TR EN

SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY101 SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ 1 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi ÖMER FİKRİ ERALP

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, Türk Spor sisteminin tarihi sürecini ve teşkilat sisteminin işleyiş yapısını açıklayabilme, spor organizasyonlarına ait yarışma sistemlerinde yer alan fikstür planı hazırlama ve uygulama sürecine yönelik hazırlık çalışmalarını yürütebilme bilgi ve becerisi kazandırmaktır. .
İçerik: Dersin içeriği; spor kültürünün oluşmasını sağlayan spor biliminin temel kavramlarını, yaşam boyu spor, spor organizasyonlarında fikstür planlama ve uygulama sürecine yönelik hazırlık çalışmaları konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Beden Eğitimi ve Spor bilimleri alanıyla ilgili temel kavramları tanımlar .
Beden Eğitimi ve Sporun tarihsel gelişimini anlatır.
Türk Spor sisteminin, tarihsel gelişim sürecini özetler.
Türk spor teşkilatının işleyiş yapısını açıklar
Spor organizasyonlarına ait yarışma sistemlerinde yer alan fikstür planı hazırlama ve uygulama sürecine yönelik hazırlık çalışmalarını yürütür.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Dersin amacı ve işleyişi hakkında bilgilendirme. Spor bilimleri temel kavramları (Beceri, Hareket, Antrenman, gibi) ve önemi hakkında bilgilendirme. Anlatım,soru-cevap,tartışma
2 Konu ile ilgili kitap bölümü okula Beden eğitimi ve sporun, kökeni, gelişimi ve faydaları Anlatım,soru-cevap,tartışma
3 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma Beden eğitimi ve sporun tarihi gelişimi ve farklı ülkelerin beden eğitimi ve spor uygulamalarının karşılaştırılması Anlatım,soru-cevap,tartışma
4 Konu ile ilgili dergi okuma Eski çağlarda sporun gelişimi ve modern çağda sporun etkileri Anlatım,soru-cevap,tartışma
5 Konu ile ilgili makale okuma Spor felsefesinin doğuşu, özellikleri ve etkileri Anlatım ve soru-cevap ve tartışma yöntemi
6 Konu ile ilgili köşe yazısı okuma ve özeti Spor pedagojisi ve çalışma alanları Anlatım ve soru-cevap ve tartışma yöntemi
7 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma Yaşam boyu spor anlayışı Anlatım ve soru-cevap ve tartışma yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Literatür tarama Dünya ve Türkiye’de spor örgütleri Anlatım,soru-cevap,tartışma
10 Köşe yazısı okuma ve özeti Türk spor sisteminin gelişimi ve teşkilatlanması Anlatım,soru-cevap,tartışma
11 İlgili internet sitelerini inceleme Spor organizasyonlarının tanımı, amaçları, temel unsurları ve örnek organizasyonları ile ilgili öğrenci sunumları Anlatım,soru-cevap,tartışma
12 Ppt sunum hazırlama Teorik: Spor organizasyonlarının safhaları ve ilgili komiteler. Uygulama: Öğrenci sunumları Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi ve grup çalışmaları
13 Ppt sunum hazırlama Teorik: Sporda Yönetim ve Organizasyon Uygulama: Öğrenci sunumları Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi ve grup çalışmaları
14 Ppt sunum hazırlama Olimpiyat tarihi ve oyunlar Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi ve grup çalışmaları
15 Ppt sunum hazırlama Yarışma sistemleri Uygulama: Öğrenci sunumları Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi ve grup çalışmaları
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

İnal Ali N. (2013) Beden Eğitimi ve Spor Bilimi. Nobel Basımevi, Ankara.
Kale R. (2003) Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerine Giriş. Nobel Yayıncılık, İstanbul.
Mirzeoğlu, N. (2011). Spor Bilimlerine Giriş. Spor Yayınevi, Ankara.
McGraw, H. ve Lumpkin, A. (2005). Foundations of Physical Education and Sport, US A.
Graham G. , Hale S., Ann S. ve Parker M. (2007). Children Moving: A Reflective Approach to Teaching Physical Education. Mayfield Publishing, US.
McGraw, H. (2002).Physical Education and Sport: A Contemporary Introduction, US.
http://spormetre.ankara.edu.tr/#

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
2
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
3
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
1
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
0
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
1
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
1
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
4
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
3
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
4
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
5
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 1 3 3
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 9 4 36
Ara Sınav 6 4 24
Ara Sınav Hazırlığı 1 5 5
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 45 0 150
Genel Toplam 150
Toplam İş Yükü / 25.5 5,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0