TR EN

INTRODUCTION TO ECONOMICS II DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ECF110 INTRODUCTION TO ECONOMICS II 2 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : İngilizce
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. BÜLENT EŞİYOK
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, öğrenciye, makroekonominin temel kavram ve yöntemleri ile genele işleyişini açıklayabilme becerisini kazandırmaktır.
İçerik: iktisat bilimine ilişkin temel kavramların yanı sıra; milli gelirin tanımı ve ölçülmesi, enflasyon, istihdam, işsizlik, , IS-LM modeli, para ve maliye politikası, toplam arz ve toplam talep modeli gibi makro ekonomik kavramlardan oluşmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Makro ekonominin temel ilke ve kavramlarını tanımlar. (describe) (2)
Sayısal tablo ve grafiklerinden gelen bilgileri yorumlar.(interpret) (4)
Sermaye, yatırım, büyüme ve tasarruf kavramlarını açıklar. (explain) (2)
Makro ekonomik analiz için gerekli olan temel araçları kullanır. (use) (3)
Makro ekonomik analizin temel modellerini kullanır. (use) (3)
İktisadi sistemin olgu ve genel işleyişini ana hatları ile açıklar. (explain) (2)

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap Okuma Makro iktisat mikro iktisat ayırımı. Makro Ekonomik Akımın Doğuşu ve Makro Modeller Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
2 Kitap Okuma Milli gelir kavramları, Milli gelir hesaplama Yöntemleri ve milli gelirle ilgili kavramlar Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
3 Kitap Okuma Milli Geliri Belirleyen Faktörler Tüketim, Tasarruf ve Yatırım Fonksiyonları ve Denge milli gelirin belirlenmesi Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
4 Kitap Okuma Milli gelir Fiyatlar genel düzeyi toplam arz ve toplam talep Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
5 Kitap Okuma Para İle ilgili temel kavramlar, Çeşitleri, Paranın Makro Ekonomideki Rolü Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
6 Kitap Okuma Paranın değeri sorunu, para politikası araçları Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
7 Kitap Okuma Enflasyon Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap Okuma İstihdam ve İşsizlik Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
10 Kitap Okuma Ekonomik Hayattaki Konjonktürel Dalgalanmalar Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
11 Kitap Okuma Ekonomik İstikrar Politikaları Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
12 Kitap Okuma Mal Piyasasında Denge: Faiz Oranı, Milli Gelir ve IS Eğrisi Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
13 Kitap Okuma Para Piyasasında Denge: Faiz Oranı, Milli Gelir ve LM Eğrisi Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
14 Kitap Okuma Para ve Mal Piyasasında Eşanlı Denge, IS-LM Analizi: Para ve Maliye Politikası Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
15 Kitap Okuma Toplam Arz- Toplam Talep Modeli Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

McEachern, W. A. (2006). Economics: A Contemporary Introduction. USA: Thomson South-Western.
Dobson, S. Susan Palfreman (1999). Introduction to Economics. Oxford Press.
https://www.khanacademy.org/economics-finance-domain/macroeconomics/macro-basic-economics-concepts/macro-scarcity/v/introduction-to-economics
Samuelson, P. A. William D.Nordhause(2016). Economics. 19 th Edition McGraw Hill. New York.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, İdari ve Beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları tanımlar. (define ) ( bloom 1 )
2
2
İktisadi ortamı ve firmaların genel sürdürülebilirliğini değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
2
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi ve Finansın ilke ve kavramlarını diğer disiplinlerle ilişkilendirir. (relate) (bloom 4)
0
2
Ekonomi ve Finansla ilgili ilke, kavram, yöntem ve teorileri tanımlar. (define) ( bloom 1)
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili grafikleri ve tabloları yorumlar. (interpret) (bloom 2)
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomik sistemin olgu ve dinamiklerini kullanarak doğrudan veya dolaylı etkisi olan iktisat politikalarının teorik modellerini değerlendirir.(evaluate) ( (bloom 4)
3
2
Ekonomik ve finansal raporları analiz eder. (analyz) ( (bloom 4)
1
3
İktisadi ve finansal sorunların çözümünde Temel matematik, istatistik ve ekonometrik yöntem ve araçları kullanır.( use) (bloom 3)
3
4
Ekonomi ve Finans alanına ilişkin kurumsal bilgileri kullanarak güncel ekonomik, siyasi ve sosyal olayların işleyişini yorumlar. (interpret) (bloom 2)
3
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İnsani ve sosyal açıdan etik değerlere bağlı ekonomik ve finansal faaliyetler düzenler. (organize) (bloom 4)
1
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve Uluslararası ekonomik, politik, sosyal, finansal ve kalkınma sorunlarına eleştirel bakış açısı geliştirir. (improve) (bloom 6)
1
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi, siyasi ve sosyal gündemi takip ederek kendini geliştirir. (improve) (bloom 6)
1
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Makro ve Mikro Ekonomik ve değişkenlerin yapısı ve özelliklerinden yararlanarak güncel konu ve sorunları yorumlayarak analiz eder. (analyze) (bloom4)
2
2
Genel iktisadi sistemin ve kamu politikalarının etkililiğini ve bunların piyasalar ve temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini değerlendirir.(evaluate) (bloom 4)
2
3
İlgili ekonomik değişkenler arasındaki neden ve sonuç ilişkilerini analiz eder. (analyze) (bloom4)
2
4
Faiz ve döviz kurlarında beklenen eğilimleri ve portföy analizlerini genel finansal sistem çerçevesinde değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 10 2 20
Ödev 7 2 14
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 4 8 32
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 2 8 16
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 52 0 152
Genel Toplam 152
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0