TR EN

BADMİNTON I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY238 BADMİNTON I 4 3 2 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim ve Uzaktan Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar Prof.Dr. RASİM KALE

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, branşa özgü temel teknik becerileri uygulayabilecek, tekler ve çiftler kategorilerinde maç yapabilecek, oyun tekniklerini inceleyebilecek bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği, badminton branşına ilişkin tanım ve kavramlar, badminton tarihçesi, Badminton oyun kuralları, Badminton da kullanılan vuruş çeşitleri, araç ve gereçlerin kullanımı, teknik ve taktik bilgilendirme konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Badminton branşı ile ilgili kavramlarını açıklar.
Badminton branşına özgü temel teknik-taktik becerileri kullanır.
Badminton oyun kural bilgisini maç formunda uygular.
Badmintonda tüm kategorilerde (tekler, çiftler) maçları uygular.
Badminton oyun tekniklerini inceler.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Tanışma, Dersle ilgili genel ve özel açıklamalar, Badminton Türkiye ve Dünyadaki önemi, Badminton tarihçesi Anlatım ve soru-cevap yöntemi
2 Yazılı ve Görsel kaynak tarama Badminton oyun kuralları ve kullanılan malzemeler hakkında bilgi. Anlatım ve soru-cevap yöntemi
3 Yazılı ve Görsel kaynak tarama Vücut hareketlerini badmintonda kondisyon geliştirici egzersizler (savunma, hücum) Anlatım ve gösterip yaptırma yöntemi
4 Yazılı ve Görsel kaynak tarama Forehand Clear (Savunma ve Hücum) vuruş tekniğinin öğretimi ve uygulamasına yönelik alıştırmalar. Anlatım ve gösterip yaptırma yöntemi
5 Video izleme ve pratik yapma Backhand Clear (Savunma ve Hücum) vuruş tekniğinin öğretimi ve uygulamasına yönelik alıştırmalar Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi ve eşli çalışmalar
6 Video izleme ve pratik yapma Forehand servislerin öğretimi ve alıştırmalar. Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi ve eşli çalışmalar
7 Video izleme ve pratik yapma Backhand kısa ve flick servis tekniklerinin öğretimi ve uygulamasına yönelik alıştırmalar. Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi ve eşli çalışmalar
8 - ARA SINAV -
9 Pratik yapma Drive (Forehand-Backhand) vuruş tekniğinin öğretimi ve uygulamasına yönelik alıştırmalar. Tekrar yöntemi, grup ve eşli çalışmalar
10 Video izleme ve pratik yapma Drop şut (Forehand-Backhand) vuruş tekniğinin öğretimi ve uygulamasına yönelik alıştırmalar Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi ve eşli çalışmalar
11 Video izleme ve pratik yapma Smaç vuruş (Forehand-Backhand) tekniğinin öğretimi ve uygulamasına yönelik alıştırmalar Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi ve eşli çalışmalar
12 Video izleme ve pratik yapma File önü oyun tekniklerine yönelik uygulama çalışmaları Anlatım, gösteri yöntemi ve eşli çalışmalar
13 Maç izleme ve pratik yapma Tekler temel oyun taktikleri ve tekniklerin incelenmesi Anlatım, gösteri yöntemi ve eşli çalışmalar
14 Maç izleme ve pratik yapma Çiftler temel oyun taktikleri ve tekniklerin incelenmesi Anlatım, gösteri yöntemi ve eşli çalışmalar
15 Pratik yapma Genel Tekrar ve düzeltme Uygulamalı grup çalışması
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Gülmez, İ. (2007). Her Yönüyle Badminton. Nüve yayınları, Ankara.
Demirci, A. (2012). Adım Adım Badminton. Sokak kitapları, Ankara.
Yorulmaz, M. ve Kepoğlu A. (2005). Badminton. Morpa, İstanbul.
Grice T. (2007). Badminton: Steps to Success - 2nd Edition, Human Kinetics, US

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
2
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
2
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
1
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
2
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
1
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
3
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
1
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
3
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
2
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
4
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
4
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
0
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
2
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
1
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 8 2 16
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 6 2 12
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 43 0 125
Genel Toplam 125
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0