TR EN

YÜKSEK LİSANS TEZİ II DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
EEM5882 YÜKSEK LİSANS TEZİ II 7 0 0 30

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi YÜKSEK LİSANS, TYY: + 7.Düzey, EQF-LLL: 7.Düzey, QF-EHEA: 2.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. SAADETTİN AKSOY
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bilimsel bir çalışma gerçekleştirmek
İçerik: Yüksek lisans tez çalışması

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Modern Mühendislik Araç ve Yöntemleri Hakkında Bilgi ve Kullanabilme
Karşılaştığı bir Elektrik Mühendisliği Problemini, Saptama, Tanımlama ve Çözebilme
İstenen bir Elektrik Mühendisliği Devre, Sistem veya Sürecini Tasarlayabilme

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Bireysel araştırma ve çalışmalar -
2 - Bireysel araştırma ve çalışmalar -
3 - Bireysel araştırma ve çalışmalar -
4 - Bireysel araştırma ve çalışmalar -
5 - Bireysel araştırma ve çalışmalar -
6 - Bireysel araştırma ve çalışmalar -
7 - Bireysel araştırma ve çalışmalar -
8 - ARA SINAV -
9 - Bireysel araştırma ve çalışmalar -
10 - Bireysel araştırma ve çalışmalar -
11 - Bireysel araştırma ve çalışmalar -
12 - Bireysel araştırma ve çalışmalar -
13 - Bireysel araştırma ve çalışmalar -
14 - Bireysel araştırma ve çalışmalar -
15 - Bireysel araştırma ve çalışmalar -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 0 0 0
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 0 0 0
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 30 420
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 1 345 345
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav 0 0 0
Ara Sınav Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 16 0 766
Genel Toplam 766
Toplam İş Yükü / 25.5 30
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 30,0