TR EN

TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
MHY587 TEZE GİRİŞ VE SEMİNER 3 0 0 18

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi YÜKSEK LİSANS, TYY: + 7.Düzey, EQF-LLL: 7.Düzey, QF-EHEA: 2.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. TARIK ÇAKAR
Dersin Veren Hoca/Hocalar Prof.Dr. TARIK ÇAKAR

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Öğrencilerin endüstri mühendisliği ile ilgili ileri düzey konularda değişik öğretim üyesi danışmanlığı altında yaptığı teorik ve/veya pratik (deneysel)sonuçların sunulduğu seminer çalışmasıdır.
İçerik: Öğrenciler endüstri mühendisliği ile ilgili ileri düzey konularda hazırladıkları seminer çalışmasını herkesin katılımına açık olarak sunacaklardır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Öğrencilerin araştırma, planlama, uygulama becerisini geliştirmek
Öğrencilerin problem çözme becerisini geliştirmek
Öğrencilerin değerlendirme ve yorum yapma becerisini geliştirmek
Öğrencilerin çalışmalarını değişik gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme yeteneklerini geliştirmek

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Seminer Konu Listesinin Hazırlanması Seminer çalışması konusunun belirlenmesi Sözlü Anlatım
2 Seminer Alt-Konu Listesinin Hazırlanması Seminer çalışmasının kapsadığı alt konuları belirleme Sözlü Anlatım
3 Araştırma Teknikleri Kaynak taraması nasıl yapılır Sözlü Anlatım
4 Araştırma Teknikleri Kaynak taraması kontrolleri Sözlü Anlatım
5 Araştırma Teknikleri Kaynak taraması kontrolleri Sözlü Anlatım
6 Araştırma Teknikleri Kaynak taraması kontrolleri Sözlü Anlatım
7 Sistem Tasarım Teknikleri Sistemin tasarlanması Sözlü Anlatım
8 - ARA SINAV -
9 Analiz Teknikleri Gerekli analizleri yapma Sözlü Anlatım
10 Analiz Teknikleri Gerekli hesap veya analizleri yapma Sözlü Anlatım
11 Analiz Teknikleri Gerekli hesap veya analizleri yapma Sözlü Anlatım
12 Performans Değerlendirme Sonuçları değerlendirme Sözlü Anlatım
13 Performans Değerlendirme Sonuçları değerlendirme Sözlü Anlatım
14 Performans Değerlendirme Sonuçları değerlendirme Sözlü Anlatım
15 Rapor Hazırlama Seminer raporunun yazılması Sözlü Anlatım
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yönetim süreçleri ve yöneticilik konularında uzmanlık bilgisi edinme ve bu bilgiyi farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirebilme
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yabancı dil bilgi ve becerisini kullanarak akademik etik kurallar çerçevesinde bilimsel araştırma, yayın ve sunum yapma becerisi
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İleri düzeyde bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Endüstri Mühendisliği dışı lisans bilgi birikimini Mühendislik Yönetimi bilgi ve becerileriyle pekiştirerek ilgili alandaki karmaşık problemleri etkin bir şekilde çözebilme
3
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında bireysel olarak çalışabilme ve karşılaşılan problemlerde çalıştığı takıma liderlik yapabilme
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Çok disiplinli mühendislik ekiplerinde çalışabilme becerisi
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Toplumsal normları eleştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olma
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için stratejik ve operasyonel kararlar verebilme
5
2
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için gereken yöntem, araç ve teknikleri kullanabilme
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 0 0 0
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 0 0 0
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 25 350
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 1 90 90
Final Sınavı 1 2 2
Final Sınavı Hazırlığı 1 18 18
Ara Sınav 0 0 0
Ara Sınav Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 17 0 460
Genel Toplam 460
Toplam İş Yükü / 25.5 18
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 18,0