TR EN

HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ECF225 HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT 3 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : İngilizce
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. BÜLENT EŞİYOK
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi EDMUND NTOM UDEMBA
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, öğrencinin iktisadi olayların yorumlanmasına katkıda bulunacak, iktisat tarihi ve teorisi hakkında ihtiyaç duyacağı bilgileri kazandırmaktır.
İçerik: Fizyokrasi, Klasik, Neo-Klasik Düşünce, Marksizm, Keynesyen gibi konuları içermektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

İktisat bilimi düşünce okullarının tarihsel süreçlerini açıklar.(explain) (2)
Aritmetik ortalama ve standart sapma gibi merkezi eğilim ölçümlerini ilgili problemleri çözer.(solve) (3)
Merkezi eğilim ve değişkenlik ölçüleri ile ilgili analiz yapar.(analyze) (4)
Alanındaki yazılımlara girilen verileri yorumlar.(interpret) (4)
Kesikli ve sürekli dağılımla ilgili problemleri analiz eder.(analyze) (4)

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap Okuma İktisadi Düşünceler Tarihine Giriş Anlatım, Soru Cevap,
2 Kitap Okuma Modern İktisadi Düşüncenin Doğuşu: Merkantalistler ve Fizyokratlar (Fizyokrasi) Anlatım, Soru Cevap,
3 Kitap Okuma Klasik İktisadi Düşüncenin Doğuşu: A. Smith Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
4 Kitap Okuma Klasik İktisadi Düşüncenin Diğer Temsilcileri: D. Ricardo, Malthus Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
5 Kitap Okuma J. S. Mill ve Klasik İktisadi Düşüncenin Zayıflaması Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
6 Kitap Okuma Sosyalist İktisadi(Sosyalist) Düşüncenin Doğuşu: Karl Marx (Marksizm Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
7 Kitap Okuma Marjinalizm: Marjinal Analiz ve Neo-Klasik İktisada Giriş Anlatım, Soru Cevap,
8 - ARA SINAV -
9 Kitap Okuma Neo-Klasik İktisadi Düşünce (K. Menger, L. Walras, V. Pareto, W.S. Jevons, A.Marshall, A. C. Pigou) Anlatım, Soru Cevap,
10 Kitap Okuma Neo-Klasik İktisadi Düşünce (K. Menger, L. Walras, V. Pareto, W.S. Jevons, A.Marshall, A. C. Pigou) Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
11 Kitap Okuma Keynesyen Okul Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
12 Kitap Okuma Kurumcu İktisat ve Tarihçi Okul Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
13 Kitap Okuma Monetarizm Heterodoks İktisadi Okul: Feminist İktisat&Ekolojik İktisat) Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
14 Kitap Okuma Monetarizm Heterodoks İktisadi Okul: Feminist İktisat&Ekolojik İktisat) Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
15 Kitap Okuma Genel Tekrar Anlatım, Soru Cevap, Örnek Olay Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Hunt, E. K., Mark, L. (. 2016) History of Economic Thougth. PHOENIX PUBLICATIONS
http://www.nptelvideos.in/2012/12/history-of-economic-theory.html
Robbins, L. Medema, S. Samuels, J. Baumol W. (2000). A History of Economic Thought.Princeton Universty press.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, İdari ve Beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları tanımlar. (define ) ( bloom 1 )
3
2
İktisadi ortamı ve firmaların genel sürdürülebilirliğini değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
1
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi ve Finansın ilke ve kavramlarını diğer disiplinlerle ilişkilendirir. (relate) (bloom 4)
1
2
Ekonomi ve Finansla ilgili ilke, kavram, yöntem ve teorileri tanımlar. (define) ( bloom 1)
1
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili grafikleri ve tabloları yorumlar. (interpret) (bloom 2)
1
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomik sistemin olgu ve dinamiklerini kullanarak doğrudan veya dolaylı etkisi olan iktisat politikalarının teorik modellerini değerlendirir.(evaluate) ( (bloom 4)
1
2
Ekonomik ve finansal raporları analiz eder. (analyz) ( (bloom 4)
1
3
İktisadi ve finansal sorunların çözümünde Temel matematik, istatistik ve ekonometrik yöntem ve araçları kullanır.( use) (bloom 3)
1
4
Ekonomi ve Finans alanına ilişkin kurumsal bilgileri kullanarak güncel ekonomik, siyasi ve sosyal olayların işleyişini yorumlar. (interpret) (bloom 2)
3
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İnsani ve sosyal açıdan etik değerlere bağlı ekonomik ve finansal faaliyetler düzenler. (organize) (bloom 4)
1
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve Uluslararası ekonomik, politik, sosyal, finansal ve kalkınma sorunlarına eleştirel bakış açısı geliştirir. (improve) (bloom 6)
2
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi, siyasi ve sosyal gündemi takip ederek kendini geliştirir. (improve) (bloom 6)
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Makro ve Mikro Ekonomik ve değişkenlerin yapısı ve özelliklerinden yararlanarak güncel konu ve sorunları yorumlayarak analiz eder. (analyze) (bloom4)
1
2
Genel iktisadi sistemin ve kamu politikalarının etkililiğini ve bunların piyasalar ve temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini değerlendirir.(evaluate) (bloom 4)
2
3
İlgili ekonomik değişkenler arasındaki neden ve sonuç ilişkilerini analiz eder. (analyze) (bloom4)
1
4
Faiz ve döviz kurlarında beklenen eğilimleri ve portföy analizlerini genel finansal sistem çerçevesinde değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 7 2 14
Ödev 10 2 20
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 4 8 32
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 2 8 16
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 52 0 152
Genel Toplam 152
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0