TR EN

KURGU TEKNİKLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RTS366 KURGU TEKNİKLERİ 6 4 3 8

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi NİSA GÜLENER YILDIRIM
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi NİSA GÜLENER YILDIRIM
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı ileri kurgu tekniklerini ve Final Cut Programı üzerindeki uygulamaları, ileri görüntü ve ses bilgisinin montaj kuralları çerçevesinde uygulanma yöntemlerini, sinema filmlerinde mevcut bilgilerin kullanımını öğrenciye aktarmaktır.
İçerik: Bu dersin içeriğinde ileri görüntü teknikleri, kurgu ilkeleri, senaryo ve montaj, video effect nasıl yapılır gibi uygulama çalışmaları yer almaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Yaptığı bir video kurgusunda ADL, batch, capture, clip, offline gibi kurguya ait temel terimleri tanır
İzlediği bir filmede kullanılan kurgu tekniklerini derste gördüğü örnekler doğrultusunda tahmin eder.
En az 5 dakikalık bir video üzerinden efekt çalışmalarını uygular.
Seçtiği kısa metraj bir film senaryosu üzerinden senaryoya uygun bir şekilde kurgu yapar.
Üzerinde çalıştığı bir videoda renk düzenlemesini yapabilir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Ders İzlencesinin Tanıtılması ve Giriş İleri görüntü tekniklerine giriş Anlatım
2 Örnek İnceleme Video örnekleme yöntemleri nelerdir? 4:4:4:4, 4:4:4, ve 4:2:2 nedir? Nasıl kullanılır? Alpha kanalı nedir? Ne işe yarar? Image Sequence anlatımı Anlatım-Uygulama
3 Örnek İnceleme 8,10, ve 12 bit video örnekleme arasındaki farklar Anlatım-Uygulama
4 Örnek İnceleme Video effect yapımı Anlatım-Uygulama
5 Örnek İnceleme Senkronın önemi ve uygulanışı Anlatım-Uygulama
6 Örnek İnceleme Offline, Online kurgu nedir? Hangi projelerde hangi yöntem kullanılır? EDL, batch capture, clip, offline clip, timecode, reel name anlatımı. Anlatım-Uygulama
7 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Görüntü üzerinde yazı nasıl yazılır? Renk düzeltme nasıl yapılır? Video scope nedir? Ne işe yarar? Video limitleri nelerdir? Broadcast limit anlatımı Anlatım-Uygulama
8 - ARA SINAV -
9 Örnek İnceleme Senaryonun montaj sırasında kullanımı Anlatım-Uygulama
10 Örnek İnceleme Öğrenilen bilgilerin sinema filmlerinde kullanılanlarla karşılaştırılması Anlatım-Uygulama
11 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma 2K, 4K yüksek çözünürlüklü formatlarla ilgili genel bilgiler. Anlatım-Uygulama
12 Örnek İnceleme Renk düzeltme Anlatım-Uygulama
13 İnternet taraması Uygulama Uygulama
14 İnternet taraması Uygulama Uygulama
15 İnternet taraması Uygulama Uygulama
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Özkoçak, Y. 2014. Kurgu Estetiği ve Teknikleri. İstanbul : Derin Yayınevi
Sokolov, Aleksey G. (2012). Sinema ve Televizyonda Görüntü Kurgusu. İstanbul: Agora Kitaplığı
Nişancı, İ. (2018). Teoride ve Pratikte Sinemada Kurgu. İstanbul: Doruk Yay

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, idari ve beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları açıklar.
2
2
Radyo Televizyon ve Sinema alanı ile ilgili edindiği bilgilerle temel iletişim kuramlarını kapsamlı bir şekilde özetler.
3
3
İletişim alanı ile ilgili güncel bilgileri iletişim kuramları ile ilişki kurup açıklar.
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki bilgi ve olguları temel düzeyde tanıdığı hukuk, felsefe, iktisat, siyaset ve sosyoloji gibi sosyal bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir.
2
2
Radyo, televizyon ve sinema endüstrilerinin yapısını ve işleyişini açıklar ve bu bilgileri mesleki hayatında kullanır.
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında yayımlanmış veri kaynaklarını etkin biçimde kullanarak literatür taraması yapar ve sonuçlarını çalışmalarında kullanır.
2
2
Uluslararası medya yapılanmalarını karşılaştırma yaparak analiz eder ve kendi toplumuna uygun olan medya yapılanmasını seçer.
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal olayları, medya pratikleri çerçevesinden analiz ve değerlendirme yapar.
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Medya yönetimi ve organizasyonu konusunda edindiği bilgileri, meslek hayatında uygular.
4
2
Mesleki uygulamalar ve üretimde herhangi bir problemde bireysel veya ekip olarak çözüm önerileri sunar.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki gelişmeleri, alanla ilgili çalışmaları ve kitle iletişim araçlarını takip eder ve edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla tartışır.
3
2
Medyanın ekonomik, siyasi ve sosyolojik boyutlarını eleştirel süzgeçten geçirerek yorumlar.
3
3
Evrensel hukuk normlarını tanıyıp, iletişim alanındaki mevcut yapıları iletişim hukuku ve iletişim etiği bağlamında değerlendirir ve bu kazanımları hayat boyu uygular.
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili yabancı dilde kaynak taraması yapar. Dünya sineması, televizyon sektörü ve yeni medya mecralarını takip eder ve ilgili platformlarda tartışır.
2
2
Yurtiçi ve yurtdışında gerçekleşen film festivali, medya organizasyonları ve iletişim sempozyumları gibi platformlarda iletişim becerilerini kullanarak sunum yapar.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel, sosyal ve etik değerleri savunur.
3
2
Sinema tarihi, senaryo, kurgu, ses ve görüntü teknikleri bilgilerini kullanır ve kısa veya uzun metraj film aşamalarını tasarlar.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 7 91
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 2 2 4
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 13 4 52
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 7 7
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 5 5
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 46 0 203
Genel Toplam 203
Toplam İş Yükü / 25.5 8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 8,0