TR EN

ECONOMIC INDICATORS DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ECF360 ECONOMIC INDICATORS 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : İngilizce
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. SELMA KARATEPE
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, öğrenciye bir ülkenin, iktisadi performansını temel göstergeler ile değerlendirebilmesini sağlamaktır.
İçerik: Temel İktisadi Göstergeler, Milli Gelir, İktisadi Büyüme ve İstihdam, Kalkınma Göstergeleri, Ödemeler Dengesi ve Cari Açık, İç ve Dış Borç / Kamu ve Özel Sektör Borcu gibi konuları içermektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Bu dersi alan öğrencilerin ekonominin karşılaştığı iktisadi sorunları açıklar.(explain) (2)
Temel iktisadi göstergeleri tanımlar.(describe) (2)
Uluslararası ekonomik göstergeleri karşılaştırır.(compare) (4)
İktisadi göstergelerin amaçlarını listeler.(list) (1)
Milli gelir, İktisadi büyüme ve büyümenin işlevlerini ayırt eder.(distinguish) (4)
İktisadi Göstergeleri işlevsel özelliklerine göre değerlendirir.(evaluate) (5)
Makro mikro ve uluslararası ekonomik göstergeleri kullanarak, bir ülkenin iktisadi performansını değerlendir. (evaluate) (5)

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap Okuma Temel İktisadi Göstergeler Anlatım, Soru Cevap,
2 Kitap Okuma Milli Gelir, İktisadi Büyüme ve İstihdam Anlatım, Soru Cevap,
3 Kitap Okuma Kalkınma Göstergeleri Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
4 Kitap Okuma Kriz ve Kriz Göstergeleri Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
5 Kitap Okuma Enflasyon ve Konjonktür Dalgalanmaları Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
6 Kitap Okuma İç ve Dış Borç / Kamu ve Özel Sektör Borcu Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
7 Kitap Okuma Fiyatlar, Faiz Oranları ve Sıcak Para Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap Okuma Bütçe ve Faiz Dışı Denge Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
10 Kitap Okuma Para ve Sermaye Piyasaları Göstergelerinin Yorumlanması Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
11 Kitap Okuma Döviz ve Döviz Kurları Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
12 Kitap Okuma Ödemeler Dengesi ve Cari Açık Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
13 Kitap Okuma Dış Ticaret Dengesi Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
14 Kitap Okuma İstikrar Politikaları Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
15 Kitap Okuma Genel Tekrar Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

by Bernard Baumohl, The Secrets of Economic Indicators: Hidden Clues to Future Economic Trends and Investment Opportunities (3rd Edition)
by Michael Griffis, Economic Indicators For Dummies
by Richard Yamarone, The Economic Indicator Handbook: How to Evaluate Economic Trends to Maximize Profits and Minimize Losses (Bloomberg Financial)

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

KNOWLEDGE
Theoretical
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Explain the historical development process of Aviation Management.
2
Use computer programs related to Aviation Transportation.
3
Define basic concepts related with aviation management.
KNOWLEDGE
Factual
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Relate the information and facts in the field with other social sciences such as law, sociology, philosophy and history.
2
Classify the relationship between the basic functions of the business and the interactions between these functions.
3
Apply knowledge and skills related to his / her field by considering the legal aspect of occupational health and safety.
4
Explain the concepts of entrepreneurship and innovation with the field.
SKILLS
Cognitive
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Manage operational activities related to the airline.
2
Gain lifelong learning skills and use knowledge of the field in the business life with the awareness of social responsibility.
SKILLS
Practical
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Prepare written agreements with relevant institutions in accordance with the legislation.
2
Perform the theoretical and practical knowledge related to the field with appropriate analytical methods and modeling techniques in business life.
3
Manage all phases from planning to implementation of aviation operations as a member of a team.
4
Cooperate with stakeholders related to air transport.
5
Develop the modern techniques and tools necessary for applications related to the field.
OCCUPATIONAL
Autonomy & Responsibility
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Execute a study in his/her field independently.
2
Decide as an individual or a team member to solve the problems encountered in applications related to the field.
OCCUPATIONAL
Learning to Learn
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Evaluate advanced knowledge and skills in his/her field with a critical approach.
2
Apply activities to improve his/her performance and his / her responsibility in line with the learning objectives by determining the learning needs.
OCCUPATIONAL
Communication & Social
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Communicate with people and institutions related to the field in writing and verbally.
2
Explain his/her thoughts on the issues related to the field and suggestions for solutions to the problems by the related departments by using supporting quantitative and qualitative data.
3
Organize projects and activities for the social environment with social responsibility consciousness and to be able to apply those.
OCCUPATIONAL
Occupational and/or Vocational
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Manage airports and terminal operations efficiently using aviation and business information.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 4 10 40
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 2 9 18
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 35 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0