birlikte değerlendirme -
7 - Araştırma konusu üzerinde çalışma ve tez danışmanı ile birlikte değerlendirme -
8 - ARA SINAV -
9 - Araştırma konusu üzerinde çalışma ve tez danışmanı ile birlikte değerlendirme -
10 - Araştırma konusu üzerinde çalışma ve tez danışmanı ile birlikte değerlendirme -
11 - Araştırma konusu üzerinde çalışma ve tez danışmanı ile birlikte değerlendirme -
12 - Araştırma konusu üzerinde çalışma ve tez danışmanı ile birlikte değerlendirme -
13 - Araştırma konusu üzerinde çalışma ve tez danışmanı ile birlikte değerlendirme -
14 - Araştırma konusu üzerinde çalışma ve tez danışmanı ile birlikte değerlendirme -
15 - Araştırma konusu üzerinde çalışma ve tez danışmanı ile birlikte değerlendirme -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 0 0 0
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 0 0 0
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 30 420
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 14 25 350
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav 0 0 0
Ara Sınav Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 29 0 771
Genel Toplam 771
Toplam İş Yükü / 25.5 30,2
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 30,0