TR EN

KLİNİK PSİKOLOJİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
PSI204 KLİNİK PSİKOLOJİ 4 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi ESRA SAVAŞ
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; klinik psikoloji alanını tarihsel gelişimi bağlamında ele almak, çeşitli ekollerin kişiliği, psikopatolojiyi ve sağaltımı nasıl ele aldığını tanıtmaktır. Bu ders; klinik değerlendirme, tanı koyma ve klinik müdahale süreçlerini anlamada kapsamlı bir giriş niteliğindedir.
İçerik: Bu dersin içeriği; " klinik psikolojinin tarihsel gelişimi, uygulama alanları, psikoterapi teknikleri" konularından oluşmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Klinik psikoloji alanının akademik ve uygulama alanlarında tarihsel gelişimini ve dönüm noktalarını açıklar.
Akıl sağlığıyla ilgili alanda çalışan profesyonelleri ve birbirleriyle olan ilişkilerini tanımlar.
Bir akademik ve uygulama alanı olarak klinik psikolojinin temel kuramlarını tartışır.
Kuramların temel sayıtlılarını ve birbirleriyle olan ilişkilerini psikopatolojinin ve kişiliğin açıklanması çerçevesinde ayırt eder.
Kuramların temel sayıtlılarını ve birbirleriyle olan ilişkilerini tanı ve klinik müdahale çerçevesinde tartışır.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Klinik Psikoloji Nedir? Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
2 Literatür okuma Klinik Psikolojinin Geçmişi ve Bugünü Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
3 Literatür okuma Klinik Değerlendirmenin Temel Özellikleri Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
4 Literatür okuma Görüşme ve Gözlem Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
5 Literatür okuma DSM’e dair güncel tartışmalar Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
6 Literatür okuma Klinik Psikolojide Ölçme Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
7 Literatür okuma Klinik Müdahalelerin Temel Özellikleri Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
8 - ARA SINAV -
9 Literatür okuma Psikoterapide etik sorumluluklar/ikilemler Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
10 Literatür okuma Psikodinamik Psikoterapiler Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
11 Literatür okuma İnsancıl Yaklaşımlar Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
12 Literatür okuma Davranışçı – Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
13 Literatür okuma Alternatif Klinik Müdahaleler Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
14 Literatür okuma Klinik Çocuk Psikolojisi Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
15 Literatür okuma Türkiye’de Klinik Psikoloji Eğitimi ve Uygulaması Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

KRAMER, G. P., BERNSTEİN, D. A., & PHARES, V. (2014). Klinik Psikolojiye Giriş. (İ. Dağ, Çev. Ed.). Ankara: Mentis Yayıncılık.
YALOM, I. (2015). Bağışlanan Terapi. (Z. İyidoğan). İstanbul: Kabalcı

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Psikoloji ve yardımcı disiplinlerle ilgili, en etkin metotları ve güncel bilgileri içeren bilgi kaynakları, uygulama araç –gereçlerini, üst düzeyde kullanır. (use) (Blooms 3)
4
2
Psikoloji alanında sorunları belirler ve çözüm üretir. (determine and solve) (Blooms 3)
2
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Normal ve anormal davranışları ayırt eder. (Blooms 2)
3
2
Psikoloji araştırmalarını yorumlar ve rapor eder. (interpret- report) (Blooms 3)
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Psikoloji ile diğer sosyal bilimler arasındaki ilişlere dair bağlantılar kurar. (relate) (Blooms 4)
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Psikolojik testleri uygular. (apply) (Blooms 3)
3
2
Çağdaş Psikoloji Kuramları hakkında bilgi ve beceri edinerek bu bilgi ve becerileri bireylere yardım sürecine entegre eder. (intagrate) (Blooms 6)
3
3
Psikoloji alanında çeşitli deneyler düzenler. (Conduct) (Blooms 6)
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili çalışmalarda gerekli kurum ve bireylerle iş birliği yapar. (collabarate) (Blooms 6)
1
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Psikoloji alanındaki gelişmeleri var olan bilgilerine entegre eder (intagrate) (Blooms 6)
3
2
İnsan davranışlarını bilimsel olarak analiz eder. (analyze) (Blooms 4)
2
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder. (explain )(Blooms 2)
3
2
Psikoloji alanıyla ilgili sorunların bireysel, ulusal ve evrensel etkilerini dikkate alır (recognize) (Blooms 2)
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Psikoloji alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı ve istatistik bilgisini çalışmalarına entegre eder. (intragrate) (Blooms 6)
1
2
Bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeyi takip eder. (survey) (Blooms 4)
0
3
Psikoloji ile ilgili sosyal projeleri destekler. (Blooms 5)
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 0 0 0
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 0 0 0
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 0 0 0
Final Sınavı Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav 0 0 0
Ara Sınav Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 0 0 0
Genel Toplam 0
Toplam İş Yükü / 25.5 0
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 0,0