TR EN

PSİKOLOJİYE GİRİŞ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
PSI103 PSİKOLOJİYE GİRİŞ 1 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi ESRA SAVAŞ
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi BAHLUL ALIYEV
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı psikoloji bölümü öğrencilerine 1 dönem boyunca; Psikoloji biliminin önemi, işleyişi, tarihi, modern psikolojik yaklaşımlar, araştırma yöntemleri, alandaki düşüncelere yön vermiş ve normal/anormal davranışlara ve psikoterapiye ışık tutmuş olan başlıca kişilik kuramlarının tanıtılmasıdır.
İçerik: Bu dersin içeriği: psikolojinin tanımı, tarihi, modern psikolojik yaklaşımlar, psikolojinin alt alanları, psikolojik araştırma yöntemleri, sinir sisteminin yapısı, fizyolojisi, yenidoğan ve çocukluk dönemi kapasiteleri, bilişsel gelişim, ahlak ve yargılamanın gelişimi, kişilik ve kişilik gelişimi ile ilişkili kuramlar, bilinç yapısal ve topografik kuram, benliğin savunma düzenekleri, uyku ve rüyalar, uyku bozuklukları, psikoaktif maddeler, öğrenme kuramları, psikiyatrik muayene ve çeşitli psikiyatrik bozuklukların tanıtımından oluşmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

İnsan fizyolojisi ve psikolojik olayların işleyişini açıklar.
Olası patolojik durumları tanıma ve müdahale etme, yönlendirme konusunda bilgi verir.
Psikiyatrik olarak normal ve normal olmayan ayrımını yapar.
Farklı psikolojik yaklaşımları birbirinden ayırt eder.
Bu yaklaşımların; varsayımları, büyüme ve gelişim ile ilgili yaklaşımları, kaygının algılanması ve kaygıyla başa çıkma yollarını karşılaştırır.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Tanışma, Psikoloji nedir? Psikolojik Yaklaşımlar nelerdir? Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
2 Literatür okuma Modern psikolojik yaklaşımlar nelerdir? Psikolojinin alt alanları nelerdir? Araştırma yöntemleri nelerdir? Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
3 Literatür okuma Sinir sisteminin yapısı Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
4 Literatür okuma Sinir sisteminin yapısı Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
5 Literatür okuma Psikolojik gelişim Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
6 Literatür okuma Kişilik Kuramları Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
7 Literatür okuma Topografik ve yapısal kuramlar Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
8 - ARA SINAV -
9 Literatür okuma Uyku ve rüyalar Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
10 Literatür okuma Öğrenme kuramları Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
11 Literatür okuma Öğrenme kuramları Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
12 Literatür okuma Psikiyatrik muayene Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
13 Literatür okuma Psikiyatrik bozukluklar Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
14 Literatür okuma Psikiyatrik bozukluklar Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
15 Literatür okuma Psikiyatrik bozukluklar Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Atkinson, R. L., Smith, E. E., Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B., Bem, D. J., & Maren, S. (2012). Psikolojiye giriş. Arkadaş Yayınevi.
PLOTNİK, Rod (2009), Psikolojiye Giriş, çev. Tamer Geniş, İstanbul: Kaknüs Yayınları.
ÖZTÜRK, O., AYLIN ULUŞAHIN A., (2015). Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 13. Baskı, Ankara.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Psikoloji ve yardımcı disiplinlerle ilgili, en etkin metotları ve güncel bilgileri içeren bilgi kaynakları, uygulama araç –gereçlerini, üst düzeyde kullanır. (use) (Blooms 3)
4
2
Psikoloji alanında sorunları belirler ve çözüm üretir. (determine and solve) (Blooms 3)
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Normal ve anormal davranışları ayırt eder. (Blooms 2)
4
2
Psikoloji araştırmalarını yorumlar ve rapor eder. (interpret- report) (Blooms 3)
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Psikoloji ile diğer sosyal bilimler arasındaki ilişlere dair bağlantılar kurar. (relate) (Blooms 4)
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Psikolojik testleri uygular. (apply) (Blooms 3)
2
2
Çağdaş Psikoloji Kuramları hakkında bilgi ve beceri edinerek bu bilgi ve becerileri bireylere yardım sürecine entegre eder. (intagrate) (Blooms 6)
2
3
Psikoloji alanında çeşitli deneyler düzenler. (Conduct) (Blooms 6)
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili çalışmalarda gerekli kurum ve bireylerle iş birliği yapar. (collabarate) (Blooms 6)
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Psikoloji alanındaki gelişmeleri var olan bilgilerine entegre eder (intagrate) (Blooms 6)
3
2
İnsan davranışlarını bilimsel olarak analiz eder. (analyze) (Blooms 4)
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder. (explain )(Blooms 2)
4
2
Psikoloji alanıyla ilgili sorunların bireysel, ulusal ve evrensel etkilerini dikkate alır (recognize) (Blooms 2)
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Psikoloji alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı ve istatistik bilgisini çalışmalarına entegre eder. (intragrate) (Blooms 6)
0
2
Bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeyi takip eder. (survey) (Blooms 4)
4
3
Psikoloji ile ilgili sosyal projeleri destekler. (Blooms 5)
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 4 52
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 30 30
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 25 25
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 151
Genel Toplam 151
Toplam İş Yükü / 25.5 5,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0