TR EN

SATRANÇ I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY220 SATRANÇ I 4 3 2 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, satranç oyununu oynama ve temel düzeyde öğretme becerisini kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; satrancın esasları ve satrancın tarihi, tahta üzerinde taşların başlangıç konumu, taşların hareketleri, taşların oynatılması, satranç saati, kuraldışı konumlar, oyun bitişi, hızlı finiş (giyotin), puanlama, şah-kale matı, şah-vezir matı, iki fil matı, at-fil matı, piyon oyunu ve piyon oyun sonlarının temel ilkeleri, satrançta yedi değerlendirme ilkesi, satrançta strateji ve taktik, ertelenmiş (ajurne) oyunlar, hızlı satranç, yıldırım, satrançta açılışlar ve satrancın öğretim yöntemleri konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Satrançta oyun kurallarını ve taşların hareketlerini anlatır.
Satrançta oyun taktiğini açıklar.
Satrançta farklı açılışları uygular.
Satranç oyununa yönelik öğretim basamaklamalarını temel düzeyde uygular.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Satrancın esasları ve satrancın tarihi Anlatım Yöntemi ve Gösteri Yöntemi
2 Video İzleme ve Tekrar Alıştırmaları Tahta üzerinde taşların başlangıç konumu, taşların hareketleri, taşların oynatılması. Anlatım Yöntemi, Uygulama Yöntemi, Gösteri Yöntemi ve Eşli Çalışma Yöntemi
3 Video İzleme ve Tekrar Alıştırmaları Tahta üzerinde taşların başlangıç konumu, taşların hareketleri, taşların oynatılması. Anlatım Yöntemi, Uygulama Yöntemi, Gösteri Yöntemi ve Eşli Çalışma Yöntemi
4 Video İzleme ve Tekrar Alıştırmaları Satranç saati, kuraldışı konumlar, oyun bitişi Anlatım Yöntemi, Uygulama Yöntemi, Gösteri Yöntemi ve Eşli Çalışma Yöntemi
5 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma Hızlı finiş (Giyotin), Puanlama Anlatım Yöntemi, Uygulama Yöntemi, Gösteri Yöntemi ve Eşli Çalışma Yöntemi
6 Video İzleme ve Tekrar Alıştırmaları Sah kale matı, şah vezir matı Anlatım Yöntemi, Uygulama Yöntemi, Gösteri Yöntemi ve Eşli Çalışma Yöntemi
7 Video İzleme ve Tekrar Alıştırmaları İki fil matı, at fil matı Anlatım Yöntemi, Uygulama Yöntemi, Gösteri Yöntemi ve Eşli Çalışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Video İzleme ve Tekrar Alıştırmaları Ara sınava hazırlık çalışması Anlatım Yöntemi, Uygulama Yöntemi, Gösteri Yöntemi ve Eşli Çalışma Yöntemi
10 Video İzleme ve Tekrar Alıştırmaları Piyon oyunu ve piyon oyun sonlarının temel ilkeleri Anlatım Yöntemi, Uygulama Yöntemi, Gösteri Yöntemi ve Eşli Çalışma Yöntemi
11 Video İzleme ve Tekrar Alıştırmaları Satrançta yedi değerlendirme ilkesi Anlatım Yöntemi, Uygulama Yöntemi, Gösteri Yöntemi ve Eşli Çalışma Yöntemi
12 Video İzleme ve Tekrar Alıştırmaları Satrançta strateji ve taktik, Satrançta açılışlar Anlatım Yöntemi, Uygulama Yöntemi, Gösteri Yöntemi ve Eşli Çalışma Yöntemi
13 Video İzleme ve Tekrar Alıştırmaları Ertelenmiş (Ajurne) Oyunlar, Hızlı Satranç, Yıldırım Anlatım Yöntemi, Uygulama Yöntemi, Gösteri Yöntemi ve Eşli Çalışma Yöntemi
14 Video İzleme ve Tekrar Alıştırmaları Satranç oyununu öğretim yöntemleri ve basamakları Anlatım Yöntemi, Gösteri Yöntemi ve Eşli ve grup çalışmaları
15 Maç izleme ve yorumlama Final sınavına hazırlık çalışması Anlatım Yöntemi, Uygulama Yöntemi, Gösteri Yöntemi ve Eşli Çalışma Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Kulaç, O. (2001) Başlangıç Düzeyi Satranç Kaynak Kitabı Türkiye İş Bankası Yayınları İstanbul
Kulaç, O. 2009; Orta Düzey Satranç Kaynak Kitabı, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul
Kasparov, G. (2006). Benim Ustalarım, İş Bankası Yayınları, İstanbul
Chang R. (2007). Practical Chess Exercises: 600 Lessons from Tactics to Strategy, Wheatmark. US

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
3
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
1
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
1
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
1
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
3
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
4
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
5
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
5
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
0
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
1
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
3
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
3
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 8 2 16
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 6 2 12
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 43 0 125
Genel Toplam 125
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0