TR EN

MUKAVEMET I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
UCK203 MUKAVEMET I 3 3 3 4

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. AHMET CİHAT BAYTAŞ
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi AHMAD RESHAD NOORI
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Mukavemet dersi bir kısım temel kavramların ve basitleştirilmiş modellerin öğrenilmesine dayanmaktadır. Böylece gerekli bütün formüllerin rasyonel ve mantık çerçevesinde geliştirilmesine imkan vermekte ve hangi şartlarda gerçek mühendislik yapı ve makine parçalarının analiz ve tasarımına güvenle uygulanabileceğini belirtmektedir.
İçerik: Bu ders malzemelerin mekaniği veya cisimlerin mukavemetinin ilk dersi olarak mühendislik öğrencilerine düzenlenmiştir. Şekil değiştiren cisimlerin mekaniğine giriş şeklinde bilgiler içermektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

1. Malzeme davranışlarını bilerek makine veya uçak mühendislik malzemelerini seçebilme
2. İleri matematik ve gerilme analizi gibi mühendislik bilimi tekniklerini kullanabilme
3. Gerilme ve şekildeğiştirme analizi yapabilme
4. Mekanik yüklere emniyetle dayanan elemanlar veya yapı tasarlayabilme
5. Gerçek yapıların basitçe temsil edildiği serbest cisim diyagramı çizebilme

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Şekil değiştiren cisimlerin analizini tanıtmak, statiğin gözden geçirilmesinden sonra gerilme konusu -
2 - Çeşitli static yüklemeler ve bunlar altında çeşitli elemanlarda gerilmeler -
3 - Kesit Tesirleri -
4 - Gerilme -
5 - Birim şekildeğiştirmeler (Gerinmeler) -
6 - Mekanik Özellikler ve Bünye Bağıntıları -
7 - Normal Kuvvet -
8 - ARA SINAV -
9 - Kesme Kuvveti -
10 - Eylemsizlik Momentleri -
11 - Burulma -
12 - Basit Eğilme -
13 - İç ve dış Kuvvetlerin İşi -
14 - Zamana Bağlı Davranış ve Yorulma -
15 - Gerilme Yığılması -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Mehmet H. Omurtag, Mukavemet, Cilt 1, 6. Baskı, Birsen Yayınevi, 2018
M. H. Omurtag, Mukavemet-Çözümlü Problemler, Cilt 1, Birsen Yayınevi, 2015
Beer, Johnston, Dewolf, Mazurek, Mechanics of Materials, 7. Edition, McGrawHill Education, 2015

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Matematik, fen bilimleri ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme becerisi.
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Matematik, fen bilimleri ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme becerisi.
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bir sistemi, ürünü veya süreci ekonomik, çevre, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, yapılabilirlik ve surdürebilirlik gibi gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Farklı disiplinli takımlarda çalışabilme becerisi
2
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mühendislik problemini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi
2
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki ve etik sorumluluklara sahip olma bilinci.
1
2
Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi.
1
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini kavramak için geniş kapsamlı bir eğitime sahip olma özelliği.
1
2
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu yapabilme becerisi.
1
3
Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olma özelliği.
1
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, çağdaş mühendislik ve hesaplama donanımlarını kullanabilme becerisi.
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 3 5 15
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 0 0 0
Final Sınavı Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav 0 0 0
Ara Sınav Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav 3 1 3
Kısa Sınav Hazırlığı 3 5 15
TOPLAM 37 0 103
Genel Toplam 103
Toplam İş Yükü / 25.5 4
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 4,0