TR EN

FİNANSAL ANALİZ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
EKF224 FİNANSAL ANALİZ 4 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. ÖMER GÜRKAN
Dersin Veren Hoca/Hocalar Prof.Dr. NİMET HÜLYA TIRMANDIOĞLU TALU

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, öğrencinin finansal tabloların analizinde neden-sonuç kurabilmesi, analitik düşünme ve temel analiz tekniklerini uygulama becerileri kazanmasını sağlamaktır.
İçerik: Temel mali tablolar, likidite analizi, Karlılık analizi, yatırım karlılığı, Finansal Yapı ve Finansal Risk Analizi gibi finansal konuları içermektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

İşletmedeki olası finansal sorunlara karşı çözüm bulur.(solve) (3)
Finansal tabloları analiz eder.(analyze) (4)
Finansal analiz tekniklerini uygular.(use) (3)
Finansal tablo kalemlerini arasındaki ilişkiyi yorumlar.(interpret) (4)
Şirketlerin mali durumu hakkında yorum yapar.(interpret) (4)
Hisse Senetleri yatırımlarının karlılığını hakkında yorum yapar.(interpret) (4)
Şirketin karlılık durumunu analiz eder.(analyze) (4)

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap Okuma Finansal Analizin Amacı, İşlevi ve Temel Mali Tablolar Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
2 Kitap Okuma Finansal Tabloların Analizinde Kullanılan Teknikler Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
3 Kitap Okuma Likidite Analizi Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
4 Kitap Okuma Likidite Analizi Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
5 Kitap Okuma Nakit Akış Tablosu Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
6 Kitap Okuma Nakit Akış Tablosu Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
7 Kitap Okuma Finansal Yapı ve Finansal Risk Analizi Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap Okuma Finansal Yapı ve Finansal Risk Analizi Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
10 Kitap Okuma Fon Akış Tablosunun İşlevi, Düzenlemesi ve Yorumu Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
11 Kitap Okuma Karlılık Analizi (Satışların Karlılığı- Gelir Tablosunun Analizi) Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
12 Kitap Okuma Yatırım Karlılığı (Aktif ve Öz sermaye Karlılığı) Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
13 Kitap Okuma Hisse Senedi Karlılığı Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
14 Kitap Okuma Hisse Senetleri Yatırımları Açısından Karlılık Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
15 Kitap Okuma Ekonomik Katma Değer Analizi ve Genel Tekrar Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Karapinar, A. Figen Ayikoglu Zaif(2013). Finansal Analiz. Gazi Bookstore
Cabuk,A., İbrahim Lazol(2016).Mali Tablolar Analizi. Ekin Bookstore
Bragg,S.M.(2012). Financial Analysis. Wiley Bookstore. 2nd Edition

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, İdari ve Beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları tanımlar. (define ) ( bloom 1 )
1
2
İktisadi ortamı ve firmaların genel sürdürülebilirliğini değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi ve Finansın ilke ve kavramlarını diğer disiplinlerle ilişkilendirir. (relate) (bloom 4)
3
2
Ekonomi ve Finansla ilgili ilke, kavram, yöntem ve teorileri tanımlar. (define) ( bloom 1)
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili grafikleri ve tabloları yorumlar. (interpret) (bloom 2)
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomik sistemin olgu ve dinamiklerini kullanarak doğrudan veya dolaylı etkisi olan iktisat politikalarının teorik modellerini değerlendirir.(evaluate) ( (bloom 4)
3
2
Ekonomik ve finansal raporları analiz eder. (analyz) ( (bloom 4)
5
3
İktisadi ve finansal sorunların çözümünde Temel matematik, istatistik ve ekonometrik yöntem ve araçları kullanır.( use) (bloom 3)
3
4
Ekonomi ve Finans alanına ilişkin kurumsal bilgileri kullanarak güncel ekonomik, siyasi ve sosyal olayların işleyişini yorumlar. (interpret) (bloom 2)
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İnsani ve sosyal açıdan etik değerlere bağlı ekonomik ve finansal faaliyetler düzenler. (organize) (bloom 4)
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve Uluslararası ekonomik, politik, sosyal, finansal ve kalkınma sorunlarına eleştirel bakış açısı geliştirir. (improve) (bloom 6)
1
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi, siyasi ve sosyal gündemi takip ederek kendini geliştirir. (improve) (bloom 6)
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Makro ve Mikro Ekonomik ve değişkenlerin yapısı ve özelliklerinden yararlanarak güncel konu ve sorunları yorumlayarak analiz eder. (analyze) (bloom4)
1
2
Genel iktisadi sistemin ve kamu politikalarının etkililiğini ve bunların piyasalar ve temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini değerlendirir.(evaluate) (bloom 4)
1
3
İlgili ekonomik değişkenler arasındaki neden ve sonuç ilişkilerini analiz eder. (analyze) (bloom4)
2
4
Faiz ve döviz kurlarında beklenen eğilimleri ve portföy analizlerini genel finansal sistem çerçevesinde değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 10 2 20
Ödev 7 2 14
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 4 8 32
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 2 8 16
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 52 0 152
Genel Toplam 152
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0