TR EN

INTRODUCTION TO BUSINESS DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BUS112 INTRODUCTION TO BUSINESS 2 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : İngilizce
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim ve Uzaktan Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. SELMA KARATEPE
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi UJU VIOLET ALOLA

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, İşletme fonksiyonlarının rolünü, sorumluluklarını ve bir işletmenin işleyişini tanımlama, işletme prensiplerini ve uygulamalarını kullanabilme ve kurumsal sosyal sorumluluk ve ahlak konusunda farkındalık sağlayarak bu hususları sürdürebilirlik açısındanyorumlayabilme yetisi kazandırmaktır.
İçerik: Bir işletmenin temel fonksiyonlarından strateji, pazarlama, insan kaynakları, finans konuları dersin içeriğini oluşturacaktır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Bir işletmenin rolünü ve temel fonksiyonlarını açıklar.
Bir şirketin güçlü ve gelişmesi gereken yönlerini ve büyüme stratejilerini açıklar
Sürdürebilirlik çerçevesinde şirketlerin sosyal sorumluluklarının ve iç ve dış paydaşların çıkarlarını yorumlar
İşletme fonksiyonlarının (strateji, pazarlama, insan kaynakları, finans vb.) rollerini ve sorumluluklarını özetler

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap Bölümü Okuma İşletmeyle ilgili temel kavramlar ve diğer bilimlerle ilişkisi Ders anlatım ve tartışma
2 Kitap Bölümü Okuma İşletmelerin sınıflandırılması, Ders anlatım ve tartışma
3 Kitap Bölümü Okuma İşletmenin kuruluşu, planlaması, kuruluş yeri seçimi ve kuruluş analizi Ders anlatım ve tartışma
4 Kitap Bölümü Okuma İşletmenin fonksiyonları: Yönetim Fonksiyonu Ders anlatım ve tartışma
5 Kitap Bölümü Okuma İşletmenin fonksiyonları: Yönetim Fonksiyonu Ders anlatım ve tartışma
6 Kitap Bölümü Okuma İşletmenin fonksiyonları: Üretim Fonksiyonu Ders anlatım ve tartışma
7 Kitap Bölümü Okuma İşletmenin Fonksiyonları: Pazarlama Fonksiyonu Ders anlatım ve tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Vaka Çalışması Konu tekrarı ve örnek çalışmalar Tartışma
10 Kitap Bölümü Okuma İşletmenin Fonksiyonları: Finans Fonksiyonu Ders anlatım ve tartışma
11 Kitap Bölümü Okuma İşletmenin Fonksiyonları: Muhasebe Fonksiyonu Ders anlatım ve tartışma
12 Kitap Bölümü Okuma İşletmenin Fonksiyonları: Halkla İlişkiler Fonksiyonu Ders anlatım ve tartışma
13 Kitap Bölümü Okuma İşletmenin Fonksiyonları: Yönetim Bilişim Sistemleri Ders anlatım ve tartışma
14 Kitap Bölümü Okuma İşletmenin Fonksiyonları: İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonu Ders anlatım ve tartışma
15 Kitap Bölümü Okuma İşletmelerde Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Ders anlatım ve tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Gümüş, İ. (2017), Genel İşletme, İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları, İstanbul
Öz-Alp, Ş., Timur, N., Koçel, T., Geylan, R., & Odabaşı, Y. (2000). Genel İşletme. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
Stimpson, P., & Smith, A. (2015). Business Management Coursebook. Cambridge University Press.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

KNOWLEDGE
Theoretical
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Explain the historical development process of Aviation Management.
2
Use computer programs related to Aviation Transportation.
3
Define basic concepts related with aviation management.
KNOWLEDGE
Factual
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Relate the information and facts in the field with other social sciences such as law, sociology, philosophy and history.
2
Classify the relationship between the basic functions of the business and the interactions between these functions.
3
Apply knowledge and skills related to his / her field by considering the legal aspect of occupational health and safety.
4
Explain the concepts of entrepreneurship and innovation with the field.
SKILLS
Cognitive
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Manage operational activities related to the airline.
2
Gain lifelong learning skills and use knowledge of the field in the business life with the awareness of social responsibility.
SKILLS
Practical
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Prepare written agreements with relevant institutions in accordance with the legislation.
2
Perform the theoretical and practical knowledge related to the field with appropriate analytical methods and modeling techniques in business life.
3
Manage all phases from planning to implementation of aviation operations as a member of a team.
4
Cooperate with stakeholders related to air transport.
5
Develop the modern techniques and tools necessary for applications related to the field.
OCCUPATIONAL
Autonomy & Responsibility
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Execute a study in his/her field independently.
2
Decide as an individual or a team member to solve the problems encountered in applications related to the field.
OCCUPATIONAL
Learning to Learn
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Evaluate advanced knowledge and skills in his/her field with a critical approach.
2
Apply activities to improve his/her performance and his / her responsibility in line with the learning objectives by determining the learning needs.
OCCUPATIONAL
Communication & Social
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Communicate with people and institutions related to the field in writing and verbally.
2
Explain his/her thoughts on the issues related to the field and suggestions for solutions to the problems by the related departments by using supporting quantitative and qualitative data.
3
Organize projects and activities for the social environment with social responsibility consciousness and to be able to apply those.
OCCUPATIONAL
Occupational and/or Vocational
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Manage airports and terminal operations efficiently using aviation and business information.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 1 14
Ödev 14 2 28
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 10 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 60 0 148
Genel Toplam 148
Toplam İş Yükü / 25.5 5,8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0