TR EN

ECONOMIC GROWTH AND DEVELOPMENT DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ITR403 ECONOMIC GROWTH AND DEVELOPMENT 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : İngilizce
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. SELMA KARATEPE
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersle öğrencilere büyüme teorisinin tarihsel gelişiminin dönemin özelliklerine göre sınıflandırılarak öğretilmesi ve iktisadi büyüme ile kalkınma arasındaki farkların saptanması ile toplumsal düzeyde uygulanan kalkınma politikalarının farklı hedefleme yöntemlerinin gösterilmesi amaçlanmaktadır.
İçerik: Dersin içeriği, ekonomik büyümenin temelleri, Harrod-Domar büyüme modeli, Solow modeli, beşeri sermayeye dayalı büyüme, AK modeli, Romer modelinde büyüme, heterodoks büyüme modelleri, ekonomik kalkınmanın temel kavramları, yoksulluk, yoksulluğun hesaplanma yöntemleri, gelir eşitsizliği, gelir eşitsizliğinin hesaplanma yöntemleri, ve kalkınma politikaları konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Ekonomik büyüme teorisinin gelişimini dönemlerin özelliklerini göz önünde bulundurarak listeler
Ekonomik büyüme ve ekonomik kalkınmayı üç farklı özelliği üzerinden birbiriyle karşılaştırır
Kamuya uygulanacak kalkınma politikası uygulamalarında kullanılan farklı hedefleme yöntemlerini örnekler üzerinden sıralar
Yoksulluk sınırına olan uzaklık ve gelir veri iken yoksulluk endeksini hesaplar

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap okuma Ekonomik Büyümenin Temelleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
2 Kitap okuma Harrod-Domar Büyüme Modeli Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
3 Kitap okuma Solow Modeli Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
4 Kitap okuma Beşeri Sermayeye Dayalı Büyüme Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
5 Kitap okuma AK Modeli Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
6 Kitap okuma Romer Modelinde Büyüme Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
7 Kitap okuma Heterodoks Büyüme Modelleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma Ekonomik Kalkınmanın Temel Kavramları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
10 Kitap okuma Yoksulluk Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
11 Kitap okuma Yoksulluğun Hesaplanma Yöntemleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
12 Kitap okuma Gelir Eşitsizliği Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
13 Kitap okuma Gelir Eşitsizliğinin Hesaplanma Yöntemleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
14 Kitap okuma Kalkınma Politikaları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
15 Kitap okuma Genel Tekrar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Acemoglu, D. (2011). Introduction to Modern Economic Growth. New Jersey, United States: Princeton University Press.
Jones, C. and Vollrath, D. (2013). Introduction to Economic Growth. New York, United States: WW Norton & Co.
Schumpeter, J. A. (1983). Theory of Economic Development. Somerset, United Kingdom: Taylor & Francis Inc.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

KNOWLEDGE
Theoretical
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Explain the historical development process of Aviation Management.
2
Use computer programs related to Aviation Transportation.
3
Define basic concepts related with aviation management.
KNOWLEDGE
Factual
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Relate the information and facts in the field with other social sciences such as law, sociology, philosophy and history.
2
Classify the relationship between the basic functions of the business and the interactions between these functions.
3
Apply knowledge and skills related to his / her field by considering the legal aspect of occupational health and safety.
4
Explain the concepts of entrepreneurship and innovation with the field.
SKILLS
Cognitive
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Manage operational activities related to the airline.
2
Gain lifelong learning skills and use knowledge of the field in the business life with the awareness of social responsibility.
SKILLS
Practical
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Prepare written agreements with relevant institutions in accordance with the legislation.
2
Perform the theoretical and practical knowledge related to the field with appropriate analytical methods and modeling techniques in business life.
3
Manage all phases from planning to implementation of aviation operations as a member of a team.
4
Cooperate with stakeholders related to air transport.
5
Develop the modern techniques and tools necessary for applications related to the field.
OCCUPATIONAL
Autonomy & Responsibility
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Execute a study in his/her field independently.
2
Decide as an individual or a team member to solve the problems encountered in applications related to the field.
OCCUPATIONAL
Learning to Learn
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Evaluate advanced knowledge and skills in his/her field with a critical approach.
2
Apply activities to improve his/her performance and his / her responsibility in line with the learning objectives by determining the learning needs.
OCCUPATIONAL
Communication & Social
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Communicate with people and institutions related to the field in writing and verbally.
2
Explain his/her thoughts on the issues related to the field and suggestions for solutions to the problems by the related departments by using supporting quantitative and qualitative data.
3
Organize projects and activities for the social environment with social responsibility consciousness and to be able to apply those.
OCCUPATIONAL
Occupational and/or Vocational
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Manage airports and terminal operations efficiently using aviation and business information.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 5 35
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 4 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 125
Genel Toplam 125
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0