TR EN

AIRPORT ADMINISTRATION DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
AVM303 AIRPORT ADMINISTRATION 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : İngilizce
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. SELMA KARATEPE
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Havayolu işletmeciliğinin temel kavramlarını, etkilediği ve etkilendiği diğer aktörleri inceleyerek havayolu işletmeciliği ile ilgili temel bilgileri tartışmayı amaçlar.
İçerik: Ulaştırma Kavramı, Genel Havacılık ve Hava Taşımacılığı, Hava Taşımacılığı Hizmetlerine İlişkin Temel Kavramlar, Dünyadaki Hava Taşımacılığının Mevcut Durumu, Türkiye'de Hava Taşımacılığının Tarihsel Gelişimi, Türkiye'de Hava Taşımacılığının Mevcut Durumu, Serbestleşme Sonrası Havası gibi konuları içermektedir. Ulaştırma, Hava Ulaştırma Büyümesini Etkileyen Faktörler (Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik, Çevresel Faktörler), Ulaştırma Alt Sistemlerinin Karşılaştırılması, Dünyada ve Ülkemizde Ulaştırma Alt Sistemleri, Ulaştırma Alt Sistemlerinin Kullanımı.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Bölüm Okuma Giriş ve ders materyalleri tanıtımı Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
2 Bölüm Okuma Ulaştırma Kavramı, Genel Havacılık ve Hava Taşımacılığı, Hava Taşımacılığı Hizmetlerine İlişkin Temel Kavramlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
3 Bölüm Okuma Dünyada Hava Taşımacılığının Tarihsel Gelişimi,Oluşumu, Büyüme, Olgunluk, Serbestleşme süreçleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
4 Bölüm Okuma Dünyada Hava Taşımacılığının Mevcut Durumu, Türkiye'de Hava Taşımacılığının Tarihsel Gelişimi, Türkiye'de Hava Taşımacılığının Mevcut Durumu, Serbestleşme Sonrası Hava Taşımacılığı, Hava Taşımacılığının Büyümesini Etkileyen Faktörler, (Siyasi, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik, Çevresel Faktörler) Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
5 Bölüm Okuma Havayolu ürünü, Hava Taşımacılığında hizmet işlemleri,Hava Taşımacılığının Bileşenleri, Hava Taşımacılığının Özellikleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
6 Bölüm Okuma Havayolu ürünü, Hava Taşımacılığında hizmet işlemleri,Hava Taşımacılığının Bileşenleri, Hava Taşımacılığının Özellikleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
7 Bölüm Okuma Havayolu pazarında temel kavramlar, havayolu pazarında, havayolu pazarında bölümlere ayrılma, havayolu pazarında rekabet analizi, havayolu taşımacılığındaki müşteriler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Bölüm Okuma Temel işletme kavramları, havaalanı şirketleri, Hava Taşımacılığında talep, Genel olarak talep kavramı, havayolu talebini etkileyen faktörler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
10 Bölüm Okuma Demografik faktörler, coğrafi faktörler, ekonomik faktörler, sosyo-kültürel faktörler, havayolu ürünlerinin bileşenlerinin özellikleri, diğer ulaşım seçeneklerinin özellikleri, havayolu talebinin özellikleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
11 Bölüm Okuma Ulaşım sistemi kavramı, ulaşım sisteminin temel unsurları, ulaşım sisteminin amaçları, ulaşım sisteminin gerekliliği ve önemi, ulaşım hizmetinin genel özellikleri ve faydaları Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
12 Bölüm Okuma Ulaştırma Alt Sistemleri, Dünya ve Ülkemizdeki Ulaştırma Alt Sistemlerinin Karşılaştırılması, Ulaştırma Alt Sistemlerinin Kullanımı Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
13 Bölüm Okuma Tek Sistemli Ulaşım, Çok Sistemli Ulaşım Intersystem Ulaştırma, Kombine Taşımacılık, Kombine Taşımacılığın gücü, Kombine Taşımacılığın zayıf yönleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
14 Bölüm Okuma Taşımacılığın Alt Sistemlerinin Seçimi, Taşımacılık Tip Seçim Kriterleri, Maliyet, Hız, Güvenilirlik, Hesap Verebilirlik, Yükün Özellikleri, Esneklik, Kolay Ulaştırma Tipine Göre Erişim Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
15 Bölüm Okuma Taşımacılığın Alt Sistemlerinin Seçimi, Taşımacılık Tip Seçim Kriterleri, Maliyet, Hız, Güvenilirlik, Hesap Verebilirlik, Yükün Özellikleri, Esneklik, Kolay Ulaştırma Tipine Göre Erişim Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Anadolu Üniversitesi yayını,Havaaalanı Yönetimi

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

KNOWLEDGE
Theoretical
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Explain the historical development process of Aviation Management.
3
2
Use computer programs related to Aviation Transportation.
3
3
Define basic concepts related with aviation management.
4
KNOWLEDGE
Factual
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Relate the information and facts in the field with other social sciences such as law, sociology, philosophy and history.
2
2
Classify the relationship between the basic functions of the business and the interactions between these functions.
5
3
Apply knowledge and skills related to his / her field by considering the legal aspect of occupational health and safety.
4
4
Explain the concepts of entrepreneurship and innovation with the field.
3
SKILLS
Cognitive
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Manage operational activities related to the airline.
3
2
Gain lifelong learning skills and use knowledge of the field in the business life with the awareness of social responsibility.
4
SKILLS
Practical
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Prepare written agreements with relevant institutions in accordance with the legislation.
3
2
Perform the theoretical and practical knowledge related to the field with appropriate analytical methods and modeling techniques in business life.
3
3
Manage all phases from planning to implementation of aviation operations as a member of a team.
5
4
Cooperate with stakeholders related to air transport.
3
5
Develop the modern techniques and tools necessary for applications related to the field.
2
OCCUPATIONAL
Autonomy & Responsibility
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Execute a study in his/her field independently.
4
2
Decide as an individual or a team member to solve the problems encountered in applications related to the field.
4
OCCUPATIONAL
Learning to Learn
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Evaluate advanced knowledge and skills in his/her field with a critical approach.
4
2
Apply activities to improve his/her performance and his / her responsibility in line with the learning objectives by determining the learning needs.
3
OCCUPATIONAL
Communication & Social
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Communicate with people and institutions related to the field in writing and verbally.
5
2
Explain his/her thoughts on the issues related to the field and suggestions for solutions to the problems by the related departments by using supporting quantitative and qualitative data.
5
3
Organize projects and activities for the social environment with social responsibility consciousness and to be able to apply those.
5
OCCUPATIONAL
Occupational and/or Vocational
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Manage airports and terminal operations efficiently using aviation and business information.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 2 15 30
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 2 13 26
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 33 0 126
Genel Toplam 126
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0