TR EN

SES VE GÖRÜNTÜ TEKNİKLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RTS112 SES VE GÖRÜNTÜ TEKNİKLERİ 2 3 3 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi NİSA GÜLENER YILDIRIM
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, prodüksiyon öncesi planlama, video için ışıklandırma, video kamera ile çekim ve ses kaydı gibi temel video prodüksiyon becerilerinin geliştirilmesidir.
İçerik: Bu dersin içeriğinde, televizyon programı yapımcılığı, kamera hareketleri ve resim kompozisyonu, stüdyo programındaki yapım süreci, stüdyo çalışması ve gerekli belgelerin oluşturulması bulunmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Bir televizyon programı esnasında olması gereken aydınlatma sisteminin özelliklerini açıklar.
Blue box tekniği, görüşme teknikleri ve dış çekim teknikleri için gerekli olan ekipmanları tanır.
Çekim esnasında uygun teknikleri uygulayabilir.
Kamera ve yardımcı ekipmanları ile uygulama yapabilir.
Interview program çekimini yönetebilir.
Meslek hayatında çekim teknikleri ile ilgişi karşılaştığı sorunları çözebilir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Ders İzlencesinin Tanıtılması ve Giriş Televizyon aydınlatması Anlatım, Uygulama
2 İnternet ve Literatür Taraması Örnek video inceleme Televizyon aydınlatması Anlatım, Uygulama
3 İnternet ve Literatür Taraması Örnek video inceleme Renkler Anlatım, Uygulama
4 İnternet ve Literatür Taraması Örnek video inceleme Renkler Anlatım, Uygulama
5 İnternet ve Literatür Taraması Örnek video inceleme Chromakey Anlatım, Uygulama
6 İnternet ve Literatür Taraması Örnek video inceleme Chromakey Anlatım, Uygulama
7 İnternet ve Literatür Taraması Örnek video inceleme Videotape teknikleri Anlatım, Uygulama
8 - ARA SINAV -
9 İnternet ve Literatür Taraması Örnek video inceleme Videotape teknikleri Anlatım, Uygulama
10 İnternet ve Literatür Taraması Örnek video inceleme Interview teknikleri Anlatım, Uygulama
11 İnternet ve Literatür Taraması Örnek video inceleme Interview teknikleri Anlatım, Uygulama
12 İnternet ve Literatür Taraması Örnek video inceleme Stüdyoda renk kullanımı Anlatım, Uygulama
13 İnternet ve Literatür Taraması Örnek video inceleme Dış çekim Anlatım, Uygulama
14 İnternet ve Literatür Taraması Örnek video inceleme Interview program çekimi Anlatım, Uygulama, Soru-Cevap
15 İnternet ve Literatür Taraması Örnek video inceleme Interview program çekimi Anlatım, Uygulama, Soru-Cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Macelli, Joseph V. (2002). Sinemanın 5 Temel Öğesi. İstanbul: İmge Kitabevi
Freeman, M. (2014). Dijital Görüntü Düzenleme & Özel Efektler. İstanbul: Say Yayınları
Kılıç, L. (2003). Görüntü Estetiği. İstanbul: İnkılap Kitabevi
Bordwell, D. ve Thompson, K. (2008), Film Sanatı, (çev: Ertan Y., E. S. Onat), Ankara: De-Ki Yayınevi.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, idari ve beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları açıklar.
0
2
Radyo Televizyon ve Sinema alanı ile ilgili edindiği bilgilerle temel iletişim kuramlarını kapsamlı bir şekilde özetler.
0
3
İletişim alanı ile ilgili güncel bilgileri iletişim kuramları ile ilişki kurup açıklar.
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki bilgi ve olguları temel düzeyde tanıdığı hukuk, felsefe, iktisat, siyaset ve sosyoloji gibi sosyal bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir.
0
2
Radyo, televizyon ve sinema endüstrilerinin yapısını ve işleyişini açıklar ve bu bilgileri mesleki hayatında kullanır.
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında yayımlanmış veri kaynaklarını etkin biçimde kullanarak literatür taraması yapar ve sonuçlarını çalışmalarında kullanır.
2
2
Uluslararası medya yapılanmalarını karşılaştırma yaparak analiz eder ve kendi toplumuna uygun olan medya yapılanmasını seçer.
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal olayları, medya pratikleri çerçevesinden analiz ve değerlendirme yapar.
3
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Medya yönetimi ve organizasyonu konusunda edindiği bilgileri, meslek hayatında uygular.
3
2
Mesleki uygulamalar ve üretimde herhangi bir problemde bireysel veya ekip olarak çözüm önerileri sunar.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki gelişmeleri, alanla ilgili çalışmaları ve kitle iletişim araçlarını takip eder ve edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla tartışır.
3
2
Medyanın ekonomik, siyasi ve sosyolojik boyutlarını eleştirel süzgeçten geçirerek yorumlar.
1
3
Evrensel hukuk normlarını tanıyıp, iletişim alanındaki mevcut yapıları iletişim hukuku ve iletişim etiği bağlamında değerlendirir ve bu kazanımları hayat boyu uygular.
2
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili yabancı dilde kaynak taraması yapar. Dünya sineması, televizyon sektörü ve yeni medya mecralarını takip eder ve ilgili platformlarda tartışır.
2
2
Yurtiçi ve yurtdışında gerçekleşen film festivali, medya organizasyonları ve iletişim sempozyumları gibi platformlarda iletişim becerilerini kullanarak sunum yapar.
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel, sosyal ve etik değerleri savunur.
2
2
Sinema tarihi, senaryo, kurgu, ses ve görüntü teknikleri bilgilerini kullanır ve kısa veya uzun metraj film aşamalarını tasarlar.
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 4 52
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 13 6 78
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 5 5
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 5 5
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 44 0 184
Genel Toplam 184
Toplam İş Yükü / 25.5 7,2
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0