TR EN

SENARYO DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RTS219 SENARYO 3 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi NİSA GÜLENER YILDIRIM
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi NİSA GÜLENER YILDIRIM
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı sinopsis, treatman, storyboard gibi senaryoya ait temel kavramları aktararak öğrenciye öğrendikleri kavramlar çerçevesinde senaryo yazım pratiği yaptırmaktır.
İçerik: Senaryo yazımının temel kavramları (Dramatize etme, bakış açısı karakter yaratma vb.) ve örnek senaryolar ile filmler dersin içeriğini oluşturur.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Örnek bir kısa film senaryosu üzerinden senaryonun temel kavramlarını gösterebilir.
Gördüğü senaryo örnekler üzerinden film ve televizyon senaryolarını ayırt edebilir.
Film ve televizyon için senaryo uygulaması yapabilir.
Derste öğrendiği bilgiler kapsamında izlediği bir filmin senaryosunu doğru br şekilde analiz edebilir.
Çatışma, sinopsis, tretman gibi temel senaryo kavramlarını senaryo yazımında kullanabilir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Ders İzlencesinin Tanıtılması ve Giriş Görsel/görüntülü öykü anlatımı Anlatım, Soru-Cevap
2 İnternet ve literatür tarama Konuyla İlgili Kitap Bölümü Okuma Öykü anlatma stratejileri/öyküleme teknikleri Anlatım, Soru-Cevap
3 İnternet ve literatür tarama Konuyla İlgili Kitap Bölümü Okuma Örneklerle öyküleme teknikleri (Dramatize etme, bakış açısı, eksilti, temel eksilti) Anlatım, Soru-Cevap
4 İnternet ve literatür tarama Konuyla İlgili Kitap Bölümü Okuma Senaryonun önemli öğeleri (doruk nokta, sürekli ilerleme yasası, sahne ve ayrım) Anlatım, Soru-Cevap
5 İnternet ve literatür tarama Konuyla İlgili Kitap Bölümü Okuma Örneklerle senaryonun önemli öğeleri (giriş, merak öğesi “teaser”, sonuç, mutlu son, flash back) Anlatım, Soru- Cevap, Tartışma
6 İnternet ve literatür tarama Konuyla İlgili Kitap Bölümü Okuma Karakter yaratma stratejileri Anlatım, Soru- Cevap, Tartışma
7 İnternet ve literatür tarama Konuyla İlgili Kitap Bölümü Okuma Bir filmde karakterlerin hareket etmesini sağlayan öğeler Anlatım, Soru- Cevap, Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 İnternet ve literatür tarama Konuyla İlgili Kitap Bölümü Okuma Diyalog (Konuşma Örgüsü) stratejileri Anlatım, Soru- Cevap, Tartışma
10 İnternet ve literatür tarama Konuyla İlgili Kitap Bölümü Okuma Senaryoda diğer seslerin önemi (müzik, şarkı, çevre sesleri ve gürültüler) Anlatım, Soru- Cevap, Tartışma
11 İnternet ve literatür tarama Konuyla İlgili Kitap Bölümü Okuma Senaryo Formatı Anlatım, Soru- Cevap, Tartışma
12 İnternet ve literatür tarama Konuyla İlgili Kitap Bölümü Okuma Sinopsis, outline, treatman Anlatım, Soru- Cevap, Tartışma
13 İnternet ve literatür tarama Konuyla İlgili Kitap Bölümü Okuma Çekim senaryosu Anlatım, Soru- Cevap, Tartışma
14 İnternet ve literatür tarama Konuyla İlgili Kitap Bölümü Okuma Örnek kısa senaryolar Anlatım, Soru- Cevap, Tartışma
15 İnternet ve literatür tarama Konuyla İlgili Kitap Bölümü Okuma Genel değerlendirme Anlatım, Soru- Cevap, Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

McKee, R. (2007). Story. İstanbul: Plato Film Yay.
Chion, M. (2003). Bir Senaryo Yazmak. İstanbul: Agora Kitaplığı,
Nash, P. (2013). Kısa Film Senaryosu Yazmak. İstanbul: Kalkedon Yay.,
Truby, J. (2012). Senaryo Anatomisi. İstanbul: Dharma Yay.,
Cooper P., Dancyger D. (2005). Kısa Film Yazmak. İstanbul: Es Yay.,
Akyürek F., Orhon N.(2007). Dizi Senaryosu Yazmak. İstanbul: MediaCat Yay.,
Soydan, M. (2016). Kısa Film Senaryosu Uygulamaları. İstanbul: Agora Kitaplığı

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, idari ve beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları açıklar.
1
2
İktisadi, idari ve beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları açıklar.
1
3
Radyo Televizyon ve Sinema alanı ile ilgili edindiği bilgilerle temel iletişim kuramlarını kapsamlı bir şekilde özetler.
4
4
Radyo Televizyon ve Sinema alanı ile ilgili edindiği bilgilerle temel iletişim kuramlarını kapsamlı bir şekilde özetler.
4
5
İletişim alanı ile ilgili güncel bilgileri iletişim kuramları ile ilişki kurup açıklar.
3
6
İletişim alanı ile ilgili güncel bilgileri iletişim kuramları ile ilişki kurup açıklar.
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki bilgi ve olguları temel düzeyde tanıdığı hukuk, felsefe, iktisat, siyaset ve sosyoloji gibi sosyal bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir.
2
2
İletişim alanındaki bilgi ve olguları temel düzeyde tanıdığı hukuk, felsefe, iktisat, siyaset ve sosyoloji gibi sosyal bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir.
2
3
Radyo, televizyon ve sinema endüstrilerinin yapısını ve işleyişini açıklar ve bu bilgileri mesleki hayatında kullanır.
3
4
Radyo, televizyon ve sinema endüstrilerinin yapısını ve işleyişini açıklar ve bu bilgileri mesleki hayatında kullanır.
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında yayımlanmış veri kaynaklarını etkin biçimde kullanarak literatür taraması yapar ve sonuçlarını çalışmalarında kullanır.
3
2
Alanında yayımlanmış veri kaynaklarını etkin biçimde kullanarak literatür taraması yapar ve sonuçlarını çalışmalarında kullanır.
3
3
Uluslararası medya yapılanmalarını karşılaştırma yaparak analiz eder ve kendi toplumuna uygun olan medya yapılanmasını seçer.
3
4
Uluslararası medya yapılanmalarını karşılaştırma yaparak analiz eder ve kendi toplumuna uygun olan medya yapılanmasını seçer.
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal olayları, medya pratikleri çerçevesinden analiz ve değerlendirme yapar.
2
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal olayları, medya pratikleri çerçevesinden analiz ve değerlendirme yapar.
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Medya yönetimi ve organizasyonu konusunda edindiği bilgileri, meslek hayatında uygular.
2
2
Medya yönetimi ve organizasyonu konusunda edindiği bilgileri, meslek hayatında uygular.
2
3
Mesleki uygulamalar ve üretimde herhangi bir problemde bireysel veya ekip olarak çözüm önerileri sunar.
3
4
Mesleki uygulamalar ve üretimde herhangi bir problemde bireysel veya ekip olarak çözüm önerileri sunar.
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki gelişmeleri, alanla ilgili çalışmaları ve kitle iletişim araçlarını takip eder ve edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla tartışır.
4
2
İletişim alanındaki gelişmeleri, alanla ilgili çalışmaları ve kitle iletişim araçlarını takip eder ve edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla tartışır.
4
3
Medyanın ekonomik, siyasi ve sosyolojik boyutlarını eleştirel süzgeçten geçirerek yorumlar.
3
4
Medyanın ekonomik, siyasi ve sosyolojik boyutlarını eleştirel süzgeçten geçirerek yorumlar.
3
5
Evrensel hukuk normlarını tanıyıp, iletişim alanındaki mevcut yapıları iletişim hukuku ve iletişim etiği bağlamında değerlendirir ve bu kazanımları hayat boyu uygular.
2
6
Evrensel hukuk normlarını tanıyıp, iletişim alanındaki mevcut yapıları iletişim hukuku ve iletişim etiği bağlamında değerlendirir ve bu kazanımları hayat boyu uygular.
2
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili yabancı dilde kaynak taraması yapar. Dünya sineması, televizyon sektörü ve yeni medya mecralarını takip eder ve ilgili platformlarda tartışır.
4
2
Alanı ile ilgili yabancı dilde kaynak taraması yapar. Dünya sineması, televizyon sektörü ve yeni medya mecralarını takip eder ve ilgili platformlarda tartışır.
4
3
Yurtiçi ve yurtdışında gerçekleşen film festivali, medya organizasyonları ve iletişim sempozyumları gibi platformlarda iletişim becerilerini kullanarak sunum yapar.
3
4
Yurtiçi ve yurtdışında gerçekleşen film festivali, medya organizasyonları ve iletişim sempozyumları gibi platformlarda iletişim becerilerini kullanarak sunum yapar.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel, sosyal ve etik değerleri savunur.
2
2
Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel, sosyal ve etik değerleri savunur.
2
3
Sinema tarihi, senaryo, kurgu, ses ve görüntü teknikleri bilgilerini kullanır ve kısa veya uzun metraj film aşamalarını tasarlar.
3
4
Sinema tarihi, senaryo, kurgu, ses ve görüntü teknikleri bilgilerini kullanır ve kısa veya uzun metraj film aşamalarını tasarlar.
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 5 65
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 1 9 9
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 3 8 24
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 7 7
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 7 7
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 35 0 156
Genel Toplam 156
Toplam İş Yükü / 25.5 6,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0