TR EN

KİŞİLİK KURAMLARI I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
PSI205 KİŞİLİK KURAMLARI I 3 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi ESRA SAVAŞ
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Prof.Dr. AYTEN ERDOĞAN
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı psikoloji bölümü öğrencilerine önemli kişilik kuramlarını tanıtmak, kişilik kuramları alanına ilişkin temel kavramlar ile kuramları bilgi düzeyinde öğrencilere kazandırmak ve bu kuramların yaşam boyu, sosyal ve kültürel bağlamda kişilik gelişimi sürecini nasıl etkilediğini öğretmektir.
İçerik: Bu ders; Kişiliğin tanımı ve kişilik gelişimini etkileyen faktörler, kişilik sınıflandırmaları, iyi bir kuramın özellikleri, kişilik kuramlarının özellikleri, kişiliğe kuramsal yaklaşımlar, kişiliğin ölçülmesi, başlıca kişilik kuramları ve kuramcılarını içermektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Farklı kişilik teorilerini birbirinden ayırt eder.
Kişilik teorilerini; varsayımları, büyüme ve gelişim ile ilgili yaklaşımları, kaygının algılanması ve kaygıyla başa çıkma yollarını karşılaştırır.
Kişilik kavramına farklı teorik bakış açılarıyla yorumlayabilir.
Kişilik özelliklerini algılamada kullandığı kendi bakış açısını geliştirir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür Okuma Dersin amacı, katkıları, ölçme değerlendirme metodları Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
2 Literatür Okuma Kişilik kavramı ve kuramlara genel bakış Anlatım, Soru-Cevap, Demonstrasyon
3 Literatür Okuma Kişilik belirleyicileri, Huy, mizaç, faktör analizi Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
4 Literatür Okuma Freud-kuram-Psikoseksüel gelişim kuramına göre kişilik gelişimi Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
5 Literatür Okuma Davranışçı gelişim kuramına göre kişilik gelişimi Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
6 Literatür Okuma Sosyal öğrenme kuramına göre kişilik gelişimi Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
7 Literatür Okuma Konuların tekrarı ve uygulama Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
8 - ARA SINAV -
9 Literatür Okuma Piaget bilişsel gelişim kuramına göre kişilik gelişimi Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
10 Literatür Okuma Rogers-Birey merkezli yaklaşımına göre kişilik gelişimi Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
11 Literatür Okuma May-Maslow kişilik kuramları Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
12 Literatür Okuma Diğer kişilik gelişimi kuramları Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
13 Literatür Okuma Kişilik bozuklukları Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
14 Literatür Okuma Konuların tekrarı ve uygulama Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
15 Literatür Okuma Genel tekrar Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Yazgan İnanç B, Yerlikaya EE. Kişilik Kuramları. Ankara: Pegem Akademi, 12. Baskı, 2016
Gençtanırım-Kurt D, Çetinkaya YE. (2017) (Eds), Kişilik Kuramları: Gerçek yaşamdan kişilik analizi örnekleriyle. Pegem Akademi, İstanbul.
Magnavita JJ. Kişilik Kuramları Kişilik bilimine çağdaş yaklaşımlar. Çev: Psikoterapi Enstitüsü (Kollektif) Eğitim yayınları 2002.
Freud, S. (2015). Psikanalitik Kurama Giriş. Bağlam Yayıncılık, İstanbul.
John, O. P., Buss, D. M., & Cantor, N. (1989). Personality psychology: Recent trends and emerging directions.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Psikoloji ve yardımcı disiplinlerle ilgili, en etkin metotları ve güncel bilgileri içeren bilgi kaynakları, uygulama araç –gereçlerini, üst düzeyde kullanır. (use) (Blooms 3)
1
2
Psikoloji alanında sorunları belirler ve çözüm üretir. (determine and solve) (Blooms 3)
1
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Normal ve anormal davranışları ayırt eder. (Blooms 2)
1
2
Psikoloji araştırmalarını yorumlar ve rapor eder. (interpret- report) (Blooms 3)
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Psikoloji ile diğer sosyal bilimler arasındaki ilişlere dair bağlantılar kurar. (relate) (Blooms 4)
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Psikolojik testleri uygular. (apply) (Blooms 3)
2
2
Çağdaş Psikoloji Kuramları hakkında bilgi ve beceri edinerek bu bilgi ve becerileri bireylere yardım sürecine entegre eder. (intagrate) (Blooms 6)
3
3
Psikoloji alanında çeşitli deneyler düzenler. (Conduct) (Blooms 6)
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili çalışmalarda gerekli kurum ve bireylerle iş birliği yapar. (collabarate) (Blooms 6)
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Psikoloji alanındaki gelişmeleri var olan bilgilerine entegre eder (intagrate) (Blooms 6)
4
2
İnsan davranışlarını bilimsel olarak analiz eder. (analyze) (Blooms 4)
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder. (explain )(Blooms 2)
4
2
Psikoloji alanıyla ilgili sorunların bireysel, ulusal ve evrensel etkilerini dikkate alır (recognize) (Blooms 2)
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Psikoloji alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı ve istatistik bilgisini çalışmalarına entegre eder. (intragrate) (Blooms 6)
0
2
Bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeyi takip eder. (survey) (Blooms 4)
0
3
Psikoloji ile ilgili sosyal projeleri destekler. (Blooms 5)
4

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 6 6 36
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 6 6 36
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 42 0 158
Genel Toplam 158
Toplam İş Yükü / 25.5 6,2
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0