TR EN

BİTİRME PROJESİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RTS470 BİTİRME PROJESİ 8 2 1 8

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi NİSA GÜLENER YILDIRIM
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı öğrencinin dört yıllık eğitim-öğretim hayatında teorik ve pratik olarak aldığı derslerin sahada uygulamalı veya yazınsal bir proje hazırlamasını sağlamaktır.
İçerik: Bu dersin içeriğini, televizyon program yapımımdan medya yönetimine, toplumsal cinsiyet çalışmalarından haber yazımına kadar öğrencinin dört yıllık eğitiminde aldığı derslerin uygulaması oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Bir filmin, fikir aşamasından gösterimine kadar, yazım, dağıtım, gösterim ayaklarını doğru bir şekilde uygular.
Bir ekip oluşturma ve ekip içerisindeki iş bölümünü ayrımını yönetir.
Meslek hayatında karşılaştığı aksaklıklara çözüm önerileri getirir.
Tez yazım kurallarını doğru bir şekilde uygulayarak bir proje tasarlayabilir.
Meslek hayatında stratejik düşünme ve karar alma süreçlerini başından sonuna kadar etik kurallar çerçevesinde organize edebilir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Ders İzlencesinin Tanıtılması ve Giriş Görsel ve Yazınsal Proje Araştırması ve Yapımı Uygulama
2 Uygulama Görsel ve Yazınsal Proje Araştırması ve Yapımı Uygulama
3 Uygulama Görsel ve Yazınsal Proje Araştırması ve Yapımı Uygulama
4 Uygulama Görsel ve Yazınsal Proje Araştırması ve Yapımı Uygulama
5 Uygulama Görsel ve Yazınsal Proje Araştırması ve Yapımı Uygulama
6 Uygulama Görsel ve Yazınsal Proje Araştırması ve Yapımı Uygulama
7 Uygulama Görsel ve Yazınsal Proje Araştırması ve Yapımı Uygulama
8 - ARA SINAV -
9 Uygulama Projelerin Yapım Süreci Uygulama
10 Uygulama Projelerin Yapım Süreci Uygulama
11 Uygulama Projelerin Yapım Süreci Uygulama
12 Uygulama Projelerin Yapım Süreci Uygulama
13 Uygulama Projelerin Yapım Süreci Uygulama
14 Uygulama Projelerin Ön Değerlendirmesi Uygulama
15 Uygulama Projelerin Ön Değerlendirmesi Uygulama
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Özalp L. (2013). Bir Film Yapmak. İstanbul: Hil Yayınları.
W. Rea P., Irvin D. (2008). Sinema ve Videoda Kısa Film: I. Cilt Yapım Öncesi. İstanbul: Es. Yayınları.
W. Rea P., Irvin D. (2009). Sinema ve Videoda Kısa Film: II. Cilt Yapım. İstanbul: Es. Yayınları.
W. Rea P., Irvin D. (2010). Sinema ve Videoda Kısa Film: III. Cilt Yapım. İstanbul: Es. Yayınları.
Piper, J. (2012). Kısa Film Yapımı. İstanbul: Say Yayınları
Hart C. (2007). Televizyon Program Yapımcılığı. İstanbul: Es. Yay.,
Kanal D., Erdiner A. (2010). Sinema, Televizyon ve Müzik Eserleri Alanında Sözleşme Örnekleri. İstanbul: Legal Yay.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, idari ve beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları açıklar.
3
2
Radyo Televizyon ve Sinema alanı ile ilgili edindiği bilgilerle temel iletişim kuramlarını kapsamlı bir şekilde özetler.
3
3
İletişim alanı ile ilgili güncel bilgileri iletişim kuramları ile ilişki kurup açıklar.
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki bilgi ve olguları temel düzeyde tanıdığı hukuk, felsefe, iktisat, siyaset ve sosyoloji gibi sosyal bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir.
2
2
Radyo, televizyon ve sinema endüstrilerinin yapısını ve işleyişini açıklar ve bu bilgileri mesleki hayatında kullanır.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında yayımlanmış veri kaynaklarını etkin biçimde kullanarak literatür taraması yapar ve sonuçlarını çalışmalarında kullanır.
5
2
Uluslararası medya yapılanmalarını karşılaştırma yaparak analiz eder ve kendi toplumuna uygun olan medya yapılanmasını seçer.
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal olayları, medya pratikleri çerçevesinden analiz ve değerlendirme yapar.
4
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Medya yönetimi ve organizasyonu konusunda edindiği bilgileri, meslek hayatında uygular.
5
2
Mesleki uygulamalar ve üretimde herhangi bir problemde bireysel veya ekip olarak çözüm önerileri sunar.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki gelişmeleri, alanla ilgili çalışmaları ve kitle iletişim araçlarını takip eder ve edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla tartışır.
4
2
Medyanın ekonomik, siyasi ve sosyolojik boyutlarını eleştirel süzgeçten geçirerek yorumlar.
3
3
Evrensel hukuk normlarını tanıyıp, iletişim alanındaki mevcut yapıları iletişim hukuku ve iletişim etiği bağlamında değerlendirir ve bu kazanımları hayat boyu uygular.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili yabancı dilde kaynak taraması yapar. Dünya sineması, televizyon sektörü ve yeni medya mecralarını takip eder ve ilgili platformlarda tartışır.
2
2
Yurtiçi ve yurtdışında gerçekleşen film festivali, medya organizasyonları ve iletişim sempozyumları gibi platformlarda iletişim becerilerini kullanarak sunum yapar.
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel, sosyal ve etik değerleri savunur.
4
2
Sinema tarihi, senaryo, kurgu, ses ve görüntü teknikleri bilgilerini kullanır ve kısa veya uzun metraj film aşamalarını tasarlar.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 5 65
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 13 6 78
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 7 7
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 9 9
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 44 0 203
Genel Toplam 203
Toplam İş Yükü / 25.5 8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 8,0