TR EN

ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
PSI219 ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ 3 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi ESRA SAVAŞ
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi HANİFE YILMAZ ÇENGEL
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı öğrenmenin doğasını, öğrenmeyi etkileyen faktörleri, öğrenme teorilerini ve öğrenme psikolojisini öğretmektir.
İçerik: Bu dersin içeriği; "Psikolojiye Genel Bakış, Davranışçılık ve Öğrenme, Sosyal Bilişsel Öğrenme, Gestalt Psikolojisi ve Öğrenimi, İnsancıl Psikoloji ve Öğrenme, Bilişsel Psikoloji ve Öğrenme, Nöropsikoloji ve Öğrenme, Öğrenme Kuramının Çıktıları, Zeka ve Öğrenme İlişkisi, Öğrenme Stratejileri ve Stilleri" konularından oluşmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Öğrenciler öğrenmenin ve öğrenme psikolojisinin tanımını yapar. (define Bloom’s 1)
Öğrenciler öğrenme teorilerini tanır. (Recognize Bloom’s 1)
Öğrenciler öğrenmenin doğasını analiz eder. (Analyze Bloom’s 4)
Öğrenciler öğrenmenin biyolojik temellerini değerlendirir. (evaluate Bloom’s 5)
Öğrenciler öğrenme etkenlerini açıklar. (Bloom’s 4)
Öğrenciler öğrenmede davranışsal yaklaşımlarını değerlendirir. (evaluate Bloom’s 5)

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Öğrenme Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
2 Literatür okuma Öğrenme psikolojisi Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
3 Literatür okuma Öğrenme psikolojisi kavramları Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
4 Literatür okuma Öğrenme teorileri Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
5 Literatür okuma Motivasyon Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
6 Literatür okuma Öğrenmenin Doğası Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
7 Literatür okuma Öğrenmenin biyolojik temelleri Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
8 - ARA SINAV -
9 Literatür okuma Öğrenme etkenleri Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
10 Literatür okuma Öğrenmede Davranışsal Yaklaşımlar Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
11 Literatür okuma Sosyal Öğrenme Teorileri Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
12 Literatür okuma Sosyal Öğrenme Teorileri Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
13 Literatür okuma Gestalt yaklaşımında öğrenme Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
14 Literatür okuma Bilişsel yaklaşımda öğrenme Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
15 Literatür okuma İnsancıl yaklaşımda öğrenme Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Arı , R. (2005). Gelişim Ve Öğrenme, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
MAZUR, J.E. (2005). Learning anda Behaviour. Psychology Press.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Psikoloji ve yardımcı disiplinlerle ilgili, en etkin metotları ve güncel bilgileri içeren bilgi kaynakları, uygulama araç –gereçlerini, üst düzeyde kullanır. (use) (Blooms 3)
1
2
Psikoloji alanında sorunları belirler ve çözüm üretir. (determine and solve) (Blooms 3)
2
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Normal ve anormal davranışları ayırt eder. (Blooms 2)
1
2
Psikoloji araştırmalarını yorumlar ve rapor eder. (interpret- report) (Blooms 3)
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Psikoloji ile diğer sosyal bilimler arasındaki ilişlere dair bağlantılar kurar. (relate) (Blooms 4)
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Psikolojik testleri uygular. (apply) (Blooms 3)
1
2
Çağdaş Psikoloji Kuramları hakkında bilgi ve beceri edinerek bu bilgi ve becerileri bireylere yardım sürecine entegre eder. (intagrate) (Blooms 6)
5
3
Psikoloji alanında çeşitli deneyler düzenler. (Conduct) (Blooms 6)
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili çalışmalarda gerekli kurum ve bireylerle iş birliği yapar. (collabarate) (Blooms 6)
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Psikoloji alanındaki gelişmeleri var olan bilgilerine entegre eder (intagrate) (Blooms 6)
5
2
İnsan davranışlarını bilimsel olarak analiz eder. (analyze) (Blooms 4)
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder. (explain )(Blooms 2)
4
2
Psikoloji alanıyla ilgili sorunların bireysel, ulusal ve evrensel etkilerini dikkate alır (recognize) (Blooms 2)
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Psikoloji alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı ve istatistik bilgisini çalışmalarına entegre eder. (intragrate) (Blooms 6)
0
2
Bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeyi takip eder. (survey) (Blooms 4)
0
3
Psikoloji ile ilgili sosyal projeleri destekler. (Blooms 5)
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 4 52
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 30 30
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 25 25
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 151
Genel Toplam 151
Toplam İş Yükü / 25.5 5,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0