TR EN

MATEMATİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
MAT127 MATEMATİK 1 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. BÜLENT EŞİYOK
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi SERKAN ÇAKMAK
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere matematikle ilgili temel kavramlar hakkında bilgi verilmesi ve matematiğin öneminin ve analitik düşünce kavramının benimsetilmesidir.
İçerik: Dersin içeriği, matematiksel modelleme ,sayı sistemleri ve temel özellikleri, fonksiyonlar, tek değişkenli fonksiyonlar-lineer modeller, türevler, non-lineer fonksiyonların türevi, türevin uygulamaları ve maksimum ve minumum, fonksiyonların grafiklerinin çizimi, teğet doğru yaklaşımı ve diferensiyeller, türevin iktisadi uygulamaları, çok değişkenli fonksiyonlar, lokal extremumlar, çok değişkenli fonksiyonların iktisadi uygulamaları.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Fonksiyon özellikleri, birinci ve ikinci dereceden fonksiyonların grafiklerini yorumlar.
Matris ve matris üzerindeki işlemleri gerçekleştirir. 2x2 ve 3x3 tipindeki matrislerin determinantarını hesaplayabilir
Fonksiyonların istenen noktadakini limitini hesaplayabilir. Fonksiyon grafiğinden limit okuyabilir, verilen bir noktadaki sürekliliğini belirleyebilir.
Türevi limit yardımıyla tanımlayabilir, Verilen fonksiyonun türevini türev alma kurallarıyla bulabilir.
Teğet ve normal denklemlerini yazabilir, türev yardımıyla bazı işletme problemlerini çözebilir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap Okuma Kümeler ve Küme İşlemleri, Sayı Kümeleri, Aralık Kavramı, Mutlak Değer Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
2 Kitap Okuma Matris Tanımı, Matrislerde Toplama ve Çarpma İşlemleri Determinant (2x2 ve 3x3 tipinde matrisler için) Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
3 Kitap Okuma Elementer Satır İşlemleri, Matrisin Eşelon Formu Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
4 Kitap Okuma Polinom Fonksiyonunun Tanımı, Birinci Dereceden Polinom Fonksiyonlarının İncelenmesi, Doğru Denklemi, Arz ve Talep Denklemleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
5 Kitap Okuma İkinci Dereceden Polinomlar, Parabol Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
6 Kitap Okuma Eşitsizlik, Çözüm Kümesinin Grafik Gösterimi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
7 Kitap Okuma Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar ve Uygulamaları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap Okuma Limit Kavramı ve Süreklilik Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
10 Kitap Okuma Limit Kavramı ve Süreklilik İşletme Uygulamaları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
11 Kitap Okuma Türevin Limit yardımıyla tanımı Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
12 Kitap Okuma Türev Alma Kuralları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
13 Kitap Okuma Türevin Geometrik Yorumu Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
14 Kitap Okuma Türev Piyasa Dengesi, Başabaş Analizi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
15 Kitap Okuma Marjinal Analiz ve Esneklik Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Temel Matematik ve İşletme Uygulamaları, M. Erdal Balaban
Hacısalihoğlu, H. H., Balcı, M. (1996). Temel ve Genel Matematik. Ankara: Ertem Basım Yayım.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, İdari ve Beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları tanımlar. (define ) ( bloom 1 )
1
2
İktisadi ortamı ve firmaların genel sürdürülebilirliğini değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
1
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi ve Finansın ilke ve kavramlarını diğer disiplinlerle ilişkilendirir. (relate) (bloom 4)
1
2
Ekonomi ve Finansla ilgili ilke, kavram, yöntem ve teorileri tanımlar. (define) ( bloom 1)
1
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili grafikleri ve tabloları yorumlar. (interpret) (bloom 2)
1
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomik sistemin olgu ve dinamiklerini kullanarak doğrudan veya dolaylı etkisi olan iktisat politikalarının teorik modellerini değerlendirir.(evaluate) ( (bloom 4)
1
2
Ekonomik ve finansal raporları analiz eder. (analyz) ( (bloom 4)
1
3
İktisadi ve finansal sorunların çözümünde Temel matematik, istatistik ve ekonometrik yöntem ve araçları kullanır.( use) (bloom 3)
1
4
Ekonomi ve Finans alanına ilişkin kurumsal bilgileri kullanarak güncel ekonomik, siyasi ve sosyal olayların işleyişini yorumlar. (interpret) (bloom 2)
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İnsani ve sosyal açıdan etik değerlere bağlı ekonomik ve finansal faaliyetler düzenler. (organize) (bloom 4)
1
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve Uluslararası ekonomik, politik, sosyal, finansal ve kalkınma sorunlarına eleştirel bakış açısı geliştirir. (improve) (bloom 6)
1
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi, siyasi ve sosyal gündemi takip ederek kendini geliştirir. (improve) (bloom 6)
1
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Makro ve Mikro Ekonomik ve değişkenlerin yapısı ve özelliklerinden yararlanarak güncel konu ve sorunları yorumlayarak analiz eder. (analyze) (bloom4)
1
2
Genel iktisadi sistemin ve kamu politikalarının etkililiğini ve bunların piyasalar ve temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini değerlendirir.(evaluate) (bloom 4)
1
3
İlgili ekonomik değişkenler arasındaki neden ve sonuç ilişkilerini analiz eder. (analyze) (bloom4)
1
4
Faiz ve döviz kurlarında beklenen eğilimleri ve portföy analizlerini genel finansal sistem çerçevesinde değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 13 2 26
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 4 10 40
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 4 4 16
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 50 0 152
Genel Toplam 152
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0