TR EN

SOSYAL PSİKOLOJİ II DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
PSI202 SOSYAL PSİKOLOJİ II 4 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi ESRA SAVAŞ
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Sosyal Psikoloji I dersinin devamıdır. Sosyal psikoloji, bireylerin düşünce, duygu ve davranışlarının, başkalarının gerçek, hayal edilen ya da ima edilen varlığından etkileniş tarzını bilimsel olarak inceleyen bir disiplindir. İki dönemlik bir dersin ikinci kısmı olan bu ders, insanların birbiri hakkında nasıl düşündüğü, birbirini nasıl etkilediği ve birbiri ile nasıl ilişki kurduğuna odaklanır. Sosyal psikolojinin sağlık ve hukuk gibi farklı disiplinlerle ilişkisini de aktarır.
İçerik: Bu dersin içeriği; " Kişilerarası çekim, yakın ilişkiler, toplum yanlısı davranışlar, saldırganlık, ön yargı ve farklı disiplinlerle sosyal psikoloji arasındaki ilişkiler" konularından oluşmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Çekimi yaratan nedir? Sorusunu tartışır. Yakın ilişkileri ve sevgiyi tanımlar. Yakın ilişkilerin bitmesini açıklar.
Toplum yanlısı davranışların temelindeki güdüleri tartışır. İnsanlar neden yardım eder? Sorusunu yanıtlar. Kişisel nitelikler ve toplum yanlısı davranış arasındaki ilişkiyi açıklar. Neden bazıları diğerlerinden daha çok yardım eder? Sorusunu yanıtlar. İnsanlar ne zaman yardım ederler? Sorusunu yanıtlar. Yardımlaşmanın nasıl arttırılabileceği konusunda önermeler oluşturur.
Saldırganlık nedir? Sorusunu yanıtlar. Saldırganlığı etkileyen nörolojik ve kimyasal faktörleri açıklar. Saldırganlığın nasıl azaltılabileceği ile ilgili önermeler oluşturur.
Ön yargıyı tanımlar. Ön yargının nedenlerini açıklar. Ön yargının nasıl azaltılabilecği ile ilgili önermeler oluşturur.
Sürdürülebilir bir gelecek kurmak için sosyal psikolojiden nasıl yararlanılabileceğini açıklar. Sosyal psikoloji ve sağlık alanı araşındaki ilişkileri özetler. Sosyal psikoloji ve hukuk alanı arasındaki ilişkileri tartışır.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür okuma SOSYAL PSİKOLOJİ II İLE TANIŞMA Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
2 Literatür okuma KİŞİLER ARASI ÇEKİM 1 Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
3 Literatür okuma KİŞİLER ARASI ÇEKİM 2 Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
4 Literatür okuma TOPLUM YANLISI DAVRANIŞLAR 1 Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
5 Literatür okuma TOPLUM YANLISI DAVRANIŞLAR 2 Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
6 Literatür okuma SALDIRGANLIK 1 Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
7 Literatür okuma SALDIRGANLIK 2 Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
8 - ARA SINAV -
9 Literatür okuma ÖN YARGI 1 Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
10 Literatür okuma ÖN YARGI 2 Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
11 Literatür okuma SOSYAL PSİKOLOJİ İŞBAŞINDA 1 Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
12 Literatür okuma SOSYAL PSİKOLOJİ İŞBAŞINDA 2 Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
13 Literatür okuma SOSYAL PSİKOLOJİ İŞBAŞINDA 3 Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
14 Literatür okuma SOSYAL PSİKOLOJİ İŞBAŞINDA 4 Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
15 Literatür okuma GENEL DEĞERLENDİRME Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Aronson E, Wilson TD, Akert RM (2012). Sosyal Psikoloji. Kaknüs Yayıncılık.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Psikoloji ve yardımcı disiplinlerle ilgili, en etkin metotları ve güncel bilgileri içeren bilgi kaynakları, uygulama araç –gereçlerini, üst düzeyde kullanır. (use) (Blooms 3)
4
2
Psikoloji alanında sorunları belirler ve çözüm üretir. (determine and solve) (Blooms 3)
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Normal ve anormal davranışları ayırt eder. (Blooms 2)
2
2
Psikoloji araştırmalarını yorumlar ve rapor eder. (interpret- report) (Blooms 3)
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Psikoloji ile diğer sosyal bilimler arasındaki ilişlere dair bağlantılar kurar. (relate) (Blooms 4)
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Psikolojik testleri uygular. (apply) (Blooms 3)
0
2
Çağdaş Psikoloji Kuramları hakkında bilgi ve beceri edinerek bu bilgi ve becerileri bireylere yardım sürecine entegre eder. (intagrate) (Blooms 6)
4
3
Psikoloji alanında çeşitli deneyler düzenler. (Conduct) (Blooms 6)
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili çalışmalarda gerekli kurum ve bireylerle iş birliği yapar. (collabarate) (Blooms 6)
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Psikoloji alanındaki gelişmeleri var olan bilgilerine entegre eder (intagrate) (Blooms 6)
4
2
İnsan davranışlarını bilimsel olarak analiz eder. (analyze) (Blooms 4)
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder. (explain )(Blooms 2)
4
2
Psikoloji alanıyla ilgili sorunların bireysel, ulusal ve evrensel etkilerini dikkate alır (recognize) (Blooms 2)
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Psikoloji alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı ve istatistik bilgisini çalışmalarına entegre eder. (intragrate) (Blooms 6)
0
2
Bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeyi takip eder. (survey) (Blooms 4)
4
3
Psikoloji ile ilgili sosyal projeleri destekler. (Blooms 5)
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 4 52
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 30 30
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 25 25
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 151
Genel Toplam 151
Toplam İş Yükü / 25.5 5,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0