TR EN

YAPAY ZEKA DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
YEM407 YAPAY ZEKA 7 3 3 8

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi EREN EFE
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi TAYLAN MARAL
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilerin yapay zekânın temel mantığını kavramalarını ve yapay zekâ uygulamalarını iletişim alanı için analiz etmelerini sağlamaktır.
İçerik: Dersin içeriğini zekâ ve yapay zekanın temel kavramları, yeni medya algoritmaları, sorunların çözümünde yapay zekanın rolü ve kullanım biçimleri oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Yapay Zekâ türlerini ve yapay zekanın geleceğini tartışabilme
Bilişim alanında ortaya çıkabilecek açıklarda yapay zekânın ne gibi roller oynayabileceğini öngörebilme
Yapay Zekâ algoritmalarını ve bu algoritmaların iletişim alanına etkisini eleştirel bakış açısı ile değerlendirebilme
Yapay Zekânın iletişim alanını hem sektörel hem akademik olarak ne şekilde etkileyeceğine dair öngörülerde bulunabilme

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür Tarama Ders tanıtım ve yapay zeka kavramına giriş Anlatım, Tartışma
2 Literatür Tarama Yapay zekanın etkilerini anlamak Anlatım, Tartışma
3 Literatür Tarama Makine öğrenmesi sistemi ve özellikleri Anlatım, Tartışma, Örneklendirme
4 Literatür Tarama, Görsel Kaynaklardan Yararlanma Yapay Zekanın geleceğine dair görüşler ve İlk yapay zeka projenizi nasıl seçmelisiniz? Anlatım, Örneklendirme
5 Literatür Tarama, Görsel Kaynaklardan Yararlanma Yapay Zeka Kullanım alanları 1; Bilgi teknolojileri, Operasyonlar ve Otomasyon, Otomotiv ve Sürücüsüz araçlar, hukuk, Anlatım, Tartışma
6 Yazılı ve Görsel Kaynaklardan Yararlanma Yapay Zeka Kullanım alanları 2; Ses Görüntü ve diğer veriler, sağlık teknolojisi, Tekstil ve moda, Anlatım, Tartışma, Örnek Şablonlarla Gösterme
7 Literatür Tarama Yapay Zeka Kullanım alanları 2; Eğitim, Fintech, insan kaynakları, pazarlama ve satış Anlatım, Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Örnekleri tarama İnsan ve yapay zeka I (İnsan destekli makineler) Yapay zeka projeleri Anlatım, Tartışma, Sunum
10 Literatür Tarama, Yazılı ve Görsel Kaynaklardan Yararlanma İnsan ve yapay zeka II (Makine destekli insanlar) Anlatım, Tartışma
11 Literatür Tarama, Yazılı ve Görsel Kaynaklardan Yararlanma Yapay zekayla değişecek iş yapma becerileri Anlatım, Tartışma, Örneklerle Gösterme
12 Literatür Tarama, Yazılı ve Görsel Kaynaklardan Yararlanma Yapay zekanın iş yapma biçimlerine uyumu Anlatım, Tartışma
13 Literatür Tarama Algoritmalarla problem çözme, Veri "yakıtı" ve yapay zeka Anlatım, Tartışma
14 Literatür Tarama, Yazılı ve Görsel Kaynaklardan Yararlanma Yapay zekanın geleceği I (Duygusallaşan bir yapay zeka mümkün mü?) Anlatım, Tartışma, Örneklerle Gösterme
15 Literatür Tarama, Yazılı ve Görsel Kaynaklardan Yararlanma Proje ödev sunumları Anlatım, Tartışma, uygulama
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Yapay Zeka: Bütünleşik Bilişe Doğru,Ali Orhan Aydın, İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları
Akıllı Makineler Dağınık Zihinler, Mustafa Arslantunalı, İletişim Yayıncılık, 2019
David Eagleman, Incognito - Beynin Gizli Hayatı, Domingo Yayınevi, 2013
İnsan ve Davranışı, Doğan Cüceloğlu, Remzi Kitabevi, 2000

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim tarihi, kitle iletişim araçları, iletişim kuramları ve öncü teorisyenleri sıralar.
0
2
İletişimin tarihsel, toplumsal ve kültürel türlerini listeler ve ilgili kavramları açıklar.
0
3
İletişim tarihi ve kuramlarının önemli noktalarını günlük yaşam pratikleri ve sosyal yaşam alanı üzerinden tanımlar.
1
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Geleneksel medya ile yeni medya ekonomi politikalarını karşılaştırır.
2
2
Sürekli güncellenen ve kendini yenileyen konularla dijital kültürü yorumlar.
3
3
Siber güvenlik konularının yeni medya alanındaki teknik, sosyo politik ve hukuksal yönlerini yorumlar.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim tarihinin, iletişim kuramlarının, geleneksel ve yeni medya mecralarının temel kavramlarını tanımlar.
1
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
CSS kodları ile web sayfası hazırlar.
2
2
Yeni medya ortamlarında yaratıcı içerik üretimi, görüntü ve ses kurgu yapıp programlama hakkında pratiğe yönelik temel öğrenimleriyle özgün çalışmalar ortaya koyar.
3
3
Kitle iletişim araçlarıyla topluma sunulan çalışmaların alt metinlerini ve yan anlamlarını analiz eder.
3
4
Nitel ve nicel unsurları kullanarak iletişim alanındaki çalışmalarla ilgili görüşlerini belirtir.
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İçerik üretimi ve kullanıcı deneyimi alanındaki ileri bilgileri sayesinde markaların, kurumsal firmaların, kamu kurumlarının sosyal medya hesaplarını yönetir.
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yeni Medya alanında yazılmış yerli ve yabancı çalışmaları gözden geçirir ve alanına ait yaratıcı çalışmalar ortaya çıkarır.
2
2
Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen faaliyetlerin sosyo-politik alana etkisini eleştirir.
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Farklı disiplinlerde karşısına çıkabilecek herhangi bir konuda bilimsel çalışmaları alanından ve farklı disiplinlerden insanlara aktaracak şekilde planlar.
3
2
Medyanın ürettiği içeriğin ne kadarının doğru ve yanlış olduğunu saptar.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
“Yazılım” gibi günümüzü ve geleceği yönlendirmeye başlamış olan gelişmeleri takip edip farklı sektörlere yönelik çeşitli yazılım ürünleri üretir.
3
2
Büyük Veri işleme sistemlerinin yeni mimarilerini kullanarak tasarım yapar.
3
3
Yapay Zeka algoritmalarının işleyiş mantığını kavrayıp, medyaya ve dolaylı olarak topluma olabilecek muhtemel etkiler hakkında saptamalarda bulunur.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 6 78
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 42 42
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 40 40
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 204
Genel Toplam 204
Toplam İş Yükü / 25.5 8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 8,0