TR EN

LITERATURE IN THE RENAISSANCE DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ELL424 LITERATURE IN THE RENAISSANCE 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : İngilizce
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. SELMA KARATEPE
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: This course aims to introduce students to the literary traditions associated with the cultural and artistic background of the English Renaissance.
İçerik: This course covers the characteristics of the Renaissance spirit as reflected in selected works of drama, poetry, and prose in English literature.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

discuss the Renaissance spirit which is based on such emerging concepts as secularism, individualism, and humanism in social, political, and literary context verbally or in a research paper.
critically interpret the connection between the decline of feudalism (and of aristocracy) and the rise of the bourgeoisie in literary, social, political, and historical context verbally or in a research paper.
illustrate the causality and link between the fall of aristocracy and the decline of the Catholic Church and the rise of the bourgeoisie and the emergence of Protestantism (bourgeois reading of the Bible) in social and political context verbally or in a research paper.
outline the similarities and differences between the Middle Ages and the Renaissance in social, political, and literary context verbally or in a research paper.
compare and contrast medieval literary texts and literary texts from the Renaissance in terms of their distinctive features which are based on social, political, and literary background verbally or in a research paper.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Introduction to the course and discussion on the topics of the following weeks Lecture & Discussion
2 Reading the Material Assigned Discussion on the characteristics of the Renaissance: secularism, individualism, humanism, aesthetic pleasure, colloquial languages instead of Greek & Latin Lecture & Discussion
3 Reading the Material Assigned Discussion on the social and political background: the decline of feudalism (and of aristocracy) and the rise of the bourgeoisie & the decline of the Catholic Church and the emergence of Protestantism & the Medici family Lecture & Discussion
4 Reading the Material Assigned Selections from Sir Philip Sidney’s The Defence of Poesy Lecture & Discussion
5 Reading the Material Assigned Selections from Sir Philip Sidney’s The Defence of Poesy Lecture & Discussion
6 Reading the Material Assigned Selections from Niccolo Machiavelli’s The Prince Lecture & Discussion
7 Reading the Material Assigned Sir Thomas Moore’s Utopia Lecture & Discussion
8 - ARA SINAV -
9 Reading the Material Assigned Sir Thomas Moore’s Utopia Lecture & Discussion
10 Reading the Material Assigned Christopher Marlowe’s Doctor Faustus Lecture & Discussion
11 Reading the Material Assigned Christopher Marlowe’s Doctor Faustus Lecture & Discussion
12 Reading the Material Assigned Selected sonnets from Shakespeare Lecture & Discussion
13 Reading the Material Assigned Selected sonnets from Shakespeare Lecture & Discussion
14 Reading the Material Assigned Shakespeare’s Twelfth Night Lecture & Discussion
15 Reading the Material Assigned Shakespeare’s Twelfth Night Lecture & Discussion
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Greenblatt, S., & Abrams, M. H. (2006). The Norton Anthology of English Literature(8th ed., Vol. 1). New York: W.W. Norton.
Mack, M. (1997). The Norton Anthology of World Masterpieces(7th ed., Vol. 1). New York: W.W. Norton &.
Burckhardt, J. (1995). The Civilization of the Renaissance in Italy: An Essay. New York: Modern Library.
İnalcık, H. (2013). Rönesans Avrupası: Türkiye'nin Batı Medeniyetiyle Özdeşleşme Süreci. Beyoğlu, İstanbul: Türkiye İş Bankası.
Kraye, J. (2014). The Cambridge Companion to Renaissance Humanism. Cambridge: Cambridge University Press.
Kinney, A. F. (2009). The Cambridge Companion to English Literature, 1500-1600. Cambridge: Cambridge University Press.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

KNOWLEDGE
Theoretical
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Explain the historical development process of Aviation Management.
2
Use computer programs related to Aviation Transportation.
3
Define basic concepts related with aviation management.
KNOWLEDGE
Factual
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Relate the information and facts in the field with other social sciences such as law, sociology, philosophy and history.
2
Classify the relationship between the basic functions of the business and the interactions between these functions.
3
Apply knowledge and skills related to his / her field by considering the legal aspect of occupational health and safety.
4
Explain the concepts of entrepreneurship and innovation with the field.
SKILLS
Cognitive
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Manage operational activities related to the airline.
2
Gain lifelong learning skills and use knowledge of the field in the business life with the awareness of social responsibility.
SKILLS
Practical
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Prepare written agreements with relevant institutions in accordance with the legislation.
2
Perform the theoretical and practical knowledge related to the field with appropriate analytical methods and modeling techniques in business life.
3
Manage all phases from planning to implementation of aviation operations as a member of a team.
4
Cooperate with stakeholders related to air transport.
5
Develop the modern techniques and tools necessary for applications related to the field.
OCCUPATIONAL
Autonomy & Responsibility
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Execute a study in his/her field independently.
2
Decide as an individual or a team member to solve the problems encountered in applications related to the field.
OCCUPATIONAL
Learning to Learn
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Evaluate advanced knowledge and skills in his/her field with a critical approach.
2
Apply activities to improve his/her performance and his / her responsibility in line with the learning objectives by determining the learning needs.
OCCUPATIONAL
Communication & Social
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Communicate with people and institutions related to the field in writing and verbally.
2
Explain his/her thoughts on the issues related to the field and suggestions for solutions to the problems by the related departments by using supporting quantitative and qualitative data.
3
Organize projects and activities for the social environment with social responsibility consciousness and to be able to apply those.
OCCUPATIONAL
Occupational and/or Vocational
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Manage airports and terminal operations efficiently using aviation and business information.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 5 65
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 10 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 129
Genel Toplam 129
Toplam İş Yükü / 25.5 5,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0