TR EN

HENTBOL I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY213 HENTBOL I 3 3 2 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi RÜŞTÜ ŞAHİN

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, öğrencilere; hentbolun topsuz ve topla yapılan temel tekniklerini, hücum ve savunma taktiklerini ve oyun sistemlerini uygulayabilecek becerileri kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; hentbol branşı ile ilgili tanım ve kavramlar, hentbolun tarihçesi, hentbol oyun kuralları, hentbolda kullanılan pas çeşitleri, hentbolda kullanılan kale atışları, hentbolda kullanılan aldatmalar, hentbolda uygulanan hücum ve savunma taktikleri konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Hentbol branşı ile ilgili kavramları tanımlar.
Hentbol oyun kurallarını açıklar ve uygular.
Hentbolun topsuz ve topla yapılan temel tekniklerini uygular.
Hentbola ait hücum ve savunma taktiklerini uygular.
Hentbola özgü antrenman sürecini düzenler ve organize eder.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Tanışma, dersle ilgili genel ve özel açıklamalar, hentbolun Türkiye ve dünyadaki önemi, hentbolun tarihçesi Anlatım yöntemi, soru-cevap yöntemi ve tartışma yöntemi
2 Video izleme, konu ile ilgili kitap bölümü okuma Hentbol oyun kuralları, saha ölçüleri ve çizgileri, Hentbolda top tutma-atma Anlatım yöntemi, gösteri yöntemi ve uygulamalı eşli çalışma yöntemi
3 Video izleme, konu ile ilgili kitap bölümü okuma Hentbolda kullanılan pas çeşitleri (Temel pas-bilek pası) Anlatım yöntemi, gösteri yöntemi ve uygulamalı eşli çalışma yöntemi
4 Video izleme, konu ile ilgili kitap bölümü okuma Hentbolda kullanılan pas çeşitleri (sıçrayarak pas, yerden pas, göğüs pası, arkadan pas, ense pası, alttan pas) Anlatım yöntemi, gösteri yöntemi ve uygulamalı eşli çalışma yöntemi
5 Maç ya da video izleme Hentbolda kullanılan kale atışları (yüksek temel kale atışı, kalça yüksekliğinde temel atış, alçak temel kale atışı) Anlatım yöntemi, gösteri yöntemi ve uygulamalı grup çalışması
6 Maç ya da video izleme Hentbolda kullanılan kale atışları (sıçrayarak atış, düşerek atış, 7 m. atışı) Anlatım yöntemi, gösteri yöntemi ve uygulamalı grup çalışması
7 Maç ya da video izleme Hentbolda kullanılan aldatmalar Anlatım yöntemi, gösteri yöntemi ve uygulamalı grup çalışması
8 - ARA SINAV -
9 Maç, video izleme ve oyun kurallarına ilişkin okuma yapma Ara sınav hazırlık çalışmaları Grup çalışması ve tekrar yöntemi
10 Maç ya da video izleme Hentbol oyun videoları ile görsel eğitim Anlatım ve gösteri yöntemi
11 Maç değerlendirmesi özeti Hentbolda savunma teknikleri ve savunmanın özellikleri Anlatım, gösteri yöntemi ve uygulamalı grup çalışması
12 Maç değerlendirmesi özeti Takım savunması (6:0; 5:1; 4:2; 3:2:1) Anlatım, gösteri yöntemi ve uygulamalı grup çalışması
13 Maç değerlendirmesi özeti Hentbolda hücum teknikleri ve hücumun özellikleri Anlatım, gösteri yöntemi ve uygulamalı grup çalışması
14 Maç değerlendirmesi özeti Hentbolda hücum teknikleri ve hücumun özellikleri, Takım Hücumu (hücum aşamaları, hücum sistemleri) Anlatım, gösteri yöntemi ve uygulamalı grup çalışması
15 Savunma ve hücum sistemleri ile ilgili alıştırmalar Final sınavına hazırlık çalışmaları Uygulamalı grup çalışması
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Sevim, Y. (2002). Hentbol Teknik¬Taktik, Nobel yayınevi, Ankara.
Taborsky, F. Ve Czerwinski, J. (2000). Basic Handball Method, Taktics, Technique. Europen Handball Federation Publising, Avusturya.
Dorak,F. (1994). Hentbolda Bireysel Hücum ve Savunma. Bilim Ofset, İzmir
Çoknaz, H. ve Mirzaoğlu, N. (1998). Antrenörler İçin Hentbol El Kitabı. Nobel Yayınevi, Ankara.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
0
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
2
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
1
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
1
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
2
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
2
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
3
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
2
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
2
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
1
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
2
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
2
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 8 2 16
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 6 2 12
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 43 0 125
Genel Toplam 125
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0