TR EN

MATHEMATICS DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
MTH127 MATHEMATICS 1 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : İngilizce
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. SELMA KARATEPE
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi SERKAN ONAR

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere matematikle ilgili temel kavramlar hakkında bilgi verilmesi ve matematiğin öneminin ve analitik düşünce kavramının benimsetilmesidir.
İçerik: Dersin içeriği, matematiksel modelleme ,sayı sistemleri ve temel özellikleri, fonksiyonlar, tek değişkenli fonksiyonlar-lineer modeller, türevler, non-lineer fonksiyonların türevi, türevin uygulamaları ve maksimum ve minumum, fonksiyonların grafiklerinin çizimi, teğet doğru yaklaşımı ve diferensiyeller, türevin iktisadi uygulamaları, çok değişkenli fonksiyonlar, lokal extremumlar, çok değişkenli fonksiyonların iktisadi uygulamaları, olasılığa giriş, varsayımlar olasılığı ve bayes formülüdür.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Ekonomik problemlerin matematiksel modellerini uygular.
İntegral hesaplamalarını kullanarak ekonomik uygulamaları karşılaştırır.
Olasılık hesaplarını analiz eder.
Limit, türev, alan ve hacim hesaplamalarını uygular.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap Okuma Kümeler ve Küme İşlemleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
2 Kitap Okuma Sayı Kümeleri, Aralık Kavramı, Mutlak Değer Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
3 Kitap Okuma Polinom Fonksiyonunun Tanımı, Birinci Dereceden Polinom Fonksiyonlarının İncelenmesi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
4 Kitap Okuma İkinci Dereceden Polinom Fonksiyonlarının İncelenmesi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
5 Kitap Okuma Birinci Dereceden ve İkinci Dereceden Eşitsizliklerin Çözümü Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
6 Kitap Okuma Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
7 Kitap Okuma Üstel ve Logaritmik Fonksiyonların Uygulamaları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap Okuma Limit ve Süreklilik Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
10 Kitap Okuma Türev Kavramı ve Türevin Uygulamaları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
11 Kitap Okuma Matrisler ve Matris Üzerinde Yapılan İşlemler Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
12 Kitap Okuma Doğrusal Denklem Sistemlerinin Çözümü Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
13 Kitap Okuma Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Kısmi Türev Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
14 Kitap Okuma Türev Piyasa Dengesi, Başabaş Analizi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
15 Kitap Okuma Marjinal Analiz ve Esneklik Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

İşletme ve İktisat için Genel Matematik ve Matematiksel Yöntemler

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

KNOWLEDGE
Theoretical
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Explain the historical development process of Aviation Management.
2
Use computer programs related to Aviation Transportation.
3
Define basic concepts related with aviation management.
KNOWLEDGE
Factual
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Relate the information and facts in the field with other social sciences such as law, sociology, philosophy and history.
2
Classify the relationship between the basic functions of the business and the interactions between these functions.
3
Apply knowledge and skills related to his / her field by considering the legal aspect of occupational health and safety.
4
Explain the concepts of entrepreneurship and innovation with the field.
SKILLS
Cognitive
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Manage operational activities related to the airline.
2
Gain lifelong learning skills and use knowledge of the field in the business life with the awareness of social responsibility.
SKILLS
Practical
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Prepare written agreements with relevant institutions in accordance with the legislation.
2
Perform the theoretical and practical knowledge related to the field with appropriate analytical methods and modeling techniques in business life.
3
Manage all phases from planning to implementation of aviation operations as a member of a team.
4
Cooperate with stakeholders related to air transport.
5
Develop the modern techniques and tools necessary for applications related to the field.
OCCUPATIONAL
Autonomy & Responsibility
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Execute a study in his/her field independently.
2
Decide as an individual or a team member to solve the problems encountered in applications related to the field.
OCCUPATIONAL
Learning to Learn
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Evaluate advanced knowledge and skills in his/her field with a critical approach.
2
Apply activities to improve his/her performance and his / her responsibility in line with the learning objectives by determining the learning needs.
OCCUPATIONAL
Communication & Social
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Communicate with people and institutions related to the field in writing and verbally.
2
Explain his/her thoughts on the issues related to the field and suggestions for solutions to the problems by the related departments by using supporting quantitative and qualitative data.
3
Organize projects and activities for the social environment with social responsibility consciousness and to be able to apply those.
OCCUPATIONAL
Occupational and/or Vocational
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Manage airports and terminal operations efficiently using aviation and business information.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 13 2 26
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 4 8 32
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 4 6 24
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 50 0 152
Genel Toplam 152
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0