TR EN

FUTBOL I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY215 FUTBOL I 3 3 2 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. ÖZAY ATMACA

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, futbol branşına özgü temel teknikleri uygulayabilecek beceriyi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; futbol tarihi, oyun kuralları, malzeme bilgisi, futbol öğrenimi ve futbolda temel teknik beceriler konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Futbol branşı ile ilgili temel kavramları açıklar.
Futbolda kullanılan ekipmanlarını tanır.
Futbol oyun kurallarını açıklar ve uygular.
Futbol branşına özgü temel teknikleri uygular.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Tanışma, dersin işleyişi hakkında bilgilendirme, Futbol branşına özgü temel kavramlar Anlatım ve soru-cevap yöntemi
2 TFF resmi web sitesi inceleme ve literatür tarama Dünya ve Türk Futbol tarihi Ve Futbol oyun kuralları Anlatım ve soru-cevap yöntemi
3 Görsel ve yazılı literatür tarama Futbol ekipmanlarının tanıtılması (antrenman çanağı, yer merdiveni, atlama engeli, sağlık topu, futbol topu, huni vb.) Uygulama: Futbolda çeşitli ısınma ve streching uygulama çalışmaları Anlatım, soru-cevap yöntemi ve uygulamalı grup çalışması
4 Video izleme Pas Becerileri; Kısa ve Uzun Pas Becerileri uygulama çalışmaları Anlatım Gösteri Yöntemi, Eşli Çalışmalar ve Grup çalışması
5 Video izleme Topa yatkınlık çalışmaları; Top sürme uygulama çalışmaları Anlatım Gösteri Yöntemi, Eşli Çalışmalar ve Grup çalışması
6 Video izleme Top Kontrol Becerileri; Top kontrol çeşitlerini uygulama çalışmaları Anlatım Gösteri Yöntemi, Eşli Çalışmalar ve Grup çalışması
7 Video izleme Vuruş Teknikleri; Üst vuruş tekniği ve uygulama çalışmaları Anlatım Gösteri Yöntemi, Eşli Çalışmalar ve Grup çalışması
8 - ARA SINAV -
9 Video izleme Vuruş Teknikleri; İç üst vuruş uygulama çalışmaları Anlatım Gösteri Yöntemi, Eşli Çalışmalar ve Grup çalışması
10 Video izleme Vuruş Teknikleri; Ayak içi vuruş uygulama çalışmaları Anlatım Gösteri Yöntemi, Eşli Çalışmalar ve Bireysel çalışmalar
11 Video izleme Vuruş Teknikleri; Ayak içi vuruş uygulama çalışmaları Anlatım Gösteri Yöntemi, Eşli Çalışmalar ve Bireysel çalışmalar
12 Video izleme Vuruş Teknikleri; kafa vuruşu teknikleri uygulama çalışmaları Anlatım Gösteri Yöntemi, Eşli Çalışmalar ve Bireysel çalışmalar
13 Maç izleme ve yorumlama Oyunda adam eksiltme becerisi; Çalım teknikleri uygulama çalışmaları Anlatım Gösteri Yöntemi, Eşli Çalışmalar ve Bireysel çalışmalar
14 Maç izleme ve yorumlama Savunma becerisi; topa müdahale teknikleri uygulama çalışmaları Anlatım Gösteri Yöntemi, Eşli Çalışmalar ve Bireysel çalışmalar
15 Video izleme Kaleci Becerileri; Kaleci tekniği, top tutma, topu oyuna sokma uygulama çalışmaları Anlatım Gösteri Yöntemi, Eşli Çalışmalar ve Bireysel çalışmalar
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Günay, M. ve Yüce, A. İ. (2001). Futbol Antrenmanının Bilimsel Temelleri. Gazi Kitabevi, Ankara.
Başyazıcıoğlu, M. (1997). Futbolda Teknik Alıştırmalar ve Alan Uygulamaları. Bağırgan Yayımevi, Ankara.
Bompa, T. O. (2008). Antrenman Kuramı ve Yöntem. Bağırgan Yayınları, Ankara.
Weineck, J. (2004). Futbolda Kondisyon Antrenmanı. Spor Yayın Evi, USA.
Aksoy, F. (2012). Kuvvet, Sürat, Dayanıklılık ve Koordinasyon Drilleri, Has Matbaacılık, Samsun.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
2
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
0
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
1
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
3
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
0
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
2
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
5
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
3
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
2
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
2
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
3
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
3
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 8 2 16
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 6 2 12
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 43 0 125
Genel Toplam 125
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0