TR EN

BÜYÜK VERİ YÖNETİMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
YEM435 BÜYÜK VERİ YÖNETİMİ 7 3 3 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi SEZGİN SAVAŞ
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi ŞEYMA BOZKURT UZAN
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Büyük veri ile başa çıkarken karşılaşılan zorlukları öğrenmek, modern büyük veri depolama sistemlerini kavrayabilmek, büyük verilerin farklı türlerini değerlendirmeyi öğrenmektir.
İçerik: Bu ders, medya içeriklerini ölçme ve değerlendirme, veritabanı sistemleri, büyük veri işleme sistemlerinin yeni mimarileri ve tasarım kararları, büyük ölçekli yapılandırılmış verileri işleme yöntemleri, büyük ölçekli veri akışı, büyük veri işlemede ardışık düzen konularını içermektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Nitel ve Nicel verilerin farklılıklarını ayırt edebilme
Büyük ölçekli yapılandırılmış verileri işleme yöntemlerini uygulayabilme
Karmaşık verileri anlamlı hale getirerek bunlardan haber üretebilme
Büyük Veri işleme sistemlerinin yeni mimarilerini tasarlayabilme

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür Tarama Büyük Veri Kavramına Giriş Anlatım
2 Literatür Tarama Büyük Veri ve Yeni Medya İlişkisi Anlatım, Tartışma, Örneklerle Gösterme
3 Literatür Tarama Medya içeriklerinin tanımlanması Anlatım, Tartışma, Örneklerle Gösterme
4 Literatür Tarama, Görsel Kaynaklardan Yararlanma Veritabanı Sistemleri ve Veri Performans Analizi Anlatım, Örneklerle Gösterme
5 Literatür Tarama, Görsel Kaynaklardan Yararlanma MapReduce Çerçevesi Anlatım, Örneklerle Gösterme
6 Literatür Tarama, Görsel Kaynaklardan Yararlanma Apache Spark Anlatım, Örneklerle Gösterme
7 Literatür Tarama, Görsel Kaynaklardan Yararlanma Büyük SQL Sistemleri Anlatım, Örneklerle Gösterme
8 - ARA SINAV -
9 Literatür Tarama, Görsel Kaynaklardan Yararlanma Genel Tekrar Anlatım, Örneklerle Gösterme
10 Literatür Tarama, Görsel Kaynaklardan Yararlanma Büyük Ölçekli Çizge İşleme Anlatım, Örneklerle Gösterme
11 Literatür Tarama, Görsel Kaynaklardan Yararlanma Büyük Ölçekli Akış İşleme Anlatım, Örneklerle Gösterme
12 Literatür Tarama, Görsel Kaynaklardan Yararlanma Büyük Ölçekli Akış İşleme Platformları Anlatım, Örneklerle Gösterme
13 Literatür Tarama, Görsel Kaynaklardan Yararlanma Büyük Veri İşlemlerinin Ardışık Düzende Çözülmesi Anlatım, Örneklerle Gösterme
14 Literatür Tarama, Görsel Kaynaklardan Yararlanma Alandaki ileri uygulamaların tartışılması Anlatım, Örneklerle Gösterme
15 Literatür Tarama, Görsel Kaynaklardan Yararlanma Genel Tekrar Anlatım, Örneklerle Gösterme
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Sakr S., Gaber M. M. (2014). Large Scale and Big Data. Florida: An Auerbach Book
Marr B. (2017). Büyük Veri İş Başında. İstanbul: Mediacat Kitapları
Davis K. (2016). Ethics of Big Data: Balancing Risk and Innovation. California: O'Reilly Media
Bilgi ve Belge Araştırmaları Dergisi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim tarihi, kitle iletişim araçları, iletişim kuramları ve öncü teorisyenleri sıralar.
1
2
İletişimin tarihsel, toplumsal ve kültürel türlerini listeler ve ilgili kavramları açıklar.
1
3
İletişim tarihi ve kuramlarının önemli noktalarını günlük yaşam pratikleri ve sosyal yaşam alanı üzerinden tanımlar.
1
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Geleneksel medya ile yeni medya ekonomi politikalarını karşılaştırır.
2
2
Sürekli güncellenen ve kendini yenileyen konularla dijital kültürü yorumlar.
3
3
Siber güvenlik konularının yeni medya alanındaki teknik, sosyo politik ve hukuksal yönlerini yorumlar.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim tarihinin, iletişim kuramlarının, geleneksel ve yeni medya mecralarının temel kavramlarını tanımlar.
1
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
CSS kodları ile web sayfası hazırlar.
0
2
Yeni medya ortamlarında yaratıcı içerik üretimi, görüntü ve ses kurgu yapıp programlama hakkında pratiğe yönelik temel öğrenimleriyle özgün çalışmalar ortaya koyar.
2
3
Kitle iletişim araçlarıyla topluma sunulan çalışmaların alt metinlerini ve yan anlamlarını analiz eder.
1
4
Nitel ve nicel unsurları kullanarak iletişim alanındaki çalışmalarla ilgili görüşlerini belirtir.
4
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İçerik üretimi ve kullanıcı deneyimi alanındaki ileri bilgileri sayesinde markaların, kurumsal firmaların, kamu kurumlarının sosyal medya hesaplarını yönetir.
2
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yeni Medya alanında yazılmış yerli ve yabancı çalışmaları gözden geçirir ve alanına ait yaratıcı çalışmalar ortaya çıkarır.
1
2
Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen faaliyetlerin sosyo-politik alana etkisini eleştirir.
1
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Farklı disiplinlerde karşısına çıkabilecek herhangi bir konuda bilimsel çalışmaları alanından ve farklı disiplinlerden insanlara aktaracak şekilde planlar.
3
2
Medyanın ürettiği içeriğin ne kadarının doğru ve yanlış olduğunu saptar.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
“Yazılım” gibi günümüzü ve geleceği yönlendirmeye başlamış olan gelişmeleri takip edip farklı sektörlere yönelik çeşitli yazılım ürünleri üretir.
1
2
Büyük Veri işleme sistemlerinin yeni mimarilerini kullanarak tasarım yapar.
5
3
Yapay Zeka algoritmalarının işleyiş mantığını kavrayıp, medyaya ve dolaylı olarak topluma olabilecek muhtemel etkiler hakkında saptamalarda bulunur.
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 10 1 10
Laboratuar 0 0 0
Okuma 13 1 13
Ödev 13 2 26
Proje Hazırlama 1 30 30
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 20 20
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 10 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 68 0 179
Genel Toplam 179
Toplam İş Yükü / 25.5 7
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0