TR EN

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
PSI116 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 2 3 3 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi ESRA SAVAŞ
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı gelişim psikolojisi alanını ve temel kuramlarını tanıtmak; bebeklikten yetişkinliğe gelişim evrelerini biyolojik, davranışsal, bilişsel ve psikososyal gelişim açısından incelemektir.
İçerik: Bu dersin içeriği; "insan gelişimindeki biyolojik, bilişsel, sosyal süreçler ve kişiliğin doğumdan yetişkinliğe kadar, temel kuramlar ve görgül araştırmalar" konularından oluşmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Doğum öncesinden başlayarak yaşam boyu değişim ve sabitlikleri izleyen gelişim psikolojisi alanını ve temel kuramlarını açıklar.
Bebeklik, erken çocukluk, okul öncesi evrelerini biyolojik, davranışsal, bilişsel ve psikososyal gelişim açısından karşılaştırır.
Eleştirel okuma ve analitik düşüncelerini kullanır.
Gelişim psikolojisinde araştırma yöntemlerini uygular.
Bebeklik, erken çocukluk ve orta çocukluk dönemlerinde yaşa uygun fiziksel, bilişsel ve sosyoduygusal özellikleri açıklar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Gelişim Psikolojisinin Temel Konuları Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
2 Literatür okuma Doğum ve Erken Bebeklik Dönemi Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
3 Literatür okuma Gelişim Psikolojisine giriş/Bağlanma ve ayrılma bireyselleşme Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
4 Literatür okuma Okul çağı ruhsal gelişim Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
5 Literatür okuma Ergenlik dönemi ruhsal Gelişim Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
6 Literatür okuma Bilişsel Gelişim 1 Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
7 Literatür okuma Bilişsel Gelişim 2 Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
8 - ARA SINAV -
9 Literatür okuma Cinsel Gelişimi Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
10 Literatür okuma Kişilik ve benlik Gelişimi Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
11 Literatür okuma Ahlak gelişimi Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
12 Literatür okuma yetişinlik psikolojisi1 Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
13 Literatür okuma yetişinlik psikolojisi1 Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
14 Literatür okuma Gelişim kuramlarına genel bakış Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
15 Literatür okuma Genel tekrar Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

BEE H., BOYD, D. (2012). The Developing Child. 13th Edition. Boston: Pearson.
COLE, M., COLE S.R. & LİGHTFOOT, C. (2005). The Development of Children. 6th Edition. Worth, New York.
HARWOOD, R., FRİDLUND, A.J. & REİSBERG, D. (2003). Psychology. 7th Edition. W.W. Norton & Co., New York.
Pekcanlar A. (2016). Çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları. 2. baskı, Nobel kitabevi. Ankara
Şenol S. (2003). Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı. Nobel kitabevi. Ankara
Özel Özcan Ö. (2019). Çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları. 2. BASKI. İnönü üniversitesi yayınları. Malatya

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Psikoloji ve yardımcı disiplinlerle ilgili, en etkin metotları ve güncel bilgileri içeren bilgi kaynakları, uygulama araç –gereçlerini, üst düzeyde kullanır. (use) (Blooms 3)
3
2
Psikoloji alanında sorunları belirler ve çözüm üretir. (determine and solve) (Blooms 3)
2
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Normal ve anormal davranışları ayırt eder. (Blooms 2)
3
2
Psikoloji araştırmalarını yorumlar ve rapor eder. (interpret- report) (Blooms 3)
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Psikoloji ile diğer sosyal bilimler arasındaki ilişlere dair bağlantılar kurar. (relate) (Blooms 4)
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Psikolojik testleri uygular. (apply) (Blooms 3)
2
2
Çağdaş Psikoloji Kuramları hakkında bilgi ve beceri edinerek bu bilgi ve becerileri bireylere yardım sürecine entegre eder. (intagrate) (Blooms 6)
3
3
Psikoloji alanında çeşitli deneyler düzenler. (Conduct) (Blooms 6)
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili çalışmalarda gerekli kurum ve bireylerle iş birliği yapar. (collabarate) (Blooms 6)
2
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Psikoloji alanındaki gelişmeleri var olan bilgilerine entegre eder (intagrate) (Blooms 6)
4
2
İnsan davranışlarını bilimsel olarak analiz eder. (analyze) (Blooms 4)
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder. (explain )(Blooms 2)
3
2
Psikoloji alanıyla ilgili sorunların bireysel, ulusal ve evrensel etkilerini dikkate alır (recognize) (Blooms 2)
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Psikoloji alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı ve istatistik bilgisini çalışmalarına entegre eder. (intragrate) (Blooms 6)
1
2
Bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeyi takip eder. (survey) (Blooms 4)
1
3
Psikoloji ile ilgili sosyal projeleri destekler. (Blooms 5)
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 7 91
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 25 25
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 20 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 180
Genel Toplam 180
Toplam İş Yükü / 25.5 7,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0