TR EN

PRINCIPLES OF MARKETING DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BUS226 PRINCIPLES OF MARKETING 4 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : İngilizce
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim ve Uzaktan Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. SELMA KARATEPE
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi GÜLSÜM VEZİR OĞUZ

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, öğrencilerin kapsamlı bir pazarlama planı geliştirmelerini ve gerçek hayat uygulamalarında pazarlama ile ilgili temel kavramları değerlendirmelerini sağlamaktır.
İçerik: Pazarlama kavramı ve çevre Müşteri segmentasyonu, hedefleme, konumlandırma ve tüketici davranışlarını tanımlamak ve anlamak Pazarlama araştırması ve bilgi sistemlerinin kullanımı Pazarlama karması - ürün, marka, fiyatlandırma, dağıtım; kanal sorunları ve tanıtım Rekabetçi güçler ve pazarlama planlaması Performans ölçülüyor Pazarlama etiği ve sosyal sorumluluk kavramlarına giriş

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Tüketicinin ihtiyaçlarını, isteklerini ve davranışlarını keşfetmede ve tatmin etmede pazarlamanın rolünü açıklamak
Hedef pazar analizi yoluyla pazar büyüklüğünü belirlemek
Pazarlama ortamında fırsatları ve tehditleri tanımlamak için çevresel taramayı kullanmak
Elektronik ticareti ve etkileşimli pazarlamayı ve müşteri değerini nasıl yarattıklarını incelemek
Pazardaki çeşitli şirketlerin elektronik varlığını değerlendirmek
Bir ürünün başarısına veya başarısızlığına katkıda bulunan pazarlama faktörlerini analiz etmek

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Ders kitabının ilgili bölümleri Bölüm 1: Pazarlama - Müşteri Değeri Oluşturma Ders anlatımı, örnekler
2 Ders kitabının ilgili bölümleri Bölüm 2: Pazarlama Ortamının Analizi Ders anlatımı, örnekler
3 Ders kitabının ilgili bölümleri Bölüm 3: Müşteri Bilgilerini Kazanmak için Pazarlama Bilgilerini Yönetme Ders anlatımı, örnekler
4 Ders kitabının ilgili bölümleri Bölüm 4: Tüketici Piyasaları ve Tüketici Alıcı Davranışı Ders anlatımı, örnekler
5 Ders kitabının ilgili bölümleri Bölüm 5: İş Piyasaları ve İş Alıcı Davranışı Ders anlatımı, örnekler
6 Ders kitabının ilgili bölümleri Bölüm 6: Müşteri Odaklı Pazarlama Stratejisi - Hedef Müşteriler için Değer yaratmak Ders anlatımı, örnekler
7 Ders kitabının ilgili bölümleri Bölüm 7: Ürünler, Hizmetler ve Markalar - Müşteri Değeri Oluşturma Ders anlatımı, örnekler
8 - ARA SINAV -
9 Ders kitabının ilgili bölümleri Bölüm 8: Yeni Ürün Geliştirme ve Ürün Yaşam Döngüsü Stratejileri Ders anlatımı, örnekler
10 Ders kitabının ilgili bölümleri Bölüm 9: Fiyatlandırma - Müşteri Değerini Anlama ve Yakalama Ders anlatımı, örnekler
11 Ders kitabının ilgili bölümleri Bölüm 10: Pazarlama Kanalları: Müşteri Değerini Aktarma Ders anlatımı, örnekler
12 Ders kitabının ilgili bölümleri Bölüm 11: Reklam ve Halkla İlişkiler Ders anlatımı, örnekler
13 Ders kitabının ilgili bölümleri Bölüm 12: Müşteri Değeri İletişimi - Entegre Pazarlama İletişimi Stratejisi Ders anlatımı, örnekler
14 Ders kitabının ilgili bölümleri Bölüm 13: Kişisel Satış ve Satış Promosyonu Ders anlatımı, örnekler
15 Ders kitabının ilgili bölümleri Bölüm 14: Küresel Pazar Ders anlatımı, örnekler
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Kotler, P., & Armstrong, G. (2010). Principles of marketing. Pearson education.
Altunışık, R., Özdemir, Ş., & Torlak, Ö. (2014). Pazarlama ilkeleri ve yönetimi. Beta.
Kotler, P., ve Armstrong, G. (2018), Pazarlama İlkeleri, Beta Yayınevi
Journal of Marketing

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

KNOWLEDGE
Theoretical
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Explain the historical development process of Aviation Management.
2
Use computer programs related to Aviation Transportation.
3
Define basic concepts related with aviation management.
KNOWLEDGE
Factual
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Relate the information and facts in the field with other social sciences such as law, sociology, philosophy and history.
2
Classify the relationship between the basic functions of the business and the interactions between these functions.
3
Apply knowledge and skills related to his / her field by considering the legal aspect of occupational health and safety.
4
Explain the concepts of entrepreneurship and innovation with the field.
SKILLS
Cognitive
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Manage operational activities related to the airline.
2
Gain lifelong learning skills and use knowledge of the field in the business life with the awareness of social responsibility.
SKILLS
Practical
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Prepare written agreements with relevant institutions in accordance with the legislation.
2
Perform the theoretical and practical knowledge related to the field with appropriate analytical methods and modeling techniques in business life.
3
Manage all phases from planning to implementation of aviation operations as a member of a team.
4
Cooperate with stakeholders related to air transport.
5
Develop the modern techniques and tools necessary for applications related to the field.
OCCUPATIONAL
Autonomy & Responsibility
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Execute a study in his/her field independently.
2
Decide as an individual or a team member to solve the problems encountered in applications related to the field.
OCCUPATIONAL
Learning to Learn
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Evaluate advanced knowledge and skills in his/her field with a critical approach.
2
Apply activities to improve his/her performance and his / her responsibility in line with the learning objectives by determining the learning needs.
OCCUPATIONAL
Communication & Social
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Communicate with people and institutions related to the field in writing and verbally.
2
Explain his/her thoughts on the issues related to the field and suggestions for solutions to the problems by the related departments by using supporting quantitative and qualitative data.
3
Organize projects and activities for the social environment with social responsibility consciousness and to be able to apply those.
OCCUPATIONAL
Occupational and/or Vocational
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Manage airports and terminal operations efficiently using aviation and business information.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 2 28
Ödev 14 1 14
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 10 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 60 0 148
Genel Toplam 148
Toplam İş Yükü / 25.5 5,8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0