TR EN

İSTATİSTİK I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
EKF223 İSTATİSTİK I 3 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. BÜLENT EŞİYOK
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ARSLAN
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı öğrenciye matematiksel temellere dayanan temel istatistiki teknikleri ve sonuçlarını yorumlayabilme yetkinliğini kazandırmaktır.
İçerik: Tanım ve temel kavramlar, merkezi eğilim ve değişkenlik ölçüleri, olasılık ve olasılık dağılımları gibi konuları içermektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Temel istatistik terimlerin tanımlar.
Regresyon analizinde bağımlı ve bağımsız değişkeni tanımlar.
Verilen seriye ait Frekans Dağılımı Tablosunu oluşturur.
Seriye ait merkezi eğilim ölçülerini hesaplayabilir.
Seriye ait merkezi dağılım ölçülerini hesaplayabilir ve yorumlayabilir.
Z-tablosunu okuyup olasılık değerlerini hesaplayabilir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap Okuma İstatistiğe Giriş, Saymanın temel ilkesi, Faktoriyel, Permutasyon Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
2 Kitap Okuma Kombinasyon, Olasılık Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
3 Kitap Okuma Kontenjans Tablosu, Koşullu Olasılık, Bayes Teoremi Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
4 Kitap Okuma İstatistik Temel Kavramlar, Büyük Sayılar Kanunu, Tablolar, Serilerde Frekans Dağılımları, Kümülatif Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
5 Kitap Okuma Merkezi Eğilim Ölçüleri, Aritmetik Ortalama Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
6 Kitap Okuma Merkezi Eğilim Ölçüleri, Mod, Medyan ve Merkezi Eğilim Ölçüleri Karşılaştırması Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
7 Kitap Okuma Merkezi eğilim ölçüleri Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap Okuma Merkezi Dağılım Ölçüleri Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
10 Kitap Okuma Rastgele Değişkenler (Kesikli(Süreksiz), Sürekli), Beklenen Değer, Varyans Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
11 Kitap Okuma Bazı Kesikli Olasılık Dağılımları (Bernoulli, Binom, Poisson, Düzgün Dağılım) Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
12 Kitap Okuma Normal Dağılım Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
13 Kitap Okuma Z-Dağılım Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
14 Kitap Okuma Normal Dağılım ile Standart Normal Dağılımın Karşılaştırılması Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
15 Kitap Okuma Dağılımlar Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Murray R. Spiegel, Larry J. Stephens.(2013). Statistic.Nobel Akademik Yayıncılık
Çil,B(2008). İstatistik. 8. Baskı. Detay Yayıncılık
Fikri Akdeniz, Olasılık ve İstatistik

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, İdari ve Beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları tanımlar. (define ) ( bloom 1 )
2
2
İktisadi ortamı ve firmaların genel sürdürülebilirliğini değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
2
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi ve Finansın ilke ve kavramlarını diğer disiplinlerle ilişkilendirir. (relate) (bloom 4)
2
2
Ekonomi ve Finansla ilgili ilke, kavram, yöntem ve teorileri tanımlar. (define) ( bloom 1)
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili grafikleri ve tabloları yorumlar. (interpret) (bloom 2)
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomik sistemin olgu ve dinamiklerini kullanarak doğrudan veya dolaylı etkisi olan iktisat politikalarının teorik modellerini değerlendirir.(evaluate) ( (bloom 4)
2
2
Ekonomik ve finansal raporları analiz eder. (analyz) ( (bloom 4)
3
3
İktisadi ve finansal sorunların çözümünde Temel matematik, istatistik ve ekonometrik yöntem ve araçları kullanır.( use) (bloom 3)
5
4
Ekonomi ve Finans alanına ilişkin kurumsal bilgileri kullanarak güncel ekonomik, siyasi ve sosyal olayların işleyişini yorumlar. (interpret) (bloom 2)
3
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İnsani ve sosyal açıdan etik değerlere bağlı ekonomik ve finansal faaliyetler düzenler. (organize) (bloom 4)
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve Uluslararası ekonomik, politik, sosyal, finansal ve kalkınma sorunlarına eleştirel bakış açısı geliştirir. (improve) (bloom 6)
2
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi, siyasi ve sosyal gündemi takip ederek kendini geliştirir. (improve) (bloom 6)
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Makro ve Mikro Ekonomik ve değişkenlerin yapısı ve özelliklerinden yararlanarak güncel konu ve sorunları yorumlayarak analiz eder. (analyze) (bloom4)
2
2
Genel iktisadi sistemin ve kamu politikalarının etkililiğini ve bunların piyasalar ve temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini değerlendirir.(evaluate) (bloom 4)
4
3
İlgili ekonomik değişkenler arasındaki neden ve sonuç ilişkilerini analiz eder. (analyze) (bloom4)
3
4
Faiz ve döviz kurlarında beklenen eğilimleri ve portföy analizlerini genel finansal sistem çerçevesinde değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 10 2 20
Ödev 7 2 14
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 4 8 32
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 2 8 16
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 52 0 152
Genel Toplam 152
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0