TR EN

BUSINNESS ETHICS DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ECF220 BUSINNESS ETHICS 4 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : İngilizce
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. BÜLENT EŞİYOK
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, öğrenciye, sosyal yaşamın bir parçası olan iş hayatında ilişkilerin değerleri üzerine tesis edilmesini sağlayacak bilgi ve bir etik perspektif kazandırmaktır.
İçerik: Etik ve etik eğilim, etik ve örgütsel paydaşlar, sosyal sorumluluk politikaları, çevresel sürdürülebilirlik, sürdürülebilir tedarik zinciri, sürdürülebilir gelişim, örgüt ve sosyal konular, serbest ticaret-adil ticaret, örgüt ve toplum gibi konuları içermektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Çalıştıkları işletmelerde etik değerlerin geçerli olduğu bir çalışma ortamı sağlamak için, yönetici ve çalışan olarak sorumluluğunu betimler.(describe) (2)
İş etiğinin dayandığı değerleri açıklar. (explain) (2)
Mesleklerini, etik değerlerine uygun ve toplumun yararını gözeterek uygular.(apply) (3)
İş hayatında alacakları iş kararlarını etik değerleri çerçevesinde analiz eder.(analyze) (4)
Sosyal sorumluluk bilincini geliştirir.(develop) (6)
İş hayatında ortaya çıkacak sorunlara etik değerleri çerçevesinde çözüm bulur.(solve) (3)

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap Okuma İş etiğine giriş ve temel kavramlar Anlatım, Soru Cevap,
2 Kitap Okuma Etik değerlere verilen önem ve uyum, İşletmelerde etiğin önemi Anlatım, Soru Cevap,
3 Kitap Okuma Etik Zeka nedir? Etik zekanın ilkeleri, Duygusal zeka ve etik zeka arasındaki farklılıklar Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
4 Kitap Okuma Etik karar alma ideolojileri ve felsefeleri Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
5 Kitap Okuma Etik davranışın psikolojik kökenleri, Ahlaki karar alma, Ahlaki ikilem Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
6 Kitap Okuma İş ahlakını oluşturan temel alanlar (İşletmecilik ahlakı, Meslek Ders Kitabı ahlakı, Çalışma ahlakı) Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
7 Kitap Okuma İş etiğine yöneticilerin perspektifinden bakış ve Yönetsel ahlak Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap Okuma Etik davranışı yönetmek: İşletmelerde etik anlayışın geliştirilmesi ve etik eğitimi Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
10 Kitap Okuma 10 Sosyal sorumluluk, başlıca sosyal sorumluluk alanları ve paydaş yönetimi Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
11 Kitap Okuma İnsan kaynakları etiği Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
12 Kitap Okuma Pazarlama etiği ve basın etiği Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
13 Kitap Okuma Politikada etik Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
14 Kitap Okuma Yurtdışında Görev Yapan Yöneticilerin Yaşayabilecekleri Etik Sorunlar Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
15 Kitap Okuma Vaka analizi (örnek olay analizi) Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Hartman, L. Dersjardins, j.(2007). Business Ethics. Thirdt Edition
Crane, A.(2004).Business Ethics. Fourth Edition.
by O. C. Ferrell, John Fraedrich, et al., Business Ethics: Ethical Decision Making & Cases (2018)

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, İdari ve Beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları tanımlar. (define ) ( bloom 1 )
1
2
İktisadi ortamı ve firmaların genel sürdürülebilirliğini değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi ve Finansın ilke ve kavramlarını diğer disiplinlerle ilişkilendirir. (relate) (bloom 4)
2
2
Ekonomi ve Finansla ilgili ilke, kavram, yöntem ve teorileri tanımlar. (define) ( bloom 1)
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili grafikleri ve tabloları yorumlar. (interpret) (bloom 2)
1
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomik sistemin olgu ve dinamiklerini kullanarak doğrudan veya dolaylı etkisi olan iktisat politikalarının teorik modellerini değerlendirir.(evaluate) ( (bloom 4)
1
2
Ekonomik ve finansal raporları analiz eder. (analyz) ( (bloom 4)
1
3
İktisadi ve finansal sorunların çözümünde Temel matematik, istatistik ve ekonometrik yöntem ve araçları kullanır.( use) (bloom 3)
2
4
Ekonomi ve Finans alanına ilişkin kurumsal bilgileri kullanarak güncel ekonomik, siyasi ve sosyal olayların işleyişini yorumlar. (interpret) (bloom 2)
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İnsani ve sosyal açıdan etik değerlere bağlı ekonomik ve finansal faaliyetler düzenler. (organize) (bloom 4)
1
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve Uluslararası ekonomik, politik, sosyal, finansal ve kalkınma sorunlarına eleştirel bakış açısı geliştirir. (improve) (bloom 6)
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi, siyasi ve sosyal gündemi takip ederek kendini geliştirir. (improve) (bloom 6)
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Makro ve Mikro Ekonomik ve değişkenlerin yapısı ve özelliklerinden yararlanarak güncel konu ve sorunları yorumlayarak analiz eder. (analyze) (bloom4)
2
2
Genel iktisadi sistemin ve kamu politikalarının etkililiğini ve bunların piyasalar ve temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini değerlendirir.(evaluate) (bloom 4)
1
3
İlgili ekonomik değişkenler arasındaki neden ve sonuç ilişkilerini analiz eder. (analyze) (bloom4)
0
4
Faiz ve döviz kurlarında beklenen eğilimleri ve portföy analizlerini genel finansal sistem çerçevesinde değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 7 2 14
Ödev 10 2 20
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 4 8 32
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 2 8 16
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 52 0 152
Genel Toplam 152
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0