TR EN

PSİKOPATOLOJİ I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
PSI323 PSİKOPATOLOJİ I 5 3 3 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi ESRA SAVAŞ
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi ESRA SAVAŞ
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı bir dönem boyunca ruhsal bozuklukların öğrenciye tanıtılması temel özelliklerinin ve ruhsal bozuklukların ayırt edilmesindeki temel bilgilerin açıklanmasıdır.
İçerik: Ruhsal bozukluklar, ruh sağlığı alanında patolojiyle ilişkili kavramlar ve tanımları, psikiyatrik görüşme ve öykü alma, ruhsal durum muayenesini içerir. Anksiyete bozukluğu, Depresif Bozukluk ve İki Uçlu Bozukluğun nedenleri, klinik özellikleri, seyri, alt tipleri ve tedavi yaklaşımlarını içerir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Ruhsal Rahatsızlıkların belirti ve semptomlarını listeler.
Depresif bozuklukların tanı kriterlerini DSM-V'e göre açıklar.
Depresif bozuklukların klinik özelliklerini, seyir ve tedavisini özetler.
Anksiyete bozukluklarının tanı kriterlerini DSM-V'e göre açıklar.
Anksiyete bozukluklarının klinik özelliklerini, seyir ve tedavisini özetler.
İki uçlu bozuklukların tanı kriterlerini DSM-V'e göre açıklar.
İki uçlu bozuklukların klinik özelliklerini, seyir ve tedavisini özetler.
DSM-V'e göre Psikoz-Nevroz ayırımını yapabilir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür Okuma Psikopatolojiye Giriş Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
2 Literatür Okuma Ruhsal Bozuklukların Sınıflandırılma Sistemleri Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
3 Literatür Okuma Ruhsal Bozukluklarda Belirtiler Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
4 Literatür Okuma Psikoz Kavramı - Nevroz Kavramı Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
5 Literatür Okuma Anksiyete bozuklukları - I Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
6 Literatür Okuma Anksiyete bozuklukları - II Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
7 Literatür Okuma Obsesif - Kompulsif Bozukluk ve İlişkili Bozukluklar Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
8 - ARA SINAV -
9 Literatür Okuma Bedensel Belirti Bozuklukları ve İlişkili Bozukluklar Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
10 Literatür Okuma Travma ve Stres ile ilişkili Bozukluklar Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
11 Literatür Okuma Disosiyatif bozukluklar Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
12 Literatür Okuma Depresif Bozukluklar - I Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
13 Literatür Okuma Depresif Bozukluklar - II Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
14 Literatür Okuma İki uçlu (Bipolar) - I Bozukluk Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
15 Literatür Okuma İki uçlu (Bipolar) - II Bozukluk Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Mental Bozuklukların Tanısal Ve Sayımsal El Kitabı (DSM-V) , ÇEVİRİ: ERTUĞRUL KÖROĞLU, HEKİMLER YAYIN BİRLİĞİ
Temel ve Klinik Psikiyatri Editör: K. Oğuz KARAMUSTAFALIOĞLU Güneş Tıp Kitapevi
Öztürk, M. O., & Uluşahin, A. (2014). Ruh sağlığı ve bozuklukları. Nobel Tıp Kitabevleri.
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®). American Psychiatric Pub.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Psikoloji ve yardımcı disiplinlerle ilgili, en etkin metotları ve güncel bilgileri içeren bilgi kaynakları, uygulama araç –gereçlerini, üst düzeyde kullanır. (use) (Blooms 3)
4
2
Psikoloji alanında sorunları belirler ve çözüm üretir. (determine and solve) (Blooms 3)
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Normal ve anormal davranışları ayırt eder. (Blooms 2)
4
2
Psikoloji araştırmalarını yorumlar ve rapor eder. (interpret- report) (Blooms 3)
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Psikoloji ile diğer sosyal bilimler arasındaki ilişlere dair bağlantılar kurar. (relate) (Blooms 4)
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Psikolojik testleri uygular. (apply) (Blooms 3)
4
2
Çağdaş Psikoloji Kuramları hakkında bilgi ve beceri edinerek bu bilgi ve becerileri bireylere yardım sürecine entegre eder. (intagrate) (Blooms 6)
4
3
Psikoloji alanında çeşitli deneyler düzenler. (Conduct) (Blooms 6)
4
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili çalışmalarda gerekli kurum ve bireylerle iş birliği yapar. (collabarate) (Blooms 6)
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Psikoloji alanındaki gelişmeleri var olan bilgilerine entegre eder (intagrate) (Blooms 6)
3
2
İnsan davranışlarını bilimsel olarak analiz eder. (analyze) (Blooms 4)
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder. (explain )(Blooms 2)
4
2
Psikoloji alanıyla ilgili sorunların bireysel, ulusal ve evrensel etkilerini dikkate alır (recognize) (Blooms 2)
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Psikoloji alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı ve istatistik bilgisini çalışmalarına entegre eder. (intragrate) (Blooms 6)
4
2
Bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeyi takip eder. (survey) (Blooms 4)
1
3
Psikoloji ile ilgili sosyal projeleri destekler. (Blooms 5)
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 7 91
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 25 25
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 20 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 180
Genel Toplam 180
Toplam İş Yükü / 25.5 7,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0