TR EN

UYGULAMALI DOĞA SPORLARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY362 UYGULAMALI DOĞA SPORLARI 6 3 2 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim ve Uzaktan Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. TANER ATASOY

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Öğrencilere; öğrencilere doğa sporlarının teoris ile ilgili bilgi vermek ve pratiğini gerçekleştirebilecek beceriyi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği, doğal yaşam ve çevre koruma, doğada yaşama kavramı ve özellikleri, dağcılıkta yardımcı bilgiler, dağcılıkta karşılaşılan tehlikeler ve korunma, kamp malzemeleri ve kullanılmasında dikkat edilecek noktalar, doğa sporlarında giyim ve doğada beslenme ve çadır kurma alıştırmaları, dağcılık olarak sınıflandırılan faaliyetlerin anlamları - yürüyüş - hiking - kanyoning -kampçılık - kaya tırmanışı - buz tırmanışı - mix tırmanış – alpinizm, yürüyüş ve yürüyüş teknikleri ve uygulama çalışmalar, tırmanış ve iniş, tırmanışın temel öğeleri, tırmanış teknikleri ve yapay duvar tırmanış çalışmaları, kış dağcılığı, kampçılığı, karlı arazilerde ilerleme ve tırmanış teknikleri, kaya tırmanışı, tarihi, kaya tırmanış çeşitleri. kaya tırmanışı uygulama, spor kaya tırmanışı ve tırmanışla ilgili araştırmaların incelenmesi, kaya tırmanışı uygulama, dağ bisikleti kullanılan ekipman ve teknik çalışmaların teorisi, dağ bisikleti uygulaması, yüksek irtifa tırmanışı teorisi, yüksek irtifa tırmanışı uygulama konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Doğa sporlarına ilişkin temel kavramları tanımlar.
Doğa sporları uygulamalarına ilişkin genel bilgileri açıklar.
Doğa sporları uygulamaları ile ilgili ekipmanları kullanır.
Doğa sporlarına ilişkin temel teknikleri uygular.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Doğal yaşam ve çevre koruma, Doğada yaşama kavramı ve özellikleri Anlatım, soru- cevap, tartışma yöntemi
2 Yazılı kaynak tarama Dağcılıkta yardımcı bilgiler, dağcılıkta karşılaşılan tehlikeler ve korunma Anlatım, soru- cevap, tartışma yöntemi
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kamp malzemeleri ve kullanılmasında dikkat edilecek noktalar, doğa sporlarında giyim ve doğada beslenme ve çadır kurma alıştırmaları Anlatım, soru- cevap, tartışma yöntemi
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Dağcılık olarak sınıflandırılan faaliyetlerin anlamları - Yürüyüş - Hiking - Kanyoning -Kampçılık - Kaya tırmanışı - Buz tırmanışı - Mix tırmanış - Alpinizm Anlatım, soru- cevap, tartışma yöntemi
5 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Yürüyüş ve yürüyüş teknikleri ve uygulama çalışmalar Anlatım, soru- cevap, tartışma yöntemi
6 Literatür tarama Tırmanış ve iniş, Tırmanışın temel öğeleri, Tırmanış teknikleri ve yapay duvar tırmanış çalışmaları Anlatım soru-cevap ve tartışma yöntemi
7 Literatür tarama Kış dağcılığı, kampçılığı, karlı arazilerde ilerleme ve tırmanış teknikleri Anlatım soru-cevap ve tartışma yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Literatür tarama Kaya tırmanışı, tarihi, kaya tırmanış çeşitleri. Kaya tırmanışı uygulama. Anlatım soru-cevap ve tartışma yöntemi
10 Literatür tarama Spor kaya tırmanışı ve tırmanışla ilgili araştırmaların incelenmesi. Anlatım soru-cevap ve tartışma yöntemi
11 Literatür tarama Kaya tırmanışı uygulama. Anlatım soru-cevap ve tartışma yöntemi
12 Literatür tarama Dağ bisikleti kullanılan ekipman ve teknik çalışmaların teorisi Anlatım soru-cevap ve tartışma yöntemi
13 Literatür tarama ve sunum hazırlama Dağ bisikleti uygulaması Anlatım soru-cevap ve tartışma yöntemi, uygulamalı grup çalışması
14 Literatür tarama ve sunum hazırlama Yüksek irtifa Tırmanışı teorisi Anlatım soru-cevap ve tartışma yöntemi, uygulamalı grup çalışması
15 Literatür tarama ve sunum hazırlama Yüksek irtifa Tırmanışı uygulama Anlatım soru-cevap ve tartışma yöntemi, uygulamalı grup çalışması
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
2
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
1
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
3
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
2
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
1
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
2
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
1
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
2
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
1
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
0
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
0
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
2
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
3
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 0 0 0
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 0 0 0
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 0 0 0
Final Sınavı Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav 0 0 0
Ara Sınav Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 0 0 0
Genel Toplam 0
Toplam İş Yükü / 25.5 0
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 0,0