TR EN

RACE AND ETHNICITY DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ELL419 RACE AND ETHNICITY 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : İngilizce
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. SELMA KARATEPE
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: This course aims at illustrating and analysing the cultural themes and motifs reflected in the representative works of Ethnic literature and engaging the students with the criticism of racial and ethnic issues in the texts and developing their own solutions to these matters.
İçerik: This course deals with race and ethnic differences through literary perspective and outline social, historical, and ethnic influences in the development of Ethnic literature.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

outline social, historical, and ethnic influences in the development of Ethnic literature.
illustrate and analyse the cultural themes and motifs reflected in the representative works of Ethnic literature.
analyse texts dealing with race and ethnic differences through literary perspective.
criticize racial and ethnic issues in the text and develop their own solutions to these matters.
evaluate relevant secondary sources in an essay on race and ethnicity by applying MLA writing methods.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Introduction to the course and discussion on the topics of the following weeks Lecture & Discussion & Inquiry-based Learning
2 Reading the Material Assigned “Just Couse I’m Mixed” by Afro DZ Lecture & Discussion & Inquiry-based Learning
3 Reading the Material Assigned “Ethnicity in American Life” The Historical Perspective by John Hope Franklin Lecture & Discussion & Inquiry-based Learning
4 Reading the Material Assigned “Toward a More Perfect Union” by Barack Obama Lecture & Discussion & Inquiry-based Learning
5 Reading the Material Assigned “People of Color Who Never Felt They Were Black” by Darryl Fears Lecture & Discussion & Inquiry-based Learning
6 Reading the Material Assigned “In Search of Bruce Lee’s Grave by Shanlon Wu Lecture & Discussion & Inquiry-based Learning
7 Reading the Material Assigned “Asian American Battle” by Robert Daseler Lecture & Discussion & Inquiry-based Learning
8 - ARA SINAV -
9 Reading the Material Assigned Gran Torino (Film) Lecture & Discussion & Inquiry-based Learning
10 Reading the Material Assigned Woman Race and Class by Angela Davis Lecture & Discussion & Inquiry-based Learning
11 Reading the Material Assigned Woman Race and Class by Angela Davis Lecture & Discussion & Inquiry-based Learning
12 Reading the Material Assigned Black Skin White Masks by Franz Fanon Lecture & Discussion & Inquiry-based Learning
13 Reading the Material Assigned Black Skin White Masks by Franz Fanon Lecture & Discussion & Inquiry-based Learning
14 Reading the Material Assigned Borderlands/La Frontera: The New Mestiza by Gloria E. Anzaldúa, Lecture & Discussion & Inquiry-based Learning
15 Reading the Material Assigned Borderlands/La Frontera: The New Mestiza by Gloria E. Anzaldúa, Lecture & Discussion & Inquiry-based Learning
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Fiske-Rusciano, R. (2013). Experiencing race, class, and gender in the United States. New York: McGraw-Hill.
Fanon, F. (2008). Black Skin, White Masks. Pluto Press.
Anzaldúa, G. (2012). Borderlands = La frontera: The new mestiza. San Francisco: Aunt Lute books.
Davis, A. Y. (1983). Woman, race and class. New York: Vintage.
Eastwood, C. (Director), Eastwood, C., Lorenz, R., & Gerber, B. (Producers), & Schenk, N. (Writer). (n.d.). Gran Torino [Film].

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

KNOWLEDGE
Theoretical
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Explain the historical development process of Aviation Management.
2
Use computer programs related to Aviation Transportation.
3
Define basic concepts related with aviation management.
KNOWLEDGE
Factual
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Relate the information and facts in the field with other social sciences such as law, sociology, philosophy and history.
2
Classify the relationship between the basic functions of the business and the interactions between these functions.
3
Apply knowledge and skills related to his / her field by considering the legal aspect of occupational health and safety.
4
Explain the concepts of entrepreneurship and innovation with the field.
SKILLS
Cognitive
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Manage operational activities related to the airline.
2
Gain lifelong learning skills and use knowledge of the field in the business life with the awareness of social responsibility.
SKILLS
Practical
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Prepare written agreements with relevant institutions in accordance with the legislation.
2
Perform the theoretical and practical knowledge related to the field with appropriate analytical methods and modeling techniques in business life.
3
Manage all phases from planning to implementation of aviation operations as a member of a team.
4
Cooperate with stakeholders related to air transport.
5
Develop the modern techniques and tools necessary for applications related to the field.
OCCUPATIONAL
Autonomy & Responsibility
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Execute a study in his/her field independently.
2
Decide as an individual or a team member to solve the problems encountered in applications related to the field.
OCCUPATIONAL
Learning to Learn
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Evaluate advanced knowledge and skills in his/her field with a critical approach.
2
Apply activities to improve his/her performance and his / her responsibility in line with the learning objectives by determining the learning needs.
OCCUPATIONAL
Communication & Social
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Communicate with people and institutions related to the field in writing and verbally.
2
Explain his/her thoughts on the issues related to the field and suggestions for solutions to the problems by the related departments by using supporting quantitative and qualitative data.
3
Organize projects and activities for the social environment with social responsibility consciousness and to be able to apply those.
OCCUPATIONAL
Occupational and/or Vocational
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Manage airports and terminal operations efficiently using aviation and business information.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 4 52
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 20 20
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 15 15
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 131
Genel Toplam 131
Toplam İş Yükü / 25.5 5,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0