TR EN

FINANCIAL ACCOUNTING II DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BUS104 FINANCIAL ACCOUNTING II 2 3 3 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : İngilizce
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. BÜLENT İLHAN
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Ders öğrencilerinin tekdüzen muhasebe sisteminin hesap karakterlerini ve işleyişini analiz edebilmesi için gerekli kavramsal ve matematiksel yeteneklerinin gelişmesini sağlar.
İçerik: Muhasebeye ilişkin temel bilgiler, işletmelerde muhasebenin önemi, muhasebe ile ilgili taraflar, temel bilanço eşitliği, gelir tablosu kalemleri ve tek düzen muhasebe sistemi çerçevesinde temel muhasebe uygulamaları ele alınacaktır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Alacak kalemlerini belirleyebilir ve maddi olan ve olmayan varlıkları sınıflandırır (Classify, Bloom's 4)
Kısa ve uzun dönemli borçları inceler (Review, Bloom's 2)
Şirket Gelir Tablosunu düzenler (Apply, Bloom's 3)
Maddi olan ve olmayan varlıkları sınıflandırır (Classify, Bloom's 4)
Amortisman hesaplar (Calculate, Bloom's 4)
Temettülerin ve hisse senedi bölünmelerinin kayıt altına alır (Apply, Bloom's 3)

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap okuma Genel Tekrar ( Birinci Dönem konularının üzerinden geçerek genel bir tekrar yapılmaktadır) Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
2 Kitap okuma Genel Tekrar Devam ve Genel Muhasebe II konularına giriş. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
3 Kitap okuma Maddi ve Maddi olmayan duran varlıklar, Özel tükenmeye tabi varlıklar, Edinimler nasıldır? Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
4 Kitap okuma Maddi Duran Varlıların elden çıkartılması; Amortisman nasıl ayrılır? Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
5 Kitap okuma Kısa Vadeli Borçlar ve Uzun Vadeli borçlar nelerdir? Koşullu borçlar nelerdir? Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
6 Kitap okuma Paranın zaman değeri nedir? Etkin faiz yöntemi nedir? Bunlarla ilgili işlemler nasıl muhasebeleştirilir? Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
7 Kitap okuma Tahvil/Bono nedir? Nasıl fiyatlanırlar? Tahvil ve bonolar nasıl muhasebeleştirilir? Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma Anonim Şirket nedir? Anonim Şirketlere genel bir bakış. Hisse Senedi basımı ve bu işlemlerin muhasebeleştirlmesi. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
10 Kitap okuma Dağıtılmamış kar nedir? Finansal tablolarda nasıl yer alır? Kar payı dağıtımının muhasebeleştirilmesi nasıl olur? Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
11 Kitap okuma Hisse senedi olarak dağıtılan kar paylarının muhasebeleştirilmesi. Hazine bonolarının muhasebeleştirilmesi. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
12 Kitap okuma Anonim şirketler için gelir tablosu hazırlanması; Dağıtılmamış kar tablosu hazırlanması; Kapsamlı gelir nedir? Kapsamlı gelir tablosu nasıl hazırlanır? Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
13 Kitap okuma Nakit Akış Tablosu; önemi nedir? İşletme faaliyetleri, yatırım faaliyetleri ve finansman faaliyetleri arasında nasıl ayırım yapılmaktadır? Dolaylı ve Doğrudan Yöntem nedir? Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
14 Kitap okuma Dolaylı yönteme göre nasıl nakit akış tablosu hazırlanır? Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
15 Derste çözülen örneklerin gözden geçirilmesi Doğrudan yönteme göre nasıl nakit akış tablosu hazırlanır? Soru çözümlerinin uygulanması ve açıklanması
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Deegan, C. (2013). Financial accounting theory. McGraw-Hill Education Australia.
Henderson, S., Peirson, G., Herbohn, K., & Howieson, B. (2015). Issues in financial accounting. Pearson Higher Education AU.
Auderis, H.,& Annand, D. (2014). Introduction to Financial Accounting, Valley Educational Services, Canada
BAYAZITLI, E., Celik, O., Gurdal, K., (2017), Genel Muhasebe, Siyasal Bookstore; Ankara
Sevilengül, O. (2011), Genel Muhasebe, Gazi Kitabevi, 16. Baskı, Ankara

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, İdari ve Beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları tanımlar. (define ) ( bloom 1 )
1
2
İktisadi ortamı ve firmaların genel sürdürülebilirliğini değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
2
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi ve Finansın ilke ve kavramlarını diğer disiplinlerle ilişkilendirir. (relate) (bloom 4)
5
2
Ekonomi ve Finansla ilgili ilke, kavram, yöntem ve teorileri tanımlar. (define) ( bloom 1)
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili grafikleri ve tabloları yorumlar. (interpret) (bloom 2)
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomik sistemin olgu ve dinamiklerini kullanarak doğrudan veya dolaylı etkisi olan iktisat politikalarının teorik modellerini değerlendirir.(evaluate) ( (bloom 4)
2
2
Ekonomik ve finansal raporları analiz eder. (analyz) ( (bloom 4)
5
3
İktisadi ve finansal sorunların çözümünde Temel matematik, istatistik ve ekonometrik yöntem ve araçları kullanır.( use) (bloom 3)
2
4
Ekonomi ve Finans alanına ilişkin kurumsal bilgileri kullanarak güncel ekonomik, siyasi ve sosyal olayların işleyişini yorumlar. (interpret) (bloom 2)
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İnsani ve sosyal açıdan etik değerlere bağlı ekonomik ve finansal faaliyetler düzenler. (organize) (bloom 4)
1
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve Uluslararası ekonomik, politik, sosyal, finansal ve kalkınma sorunlarına eleştirel bakış açısı geliştirir. (improve) (bloom 6)
1
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi, siyasi ve sosyal gündemi takip ederek kendini geliştirir. (improve) (bloom 6)
1
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Makro ve Mikro Ekonomik ve değişkenlerin yapısı ve özelliklerinden yararlanarak güncel konu ve sorunları yorumlayarak analiz eder. (analyze) (bloom4)
1
2
Genel iktisadi sistemin ve kamu politikalarının etkililiğini ve bunların piyasalar ve temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini değerlendirir.(evaluate) (bloom 4)
0
3
İlgili ekonomik değişkenler arasındaki neden ve sonuç ilişkilerini analiz eder. (analyze) (bloom4)
2
4
Faiz ve döviz kurlarında beklenen eğilimleri ve portföy analizlerini genel finansal sistem çerçevesinde değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 14 3 42
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 10 3 30
Ödev 8 2 16
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 10 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 64 0 180
Genel Toplam 180
Toplam İş Yükü / 25.5 7,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0