TR EN

BİLETLEME VE REZERVASYON DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HYM410 BİLETLEME VE REZERVASYON 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. ÖMER GÜRKAN
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, seyahat acentalarında kullanılan uluslararası rezervasyon sistemi olan Galileo sistemini uygulamalı olarak öğretmektir.
İçerik: Havayolu rezervasyon girişleri, PNR oluşturma, zorunlu girişler, zorunlu olmayan girişler, özel talep girişleri, PNR üzerinde değişiklikler, divide, queue, e-mail girişleri, otomatik fiyatlandırma, bilet kuralları.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Merkezi rezervasyon sistemi aracılığı ile ülke, şehir, havalimanı, havayolu kodlarını listeler
Merkezi rezervasyon sistemi aracılığı ile uluslararası uçuş tarifle bilgilerini listeler
Merkezi rezervasyon sistemi aracılığı ile rezervasyon oluşturur
Merkezi rezervasyon sistemi aracılığı ile müşteri özel taleplerini sisteme girer
Merkezi rezervasyon sistemi aracılığı ile rezervasyonu ücretlendirir
Merkezi rezervasyon sistemi aracılığı ile biletleme yapar

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 literatür tarama, sunum görsellerini inceleme Merkezi rezervasyon ve otomasyon sistemleri hakkında genel bilgi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
2 literatür tarama, sunum görsellerini inceleme Havacılıkta slot kavramı Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
3 Sunum hazırlama Havacılıkta kullanılan kodları bulma ve çözme (Decoding-Encoding) Uygulamalı çalışma
4 Sunum hazırlama Uçuş tarifelerinin görüntülenmesi Uygulamalı çalışma
5 Sunum hazırlama Rezervasyon oluşturma, zorunlu ve zorunlu olmayan girişler Uygulamalı çalışma
6 Sunum hazırlama Özel talep girişleri (OSI-SSR) Uygulamalı çalışma
7 Sunum hazırlama Oluşturulmuş rezervasyonu görüntüleme, segment ekleme, çıkarma, statü değiştirme Uygulamalı çalışma
8 - ARA SINAV -
9 Sunum hazırlama Rezervasyon üzerinde değişiklikler yapma Uygulamalı çalışma
10 Sunum hazırlama Bilet kurallarına bakma Uygulamalı çalışma
11 Sunum hazırlama Rezervasyon bölme (divide), queue ve e-mail işlemleri Uygulamalı çalışma
12 Sunum hazırlama Ücret yükleme, ücret kuralları Uygulamalı çalışma
13 Sunum hazırlama Bilette değişiklik yapma Uygulamalı çalışma
14 Sunum hazırlama Uygulamalı örnek çözümler Uygulamalı çalışma
15 Sunum hazırlama Uygulamalı örnek çözümler Uygulamalı çalışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Galileo Türkiye Eğitim Kitabı.
Bilet Satış, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayın No: 2475, Yazarlar: Erkan Sezgin, İnci Oya Coşkun, Esin Özkan.
Galileo Türkiye Eğitim Kitabı.
Sezgin, E., Coşkun, İ. O., Özkan, E. Bilet Satış, Anadolu Üniversitesi Yayın No: 2475.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav (Vize) 1 50
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) 1 50
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, İdari ve Beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları tanımlar. (define ) ( bloom 1 )
2
İktisadi ortamı ve firmaların genel sürdürülebilirliğini değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi ve Finansın ilke ve kavramlarını diğer disiplinlerle ilişkilendirir. (relate) (bloom 4)
2
Ekonomi ve Finansla ilgili ilke, kavram, yöntem ve teorileri tanımlar. (define) ( bloom 1)
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili grafikleri ve tabloları yorumlar. (interpret) (bloom 2)
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomik sistemin olgu ve dinamiklerini kullanarak doğrudan veya dolaylı etkisi olan iktisat politikalarının teorik modellerini değerlendirir.(evaluate) ( (bloom 4)
2
Ekonomik ve finansal raporları analiz eder. (analyz) ( (bloom 4)
3
İktisadi ve finansal sorunların çözümünde Temel matematik, istatistik ve ekonometrik yöntem ve araçları kullanır.( use) (bloom 3)
4
Ekonomi ve Finans alanına ilişkin kurumsal bilgileri kullanarak güncel ekonomik, siyasi ve sosyal olayların işleyişini yorumlar. (interpret) (bloom 2)
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İnsani ve sosyal açıdan etik değerlere bağlı ekonomik ve finansal faaliyetler düzenler. (organize) (bloom 4)
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve Uluslararası ekonomik, politik, sosyal, finansal ve kalkınma sorunlarına eleştirel bakış açısı geliştirir. (improve) (bloom 6)
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi, siyasi ve sosyal gündemi takip ederek kendini geliştirir. (improve) (bloom 6)
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Makro ve Mikro Ekonomik ve değişkenlerin yapısı ve özelliklerinden yararlanarak güncel konu ve sorunları yorumlayarak analiz eder. (analyze) (bloom4)
2
Genel iktisadi sistemin ve kamu politikalarının etkililiğini ve bunların piyasalar ve temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini değerlendirir.(evaluate) (bloom 4)
3
İlgili ekonomik değişkenler arasındaki neden ve sonuç ilişkilerini analiz eder. (analyze) (bloom4)
4
Faiz ve döviz kurlarında beklenen eğilimleri ve portföy analizlerini genel finansal sistem çerçevesinde değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 4 5 20
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 6 30
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 39 0 122
Genel Toplam 122
Toplam İş Yükü / 25.5 4,8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0