TR EN

ULUSLARARASI İKTİSAT DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
EKF351 ULUSLARARASI İKTİSAT 5 3 3 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. BÜLENT EŞİYOK
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Doç.Dr. DENİZ ŞİŞMAN
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, öğrenciye bir ülkenin dış ticaret performansını ve uluslararası iktisat politikalarının etkilerini analiz etme yeteneği kazandırmaktır.
İçerik: Uluslararası İktisadın Gelişimi, Üstünlükler Teorisi, Heckscher- Ohlin Modeli Faktör Donatım Teorisi, Dış Ticaret Modelinde Yeni Teoriler , Gümrük Tarifeleri ve Ödemeler Bilançosu gibi konuları içermektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Ülkelerin dış ticaret stratejilerini karşılaştırır.(compare) (4)
Dış ticaret modellerinin teorik alt yapısını açıklar.(explain) (2)
Dış ticaret politikasının gelir dağılımı, büyüme ve kalkınma gibi birçok ekonomik faktör üzerindeki etkisini analiz eder. (analyze)(4)
Dış Ödemeler bilançosu ana hesaplarını açıklar.(explain) (2)
Dış ticaret dengesizliğinin giderilmesinde kullanılması gereken araçları tanımlar.(describe)(2)
Uluslararası finans kuruluşlarını, nasıl işlediğini ve dış ticaret üzerindeki etkisini analiz eder. (analyze) (4)

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap Okuma Uluslararası İktisadın Gelişimi Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
2 Kitap Okuma Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi ve Dış Ticaret Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
3 Kitap Okuma Karşılıklı Talep Kanunu, Teklif Eğrisi, Fırsat Maliyeti ile Dış Ticaret Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
4 Kitap Okuma Uluslararası Ticaret Teorisi Analizleri: Arz ve Talep Modelleri Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
5 Kitap Okuma Heckscher- Ohlin Modeli Faktör Donatım Teorisi Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
6 Kitap Okuma Dış Ticaret Modelinde Yeni Teoriler Anlatım, Soru Cevap, İnceleme, Tartışma Yöntemi
7 Kitap Okuma Dış Ticaret, Büyüme ve Refah İlişkisi Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap Okuma Dış Ticaret Politikası ve Korumacılık Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
10 Kitap Okuma Gümrük Tarifeleri Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
11 Kitap Okuma Özel Dış Ticaret Rejimleri Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
12 Kitap Okuma Tarife Dışı Araçlar Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
13 Kitap Okuma Küreselleşme ve Döviz Kuru Sistemleri Anlatım, Soru Cevap, İnceleme, Tartışma Yöntemi
14 Kitap Okuma Dış Ödemeler Dengesi Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
15 Kitap Okuma Dış Ödemeler Dengesi Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Seyidoğlu,H.(2017). Uluslararası İktisat. İstanbul. 18. baskı
Krugman, P.Maurice Obstfeld and Marc Melitz (1996).International Economics: Theory and Policy
Ünsal E.(2014) Uluslararası İktisat, İmaj Yayınevi. Ankara.
Rıdvan Karluk, R. (2013). Uluslararası ekonomi Teori Politika. 9. Baskı Beta Yayınları

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, İdari ve Beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları tanımlar. (define ) ( bloom 1 )
4
2
İktisadi ortamı ve firmaların genel sürdürülebilirliğini değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi ve Finansın ilke ve kavramlarını diğer disiplinlerle ilişkilendirir. (relate) (bloom 4)
4
2
Ekonomi ve Finansla ilgili ilke, kavram, yöntem ve teorileri tanımlar. (define) ( bloom 1)
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili grafikleri ve tabloları yorumlar. (interpret) (bloom 2)
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomik sistemin olgu ve dinamiklerini kullanarak doğrudan veya dolaylı etkisi olan iktisat politikalarının teorik modellerini değerlendirir.(evaluate) ( (bloom 4)
4
2
Ekonomik ve finansal raporları analiz eder. (analyz) ( (bloom 4)
4
3
İktisadi ve finansal sorunların çözümünde Temel matematik, istatistik ve ekonometrik yöntem ve araçları kullanır.( use) (bloom 3)
1
4
Ekonomi ve Finans alanına ilişkin kurumsal bilgileri kullanarak güncel ekonomik, siyasi ve sosyal olayların işleyişini yorumlar. (interpret) (bloom 2)
4
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İnsani ve sosyal açıdan etik değerlere bağlı ekonomik ve finansal faaliyetler düzenler. (organize) (bloom 4)
2
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve Uluslararası ekonomik, politik, sosyal, finansal ve kalkınma sorunlarına eleştirel bakış açısı geliştirir. (improve) (bloom 6)
2
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi, siyasi ve sosyal gündemi takip ederek kendini geliştirir. (improve) (bloom 6)
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Makro ve Mikro Ekonomik ve değişkenlerin yapısı ve özelliklerinden yararlanarak güncel konu ve sorunları yorumlayarak analiz eder. (analyze) (bloom4)
4
2
Genel iktisadi sistemin ve kamu politikalarının etkililiğini ve bunların piyasalar ve temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini değerlendirir.(evaluate) (bloom 4)
3
3
İlgili ekonomik değişkenler arasındaki neden ve sonuç ilişkilerini analiz eder. (analyze) (bloom4)
4
4
Faiz ve döviz kurlarında beklenen eğilimleri ve portföy analizlerini genel finansal sistem çerçevesinde değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
4

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 6 3 18
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 6 10 60
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 3 10 30
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 44 0 178
Genel Toplam 178
Toplam İş Yükü / 25.5 7
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0