TR EN

PARA POLİTİKASI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
EKF451 PARA POLİTİKASI 7 3 3 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. ÖMER GÜRKAN
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi BÜLENT İLHAN

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, öğrenciye, para politikası araçları ile kamunun ekonomiyi müdahalesinin iktisadi sonuçlarını analiz edebilme yetkinliği kazandırmaktır.
İçerik: Para politikası amaçları, araçları ve hedefleri, Merkez bankası bilanço kalemleri, Faiz teorileri, Rasyonel beklentiler teorisi gibi konuları içermektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Para politikası araçlarını ve amaçlarını açıklar.(explain) (2)
Para politikası stratejilerini yorumlar.(interpret) (4)
Para politikası stratejilerinin ekonomik sistem üzerinde etkilerini analiz eder. (analyze) (4)
Merkez Bankaları’nın para politikası ile ilgili yapmış olduğu yorumları tartışır. (discuss) (2)
Merkez Bankasının işleyiş mekanizmasını yorumlar.(interpret) (4)
İktisadi aktörlerin ekonomideki rolünü yorumlar.(interpret) (

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap Okuma Paranın Tanımı ve İşlevleri, , Para Politikası Amaç ve Hedefleri Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
2 Kitap Okuma Para Arzı ve Para Talebi Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
3 Kitap Okuma Para Politikasının Göstergeleri ve araçları Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
4 Kitap Okuma Merkez bankacılığı ve para politikası uygulamalarının merkez bankası bilançolarına yansımaları Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
5 Kitap Okuma Finansal Piyasalar, Finansal Kurumlar ve Uluslararası Finansal Sistem Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
6 Kitap Okuma Para Politikası Stratejisi Anlatım, Soru Cevap, İnceleme, Tartışma Yöntemi
7 Kitap Okuma Ekonominin Genel Dengesi Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap Okuma Faiz Teorileri Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
10 Kitap Okuma Para Politikası Etkinliği, Rejimleri ve Aktarım Mekanizmaları Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
11 Kitap Okuma Para ve Enflasyon Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
12 Kitap Okuma Rasyonel Beklentiler Teorisi Anlatım, Soru Cevap, İnceleme, Tartışma Yöntemi
13 Kitap Okuma Döviz Kurunun Belirlenmesi Anlatım, Soru Cevap, İnceleme, Tartışma Yöntemi
14 Kitap Okuma Türkiye’de Para Politikası Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme Yöntemi
15 Kitap Okuma Genel Tekrar Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Paya, M.(2002). Para Teorisi ve Para Politikası. Filiz Kitabevi. İstanbul 2002
Parasız, İ(2008). Para Teorisi ve Politikası. Ezgi Kitabevi. İstanbul
Walsh, C.E.(2010). Monetary Theory and Policy. Massachusetts Inst. of Technology
Dergi: : TCMB Para Politikası Kurulu Raporları (www.tcmb.gov.tr) , Para ve Sermaye Piyasaları Dergisi (M.Ü.)

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav (Vize) 1 50
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) 1 50
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, İdari ve Beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları tanımlar. (define ) ( bloom 1 )
3
2
İktisadi ortamı ve firmaların genel sürdürülebilirliğini değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi ve Finansın ilke ve kavramlarını diğer disiplinlerle ilişkilendirir. (relate) (bloom 4)
3
2
Ekonomi ve Finansla ilgili ilke, kavram, yöntem ve teorileri tanımlar. (define) ( bloom 1)
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili grafikleri ve tabloları yorumlar. (interpret) (bloom 2)
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomik sistemin olgu ve dinamiklerini kullanarak doğrudan veya dolaylı etkisi olan iktisat politikalarının teorik modellerini değerlendirir.(evaluate) ( (bloom 4)
4
2
Ekonomik ve finansal raporları analiz eder. (analyz) ( (bloom 4)
4
3
İktisadi ve finansal sorunların çözümünde Temel matematik, istatistik ve ekonometrik yöntem ve araçları kullanır.( use) (bloom 3)
4
4
Ekonomi ve Finans alanına ilişkin kurumsal bilgileri kullanarak güncel ekonomik, siyasi ve sosyal olayların işleyişini yorumlar. (interpret) (bloom 2)
4
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İnsani ve sosyal açıdan etik değerlere bağlı ekonomik ve finansal faaliyetler düzenler. (organize) (bloom 4)
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve Uluslararası ekonomik, politik, sosyal, finansal ve kalkınma sorunlarına eleştirel bakış açısı geliştirir. (improve) (bloom 6)
2
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi, siyasi ve sosyal gündemi takip ederek kendini geliştirir. (improve) (bloom 6)
1
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Makro ve Mikro Ekonomik ve değişkenlerin yapısı ve özelliklerinden yararlanarak güncel konu ve sorunları yorumlayarak analiz eder. (analyze) (bloom4)
2
2
Genel iktisadi sistemin ve kamu politikalarının etkililiğini ve bunların piyasalar ve temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini değerlendirir.(evaluate) (bloom 4)
3
3
İlgili ekonomik değişkenler arasındaki neden ve sonuç ilişkilerini analiz eder. (analyze) (bloom4)
2
4
Faiz ve döviz kurlarında beklenen eğilimleri ve portföy analizlerini genel finansal sistem çerçevesinde değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 6 3 18
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 6 10 60
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 3 10 30
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 44 0 178
Genel Toplam 178
Toplam İş Yükü / 25.5 7
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0