TR EN

FİNANSAL YÖNETİM II DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
EKF350 FİNANSAL YÖNETİM II 6 3 3 8

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. BÜLENT EŞİYOK
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, öğrenciye, bir işletmenin başarılı bir finansal yönetim icra edebilmesi için ihtiyaç olan finansal analiz yöntem ve araçların kullanabilecek becerileri kazandırmaktır.
İçerik: Duran Varlıkların Yönetimi, Kaynak ( Sermaye) Yönetimi, Kaynak Maliyeti, Porföy Teorisi gibi finansal konuları içermektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

İşletmedeki mevcut ve olası finansal sorunları analiz eder. (analyze) (4)
Kişisel finans problemlerini çözer.(solve) (3)
Yatırım, finansman ve varlık yönetimi kararlarını değerlendirir.(evaluate) (5)
Hisse Senetlerinin değerleme yöntemlerini açıklar. (explain) (2)
Finansal araçlar hakkındaki genel bilgileri yorumlar. (interpret) (2)
Yatırım karar kriterlerini göz önünde bulundurarak yatırımları değerlendirir.(evaluate) (5)

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap Okuma Duran varlıkların yatırımlarının genel nitelikleri (Duran varlıkların yönetimi ) Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
2 Kitap Okuma Yatırım karar kriterleri Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
3 Kitap Okuma Finansal araçlar hakkında genel bilgiler-Tahviller ve Hisse senetleri Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
4 Kitap Okuma Tahvil değerlemesi Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
5 Kitap Okuma Hisse senedi değerlemesi Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
6 Kitap Okuma Uzun ve Kısa vadeli fon kaynaklarına ilişkin bilgiler (Kaynak (Sermaye) maliyeti ) Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
7 Kitap Okuma Borçlanma maliyeti Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap Okuma Özkaynak maliyeti Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
10 Kitap Okuma Ortalama sermaye maliyeti Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
11 Kitap Okuma Kaynak maliyetine ilişkin kavramlar Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
12 Kitap Okuma İşletme açısından risk ve ölçülmesi, Standart sapma ve ortalama değişim katsayısı Portföy teorisi, Sermaye pazarı teorisi CAPM Arbitraj fiyatlama teorisi Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
13 Kitap Okuma Portföy teorisi, Sermaye pazarı teorisi Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
14 Kitap Okuma CAPM Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
15 Kitap Okuma Arbitraj fiyatlama teorisi Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Kaya,. F.(2015) Finansal Yönetim. Beta Yayınevi
Aksöyek, İ., Kürşat, Y.(2014). Finansal Yönetim. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, İdari ve Beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları tanımlar. (define ) ( bloom 1 )
1
2
İktisadi ortamı ve firmaların genel sürdürülebilirliğini değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
1
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi ve Finansın ilke ve kavramlarını diğer disiplinlerle ilişkilendirir. (relate) (bloom 4)
2
2
Ekonomi ve Finansla ilgili ilke, kavram, yöntem ve teorileri tanımlar. (define) ( bloom 1)
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili grafikleri ve tabloları yorumlar. (interpret) (bloom 2)
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomik sistemin olgu ve dinamiklerini kullanarak doğrudan veya dolaylı etkisi olan iktisat politikalarının teorik modellerini değerlendirir.(evaluate) ( (bloom 4)
3
2
Ekonomik ve finansal raporları analiz eder. (analyz) ( (bloom 4)
2
3
İktisadi ve finansal sorunların çözümünde Temel matematik, istatistik ve ekonometrik yöntem ve araçları kullanır.( use) (bloom 3)
3
4
Ekonomi ve Finans alanına ilişkin kurumsal bilgileri kullanarak güncel ekonomik, siyasi ve sosyal olayların işleyişini yorumlar. (interpret) (bloom 2)
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İnsani ve sosyal açıdan etik değerlere bağlı ekonomik ve finansal faaliyetler düzenler. (organize) (bloom 4)
2
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve Uluslararası ekonomik, politik, sosyal, finansal ve kalkınma sorunlarına eleştirel bakış açısı geliştirir. (improve) (bloom 6)
1
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi, siyasi ve sosyal gündemi takip ederek kendini geliştirir. (improve) (bloom 6)
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Makro ve Mikro Ekonomik ve değişkenlerin yapısı ve özelliklerinden yararlanarak güncel konu ve sorunları yorumlayarak analiz eder. (analyze) (bloom4)
3
2
Genel iktisadi sistemin ve kamu politikalarının etkililiğini ve bunların piyasalar ve temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini değerlendirir.(evaluate) (bloom 4)
3
3
İlgili ekonomik değişkenler arasındaki neden ve sonuç ilişkilerini analiz eder. (analyze) (bloom4)
3
4
Faiz ve döviz kurlarında beklenen eğilimleri ve portföy analizlerini genel finansal sistem çerçevesinde değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
4

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 13 2 26
Ödev 6 2 12
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 6 10 60
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 4 9 36
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 58 0 204
Genel Toplam 204
Toplam İş Yükü / 25.5 8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 8,0