TR EN

PSİKOTERAPİ KURAM VE UYGULAMALARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
PSI443 PSİKOTERAPİ KURAM VE UYGULAMALARI 7 3 3 8

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi ESRA SAVAŞ
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Prof.Dr. AYTEN ERDOĞAN
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, ruhsal ve davranışsal tanı kategorilerine uygun psikoterapi tekniklerini belirleme becerisini kazandırmaktır. Her bir teknikle psikoterapi yapma becerisi, söz konusu tekniğin oyunlaştırılarak uygulanması yolu ile geliştirilir. Bu derste, farklı psikoterapi tekniklerinin temelinde yatan kuramların kavranması sağlanır.
İçerik: Psikoterapinin anlamı ve içeriğinin kavranması, Bireyin yaşamındaki önemi ve işlevselliğinin incelenmesi, Farklı psikoterapi yaklaşımları ve teknikleri konusunda bilgilendirme, Vaka örnekleri üzerinden psikoterapi sürecinin işlenerek mesleki bilgi ve deneyim kazandırılması, Psikoterapinin etik kuralları hakkında bilgilendirme.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Psikoterapide etik kurallarını açıklar.
Çeşitli psikoterapi teknik ve yöntemlerini karşılaştırır.
Psikoterapide danışanların ihtiyaçlarının önemini dikkate alır.
İnsan gereksinimlerinin psikoterapi ile olan ilişkisini tartışır.
Psikoterapilerin temelini oluşturan esasları değerlendirir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Dersin amaç, içerik, kazanım ve çıktıları, Psikoterapi tanımları Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
2 Literatür Okuma Psikoterapi tanım ve ilkeleri Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
3 Literatür Okuma Psikoterapi değerlendirme Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
4 Literatür Okuma Psikanalitik Psikoterapi Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
5 Literatür Okuma Psikanalitik Psikoterapi Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
6 Literatür Okuma Davranışçı Psikoterapi Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
7 Literatür Okuma Konuların tekrarı Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
8 - ARA SINAV -
9 Literatür Okuma Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
10 Literatür Okuma Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
11 Literatür Okuma 3. dalga Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
12 Literatür Okuma Çocuk ve ergenlerde Psikoterapi/Oyun Psikoterapisi Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
13 Literatür Okuma Aile Psikoterapileri Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
14 Literatür Okuma Konuların tekrarı Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
15 Literatür Okuma Konuların tekrarı Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

GÜLEÇ,C.(2003). Psikiyatri ve Psikoterapilerin ABC'Sİ. HYB Yayıncılık, Ankara.
SAFRAN, JD. (2014). Psikanaliz ve Psikanalitik Terapiler. Okuyan Us Yayınları, iSTANBUL.
Tunççapar, H.(2007).Bilissel Davranisci Terapi: Temel Ilkeler ve Uygulama Epsilon Yayıncılık, İstanbul.
BECK,JS.(2020). Bilişsel Davranışcı Terapi Temelleri ve Ötesi. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara
DOKUR,M., PROFETA,Y.(2006). Aile ve Çift Terapisi. Morpa, İstanbul.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Psikoloji ve yardımcı disiplinlerle ilgili, en etkin metotları ve güncel bilgileri içeren bilgi kaynakları, uygulama araç –gereçlerini, üst düzeyde kullanır. (use) (Blooms 3)
4
2
Psikoloji alanında sorunları belirler ve çözüm üretir. (determine and solve) (Blooms 3)
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Normal ve anormal davranışları ayırt eder. (Blooms 2)
4
2
Psikoloji araştırmalarını yorumlar ve rapor eder. (interpret- report) (Blooms 3)
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Psikoloji ile diğer sosyal bilimler arasındaki ilişlere dair bağlantılar kurar. (relate) (Blooms 4)
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Psikolojik testleri uygular. (apply) (Blooms 3)
4
2
Çağdaş Psikoloji Kuramları hakkında bilgi ve beceri edinerek bu bilgi ve becerileri bireylere yardım sürecine entegre eder. (intagrate) (Blooms 6)
0
3
Psikoloji alanında çeşitli deneyler düzenler. (Conduct) (Blooms 6)
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili çalışmalarda gerekli kurum ve bireylerle iş birliği yapar. (collabarate) (Blooms 6)
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Psikoloji alanındaki gelişmeleri var olan bilgilerine entegre eder (intagrate) (Blooms 6)
3
2
İnsan davranışlarını bilimsel olarak analiz eder. (analyze) (Blooms 4)
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder. (explain )(Blooms 2)
4
2
Psikoloji alanıyla ilgili sorunların bireysel, ulusal ve evrensel etkilerini dikkate alır (recognize) (Blooms 2)
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Psikoloji alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı ve istatistik bilgisini çalışmalarına entegre eder. (intragrate) (Blooms 6)
0
2
Bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeyi takip eder. (survey) (Blooms 4)
1
3
Psikoloji ile ilgili sosyal projeleri destekler. (Blooms 5)
4

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 3 42
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 6 6 36
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 6 6 36
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 56 0 200
Genel Toplam 200
Toplam İş Yükü / 25.5 7,8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 8,0