TR EN

GENDER STUDIES DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ELL327 GENDER STUDIES 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : İngilizce
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. SELMA KARATEPE
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: This course aims at defining the concepts of gender and sexuality, and discussing intersectionality of gender and sexuality with other social/economic identity categories including class, race, ethnicity, nationality, religion, physical disability/desirability, age and health.
İçerik: This course deals with the diversity of gender-sexual orientation, equality, and its representation in the works of prose, poetry and film.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

explain the concepts of gender and sexuality verbally or written.
relate the intersectionality of gender and sexuality with other social/economic identity categories including class, race, ethnicity, nationality, religion, physical disability/desirability, age and health.
interpret the representation of gender and sexuality in the works of prose, poetry and film.
illustrate a gender and sexuality-based criticism in a writing task.
argue about gender-sexual orientation diversity and equality in a writing task.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Course overview. What is gender? What is gender studies for? A discussion of key terms and concepts. Lecture & Discussion & Inquiry-based Learning
2 Reading the Material Assigned First-wave Feminisms: “Professions for Women” and A Room of One’s Own (1929) by Virginia Woolf Lecture & Discussion & Inquiry-based Learning
3 Reading the Material Assigned The Second Sex (1949) by Simone de Beauvoir Lecture & Discussion & Inquiry-based Learning
4 Reading the Material Assigned Second-wave Feminisms: The Feminine Mystique (1963) by Betty Friedan. Lecture & Discussion & Inquiry-based Learning
5 Reading the Material Assigned The Female Eunuch (1970) by Germaine Greer Lecture & Discussion & Inquiry-based Learning
6 Reading the Material Assigned Sexual Politics (1970) by Kate Millett Lecture & Discussion & Inquiry-based Learning
7 Reading the Material Assigned The Dialectic of Sex (1970) by Shulamith Firestone Lecture & Discussion & Inquiry-based Learning
8 - ARA SINAV -
9 Reading the Material Assigned Man Made Language (1980) by Dale Spender Lecture & Discussion & Inquiry-based Learning
10 Reading the Material Assigned Yearning: Race, Gender and Cultural Politics (1990) by bell hooks Lecture & Discussion & Inquiry-based Learning
11 Reading the Material Assigned "Doing Gender" (1987) by West & Zimmerman Lecture & Discussion & Inquiry-based Learning
12 Reading the Material Assigned Gender Trouble (1990) by Judith Butler Lecture & Discussion & Inquiry-based Learning
13 Reading the Material Assigned Gender Trouble (1990) by Judith Butler Lecture & Discussion & Inquiry-based Learning
14 Reading the Material Assigned The Introduction to Language and Gender (2013) by Eckert and McConnell-Ginet Lecture & Discussion & Inquiry-based Learning
15 Reading the Material Assigned FAQ on the website of Intersex Society of North America Lecture & Discussion & Inquiry-based Learning
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Humm, M. (2016). Feminisms: A Reader. Routledge.
Leitch, V. B., Cain, W. E., Finke, L., McGowan, J., Sharpley-Whiting, T. D., & Williams, J. (2018). The Norton Anthology of Theory and Criticism. New York: W.W. Norton & Company.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

KNOWLEDGE
Theoretical
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Explain the historical development process of Aviation Management.
2
Use computer programs related to Aviation Transportation.
3
Define basic concepts related with aviation management.
KNOWLEDGE
Factual
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Relate the information and facts in the field with other social sciences such as law, sociology, philosophy and history.
2
Classify the relationship between the basic functions of the business and the interactions between these functions.
3
Apply knowledge and skills related to his / her field by considering the legal aspect of occupational health and safety.
4
Explain the concepts of entrepreneurship and innovation with the field.
SKILLS
Cognitive
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Manage operational activities related to the airline.
2
Gain lifelong learning skills and use knowledge of the field in the business life with the awareness of social responsibility.
SKILLS
Practical
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Prepare written agreements with relevant institutions in accordance with the legislation.
2
Perform the theoretical and practical knowledge related to the field with appropriate analytical methods and modeling techniques in business life.
3
Manage all phases from planning to implementation of aviation operations as a member of a team.
4
Cooperate with stakeholders related to air transport.
5
Develop the modern techniques and tools necessary for applications related to the field.
OCCUPATIONAL
Autonomy & Responsibility
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Execute a study in his/her field independently.
2
Decide as an individual or a team member to solve the problems encountered in applications related to the field.
OCCUPATIONAL
Learning to Learn
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Evaluate advanced knowledge and skills in his/her field with a critical approach.
2
Apply activities to improve his/her performance and his / her responsibility in line with the learning objectives by determining the learning needs.
OCCUPATIONAL
Communication & Social
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Communicate with people and institutions related to the field in writing and verbally.
2
Explain his/her thoughts on the issues related to the field and suggestions for solutions to the problems by the related departments by using supporting quantitative and qualitative data.
3
Organize projects and activities for the social environment with social responsibility consciousness and to be able to apply those.
OCCUPATIONAL
Occupational and/or Vocational
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Manage airports and terminal operations efficiently using aviation and business information.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 5 65
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 10 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 129
Genel Toplam 129
Toplam İş Yükü / 25.5 5,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0