TR EN

KİŞİLİK KURAMLARI II DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
PSI206 KİŞİLİK KURAMLARI II 4 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi ESRA SAVAŞ
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı insan kişiliğinin doğası, işleyişi ve ölçümlenmesine ilişkin bilgi sahibi olmak, tarihsel süreç içinde psikoloji biliminde ortaya çıkan ve halen kabul gören kişilik kuramlarının genel varsayımlarını öğrenmek, insanların davranışlarını her bir kişilik kuramı açısından analiz edebilmektir.
İçerik: Bu dersin içeriği; "Davranışçı Kuram vetemsilcileri, Bilişsel Kuram vetemsilcileri, Ayırıcı Özellikler Yaklaşımı vetemsilcileri, Varoluşçu Kuram vetemsilcileri, Transaksiyonel Analiz Yaklaşımı" konularından oluşmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Kişiliği tanımlar.
Kişilikle ilgili kuramları, ayırıcı özellikler yaklaşımı değerlendirir.
Kişilik kuramları içinde var olan tüm ekollerin birbirleriyle olan benzerliklerini tartışır.
Davranışçı ve bilişsel kuramların, varoluşçu görüşün ve transaksiyonel analiz dışında kalan diğer kuramların kişiliği nasıl açıkladığını yorumlar.
Kişilik kuramları içinde var olan tüm ekollerin birbirlerinden ayrıldıkları önemli noktaları dikkate alır.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür okuma Kişilik Kuramlarına Giriş Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
2 Literatür okuma Adler ve bireysel psikoloji Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
3 Literatür okuma Carl Jung Bireysel Psikoloji Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
4 Literatür okuma Eric Ericson Kimlik gelişim kuramı Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
5 Literatür okuma Erich Fromm ve özgürlükten kaçış Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
6 Literatür okuma H. S. Sullivan Kişiler arası ilişkiler kuramı Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
7 Literatür okuma Genel konuların tekrarı Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
8 - ARA SINAV -
9 Literatür okuma Karen Horney Nevrozlar ve insan gelişimi Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
10 Literatür okuma Varoluşçu Kuram ve temsilcileri Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
11 Literatür okuma Holland Tipoloji kuramı Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
12 Literatür okuma Ayırıcı özellik kuramı-Alport Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
13 Literatür okuma Kişilik değerlendirme Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
14 Literatür okuma Kişilik bozukları Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
15 Literatür okuma Dönem sonu değerlendirmeve geri bildirim alma Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

SCHULTZ, D.P. & SCHULTZ, S.E. (2009). Theories of Personality (9th edition).USA
WADSWORTH. ASHCRAFT,D. (2009) Kişilik Vaka İncelemleri. Kaknüs Yayınları
YAZGAN İNANÇ, B. VE YERLİKAYA, E. E. (2008). Kişilik Kuramları. Ankara: Pegem Akademik Yayıncılık

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Psikoloji ve yardımcı disiplinlerle ilgili, en etkin metotları ve güncel bilgileri içeren bilgi kaynakları, uygulama araç –gereçlerini, üst düzeyde kullanır. (use) (Blooms 3)
4
2
Psikoloji alanında sorunları belirler ve çözüm üretir. (determine and solve) (Blooms 3)
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Normal ve anormal davranışları ayırt eder. (Blooms 2)
4
2
Psikoloji araştırmalarını yorumlar ve rapor eder. (interpret- report) (Blooms 3)
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Psikoloji ile diğer sosyal bilimler arasındaki ilişlere dair bağlantılar kurar. (relate) (Blooms 4)
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Psikolojik testleri uygular. (apply) (Blooms 3)
3
2
Çağdaş Psikoloji Kuramları hakkında bilgi ve beceri edinerek bu bilgi ve becerileri bireylere yardım sürecine entegre eder. (intagrate) (Blooms 6)
4
3
Psikoloji alanında çeşitli deneyler düzenler. (Conduct) (Blooms 6)
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili çalışmalarda gerekli kurum ve bireylerle iş birliği yapar. (collabarate) (Blooms 6)
1
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Psikoloji alanındaki gelişmeleri var olan bilgilerine entegre eder (intagrate) (Blooms 6)
4
2
İnsan davranışlarını bilimsel olarak analiz eder. (analyze) (Blooms 4)
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder. (explain )(Blooms 2)
4
2
Psikoloji alanıyla ilgili sorunların bireysel, ulusal ve evrensel etkilerini dikkate alır (recognize) (Blooms 2)
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Psikoloji alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı ve istatistik bilgisini çalışmalarına entegre eder. (intragrate) (Blooms 6)
2
2
Bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeyi takip eder. (survey) (Blooms 4)
2
3
Psikoloji ile ilgili sosyal projeleri destekler. (Blooms 5)
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 4 52
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 30 30
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 25 25
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 151
Genel Toplam 151
Toplam İş Yükü / 25.5 5,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0